POGOTOWIA

m Ratunkowe

ç 999 lub 071-31-21-168

m Energetyczne

ç 071-38-40-255

m Gazowe

ç 992 lub 071-38-41-039

m Straż pożarna

ç 998 lub 071-38-41-338

m Komenda Powiatowa

   Policji ç 997  

ç 071-38-40-383 ç 071-38-06-200

MILICZMILICZ

m Urząd Miejski

centrala ç 071-38-40-004

sekretariat ç  071-38-41-147

m Starostwo Powiatowe

ç tel./fax. 071-38-40-704, 38-41-328

m Powiatowy Urząd  Pracy

ç tel./fax. 071-38-42-958

m Szpital - izba przyjęć

ç 071-38-46-820  ul. Grzybowa

m Przychodnia MIL-MED

rejestracja ç 071-38-31-144

m Przychodnia dziecięca

rejestracja ç 071-38-46-815

m Przychodnia ogólna

rejestracja ç 071-38-40-019

m Przychodnia spec.

ç 071-38-40-361 lub 071-38-46-712

m NZOZ „Zdrowa Kobieta”

ç 071-38-30-373

m NZOZ VitaMedica

- poradnia dermatologiczna

ç 071-38-46-800

m Centrum Usług

   Stomatologicznych

ç 071-38-30-890

ul. Grota Roweckiego

m Ośrodek Pomocy

    Społecznej

ç 071-38-41-349

m Stacja Sanitarno

-Epidemiologiczna

ç 071-38-40-200 lub 0606-302-483

m Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Miliczu,

ul. Wojska Polskiego 40,

ç tel. 071-38-40-315

m Powiatowe Centrum

    Pomocy Rodzinie

ç tel. fax. 071-38-41-384

m Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ç 071-38-32-057 ul. Waresiaka 3a

m Powiatowy Rzecznik

 Konsumentów

ç tel. 071-38-40-704 wew. 47

m Milicki Ośrodek Kultury

ç 071-38-41-124 ul. Piłsudskiego

m Biuro Powiatowe ARiMR

w Miliczu, Sławoszowice,

ul. Kolejowa 28

ç 071-38-33-400 do 403

ç fax 38-42-858

m Stow. Turystyki Wiejskiej

ul. Rynek 20 ç 071-38-31-111

KROŚNICEKROŚNICE

m Urząd Gminy

ul. Sportowa 4 ç 071-38-46-000

mZamiejscowy Rewir

Dzielnicowych  ç 38-46-277

m Wojew. Szpital Neuro-

psychiatrii ul Sanatoryjna 23

ç 071-38-46-291, 38-40-650

m NZOZ

ul. Parkowa 37 ç 071-38-46-288

m NZOZ w Bukowicach

ul. Wrocławska 41 ç 38-45-015

m GZKiB w Krośnicach

ul. Sanatoryjna 19 ç 38-46-040

CIESZKÓWCIESZKÓW

m Urząd Gminy

ul. Grunwaldzka 41

ç 071-38-48-102, 38-48-182

m Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 41ç 38-48-108

m Ośrodek Zdrowia

ul Sikorskiego 35 ç 38-48-188

m NZOZ „Eskulap”

ul Ogrodowa 1a ç 38-48-290

m Ośrodek Kultury

ul. Sikorskiego 35 ç 38-48-142

WAŻNE TELEFONY

ç 118913 biuro numerów

ç 38-09-424informacja PKS

ç 38-42-666 anonimowy telefon

zaufania KPP Milicz