.: Na imieniny do: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy .: Użytkowników online: 1
     | home
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Wiadomości

Z regionu - 7.10.2020

Z regionu - 23.09.2020

Z regionu - 9.09.2020

3 Maja- 6.05.2020

Z regionu - 20.11.2019

Z regionu - 6.11.2019

Z regionu - 23.10.2019

Z regionu - 9.10.2019

 
W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 1
 
Twój adres IP
34.232.51.240
 
Liczba odwiedzin
 
 
  Jak zrealizowano ubiegłoroczny budżet gminy Milicz - 2019-04-25 14:36:45
Gmina Milicz w 2018 roku uzyskała dochód w wysokości 118,6 mln zł, wydatki natomiast zamknęły się w kwocie 122,8 mln zł, z czego na inwestycje wydano 24,2 mln zł z pierwotnie planowanych 33,9 mln zł. Na koniec roku zobowiązania gminy wyniosły 11,3 mln zł, w tym ponad 1,1 mln zł stanowiły płatności przeterminowane.

Według planu dochody budżetu gminy miały wynieść 130 mln 173 tys. zł, lecz ostatecznie zrealizowano je w wys. 118 mln 646 tys. zł, co stanowi 91,1 proc. planu. Najpoważniejszą pozycją w dochodach były wpływy z lokalnych podatków i opłat, które w sumie wyniosły 38 mln 483 tys. zł, z czego m.in. 18 mln 778 tys. zł stanowiły udziały (37,98 proc.) gminy w podatku dochodowym odprowadzonym do urzędu skarbowego przez pracujących mieszkańców oraz firmy, 12 mln 301 tys. zł to wpływy z podatku od nieruchomości, 777 tys. zł z podatku rolnego, 722 tys. zł z podatku od środków transportowych, 609 tys. zł z podatku leśnego, 2 mln 823 tys. zł to opłaty za śmieci, a 1 mln 71 tys. zł podatki od czynności cywilno-prawnych. Ponadto gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wys. 29 mln 639 tys. zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na program 500+ w wys. 16 mln 627,5 tys. zł, na świadczenia rodzinne w wys. 10 mln 122 tys. zł oraz z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom w wys. 1 mln 68 tys. zł. Z budżetu państwa pochodziła też kwota 25 mln 755 tys. zł, na którą złożyła się subwencja oświatowa w wys. 19 mln 786 tys. zł oraz subwencja wyrównawcza w wys. 5 mln 969 tys. zł. Gmina pozyskała też różne dotacje z budżetu państwa i z budżetu województwa na łączną kwotę 3 mln 610 tys. zł, w tym m.in. 931 tys. zł na dofinansowanie przedszkoli, 563 tys. zł na wypłatę zasiłków stałych, 494 tys. zł na realizację projektu „Szkoły kształcące obszary kluczowe”, 436 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich czy 220 tys. zł na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Do gminnej kasy wpłynęło też 3 mln 235 tys. zł z tytułu różnych dochodów bieżących gminy, z czego 1 mln 453 tys. zł stanowiły wpływy ze zwrotu podatku VAT od zadań zrealizowanych głównie w latach 2012-2015, 547 tys. zł stanowiły dochody z najmu i dzierżawy, 312 tys. zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat, a 249 tys. zł to wpływy z różnych innych opłat. Znaczącą pozycję w gminnych dochodach stanowiły unijne dotacje, które gmina pozyskała w wys. 11 mln 19 tys. zł, co stanowi 53,6 proc. planu zakładającego pozyskanie z UE 20 mln 570 tys. zł. Gmina sprzedała też gminne mienie za kwotę 4 mln 641 tys. zł, wykonując w ten sposób plan na 93,4 proc., gdyż zakładano uzyskanie z tego tytułu kwoty 4 mln 967 tys. zł. Ponadto uzyskano dotacje z budżetu państwa w kwocie 892 tys. zł na realizację 2 inwestycji (787 tys. zł) i tytułem zwrotu funduszu sołeckiego (105 tys. zł), a także dotacje z budżetu województwa w wys. 634 tys. zł na realizację 6 inwestycji. 

Na co wydano pieniądze
Ubiegłoroczne wydatki gminy zaplanowano w wys. 135 mln 988 tys. zł, lecz ostatecznie przez cały rok wydano 122 mln 778 tys. zł, realizując w ten sposób 90,3 proc. planu. Z tej kwoty na inwestycje przeznaczono 24 mln 152 tys. zł, a pozostała kwota w wys. 98 mln 626 tys. zł to wydatki bieżące.
Najwięcej, bo 41 mln 407 tys. zł, wydano na oświatę, z czego 6 mln 755 tys. zł przeznaczono na inwestycje oświatowe, a pozostałą kwotę stanowiły wydatki bieżące. Dominującą pozycją w wydatkach oświatowych były wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 21 mln 560 tys. zł, stanowiąc ponad 52 proc. wszystkich wydatków. W 2018 r. gmina wydała też 1 mln 47 tys. zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, z czego 477,6 tys. zł kosztowało utrzymanie świetlic szkolnych, 324,6 tys. zł przeznaczono na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 131,7 tys. zł to pomoc materialna dla uczniów, a 83,9 tys. zł wydano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Kolejną znaczącą pozycję w wydatkach stanowiły wydatki związane ze wspomaganiem rodziny, na które przeznaczono 28 mln 14 tys. zł, z czego 16 mln 627,5 tys. zł to świadczenia z rządowego programu 500+, 7 mln 711 tys. zł to świadczenia rodzinne, a 923 tys. zł świadczenia z programu Dobry start 300+. 
Na funkcjonowanie administracji publicznej wydano 9 mln 105 tys. zł, w tym na utrzymanie Urzędu Miejskiego 7 mln 406 tys. zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 5 mln 710 tys. zł. Inne wydatki związane z administracją publiczna to m.in. 278,1 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 381,7 tys. zł na usługi prawne związane z odzyskiwaniem podatku VAT, 149,1 tys. zł na pozostałe usługi prawne, 200,3 tys. zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu, 110,7 tys. zł na usługi telekomunikacyjne, 188,6 tys. zł na usługi pocztowe, 110,8 tys. zł na różne opłaty abonamentowe, 67,5 tys. zł na podróże służbowe. Na promocję gmina wydała 395,2 tys. zł, diety radnych kosztowały 324,9 tys. zł, a diety i prowizja dla sołtysów wyniosły 250,3 tys. zł.
Bieżące wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły 9 mln 456 tys. zł. W tej kwocie mieszczą się m.in. wydatki związane z odbiorem śmieci z terenu gminy w wys. 5 mln 650 tys. zł, oświetlenie ulic i dróg (1 mln 665 tys. zł), dopłaty do ścieków (803 tys. zł), utrzymanie zieleni (728 tys. zł), utrzymanie porządku w mieście i na wsiach (606 tys. zł), dotacja dla ZUK na prowadzenie PSZOK-u w Stawcu (193 tys. zł). 
Gmina wydała też w ubiegłym roku 4 mln 805 tys. zł na pomoc społeczną, z czego m.in. 1 mln 6 tys. zł stanowiły dopłaty do DPS-ów, 563 tys. zł zasiłki stałe, 368 tys. zł zasiłki okresowe, 366 tys. zł dożywianie dzieci i dorosłych, 260,5 tys. zł wydatki związane z funkcjonowaniem Chatki Puchatka. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano natomiast 1 mln 345 tys. zł.
Bieżące utrzymanie i doraźne remonty gminnych dróg kosztowały gminę 1 mln 474 tys. zł. Bieżące wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zamknęły się natomiast w kwocie 1 mln 244 tys. zł, z czego 317,4 tys. zł kosztował zakup usług remontowych, 197,7 tys. zł to zakup energii elektrycznej, 156,4 tys. zł to zakup materiałów, a 300,4 tys. zł to zakup usług pozostałych, w których m.in. mieści się ukwiecenie Milicza za kwotę 50,9 tys. zł. 
Ponadto w 2018 r. gmina wydała 1 mln 219 tys. zł na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem. W tej kwocie mieści się m.in. 494,8 tys. zł na dotacje dla klubów sportowych, 556,8 tys. zł na dopłaty za korzystanie przez młodzież z gminnych obiektów sportowych oraz 73,4 tys. zł na nagrody dla sportowców.

Przeterminowane płatności
Na koniec 2018 r. gmina Milicz miała zobowiązania w wys. 11 mln 288 tys. zł, z czego 1 mln 121 tys. zł stanowiły płatności przeterminowane. Łączne zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku wynosiło 48 mln 265 tys. zł, z czego 48 mln 165 tys. zł to zadłużenie z tytułu emisji obligacji przez gminę, a 100 tys. zł to kredyt bankowy zaciągnięty w BS Milicz. Koszt obsługi długu wyniósł w 2018 r. 1 mln 864 tys. zł.


Grażyna 
Szczepaniak-Antosik

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

poniedziałek
26 października 2020

pn wt śr cz pt sb nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26 2728293031
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Z-ca redaktor naczelnej:
Grażyna Szczepaniak-Antosik
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2