.: Na imieniny do: Ireny, Irminy i Stanisława .: Użytkowników online: 5
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Wiadomości

Z regionu - 11.09.2019

Z regionu - 4.09.2019

Z regionu - 21.08.2019

Z regionu - 7.08.2019


Z regionu - 24.07.2019


Z regionu - 10.07.2019


Z regionu - 26.06.2019


Z regionu - 5.06.2019

 
W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 5
 
Twój adres IP
100.26.182.28
 
Liczba odwiedzin
 
 
  Sąd rozwiązał spółkę Ziemia Milicka - 2017-04-07 09:11:46
W środę 29 marca Sąd Rejonowy we Wrocławiu oddalił wniosek prezesa Adama Chołodeckiego o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki Ziemia Milicka stwierdzając, że spółka nie dysponuje środkami pozwalającymi na pokrycie kosztów procedury upadłościowej. Sąd jednocześnie orzekł o rozwiązaniu i wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wyrok sądu jest nieprawomocny.

Ostatni prezes spółki Ziemia Milicka Adam Chołodecki złożył 26 stycznia br. do Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego we Wrocławiu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Istniejąca niecałe 4 lata spółka była bowiem w styczniu zadłużona na prawie 1 mln zł przy posiadanym majątku wycenianym w 2013 r. na 198 tys. zł.
Sąd na posiedzeniu w dniu 29 marca oddalił wniosek prezesa o ogłoszenie upadłości spółki, stwierdzając, że dłużnik nie dysponuje środkami pozwalającymi na pokrycie kosztów procedury upadłościowej. Sąd ogłasza bowiem upadłość spółki kapitałowej tylko wtedy, gdy spółka posiada środki na prowadzenie postępowania upadłościowego oraz przynajmniej pewną nadwyżkę, która zostanie przeznaczona do podziału między wierzycieli. Jedynym majątkiem spółki Ziemia Milicka jest obecnie wyposażenie kuchni w Krośnicach, a więc głównie stare garnki, wycenione w 2013 roku na kwotę 198 tys. zł. Według wyceny nadzorcy sądowego majątek ten ma obecnie znikomą wartość. Jak nas poinformował Adam Chołodecki, podczas rozprawy 29 marca będąc świadomym, że Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, zawnioskował o rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Sąd upadłościowy uwzględnił ten wniosek. Wyrok sądu jest obecnie nieprawomocny. Dopiero po jego uprawomocnieniu sąd rejestrowy przeprowadzi postępowanie o wykreślenie spółki z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jeśli sąd rejestrowy potwierdzi ustalenia sądu upadłościowego, to spółka zostanie formalnie wykreślona z rejestru.
Obecnie spółka Ziemia Milicka nie mu już prezesa, gdyż Adam Chołodecki pełnił tę funkcję, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tylko do końca marca. Natomiast prezes Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej Urszula Kozłowska nie chce komentować sprawy do czasu uzyskania pisemnego uzasadnienia nieprawomocnego jeszcze wyroku.
Kontrakt przejął 
Malsad Catering
Spółka Ziemia Milicka z kapitałem zakładowym w wys. 5 tys. zł została powołana do życia 20 sierpnia 2013 roku jako spółka córka Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Spółka zajmowała się przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków do milickiego szpitala, a także do Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego NZOZ Feniks w Krośnicach i Akademii Przedszkolaka we Wszewilkach. Działalność prowadziła w wydzierżawionej od Fundacji kuchni w poszpitalnym obiekcie w Krośnicach. Dodatkowo spółka dzierżawiła od Fundacji poszpitalną kotłownię w Krośnicach, dostarczając z niej ciepło m.in. do gminnych obiektów oraz do spółdzielni Szklany Świat w Krośnicach. Od czerwca 2015 r. dzierżawiła też na mocy porozumienia z Fundacją obiekty wraz z infrastrukturą turystyczną nad zalewem przy ul. Kolejowej, gdzie prowadziła Pierogarnię. W szczytowym okresie w spółce Ziemia Milicka zatrudnionych było około 20 pracowników.
W momencie składania wniosku o upadłość spółki jej główny przychód pochodził z kontraktu na dostawę posiłków do milickiego szpitala, które dostarczał podwykonawca Ziemi Milickiej – spółka Malsad. Spółka ze Świebodowa rozwiązała jednak umowę z Ziemią Milicką, gdyż ta nie regulowała wobec niej wierzytelności. 9 marca rozwiązana została umowa pomiędzy Milickim Centrum Medycznym a spółką Ziemia Milicka na dostarczanie posiłków do szpitala. Od 10 marca posiłki do szpitala dostarcza nowo powołana spółka Malsad Catering z Krośnic, której prezesem jest Anna Łaniak. Spółka dostała zlecenie ze szpitala z tzw. wolnej ręki do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na dostawę do szpitala posiłków.

Odpowiedzialność byłych prezesów
Likwidowana spółka ma obecnie zadłużenie w wysokości ok. 1 mln zł, z czego ponad 60 proc. to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, a reszta długu to zobowiązania publiczno-prawne. Duża część długu spółki to zobowiązanie wobec Starostwa Powiatowego, Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej oraz spółki Malsad, która jako podwykonawca od 2016 roku faktycznie wytwarzała posiłki dla szpitala, a wcześniej dostarczała żywność do kuchni prowadzonej przez Ziemię Milicką.
Zgodnie z artykułem 299 kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania w sposób solidarny odpowiadają członkowie zarządu spółki. Zatem wierzyciele spółki, którzy nie uzyskali zaspokojenia w toku postępowania egzekucyjnego, na drodze pozwów cywilnych mają prawo żądać od członków zarządu spółki, aby ci z własnego majątku pokryli długi spółki.
Kodeks spółek handlowych przewiduje trzy sytuacje, w których członkowie zarządu mogą się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Pierwszą z nich jest wykazanie, że we właściwym czasie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Takim postępowaniem wykazać się może jedynie ostatni prezes Adam Chołodecki, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w przeciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Kroku takiego nie podjęli natomiast poprzedni prezesi spółki Michał Gołąb i Emilia Kierat, którzy mogą odpowiadać własnym majątkiem za powstałą na skutek takiego zaniechania szkodę (art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego), lecz również mogą ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z art. 586 kodeksu spółek handlowych, członek zarządu spółki handlowej, który nie zgłasza wniosku o jej upadłość – pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Co więcej, oprócz kary sąd może orzec także środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek bądź pełnienia funkcji – w tym m.in. członka zarządu lub rady nadzorczej i pełnomocnika w organach innej spółki, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, na okres od 3 do 10 lat.
Bartosz Jakubowski
dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

środa
18 września 2019

pn wt śr cz pt sb nd
1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Z-ca redaktor naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2