www.glosmilicza.pl

:: Komisja oświaty nie chce gazety
Wiadomość dodana przez: jsl (2013-12-12 14:20:56)

Radni Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krośnice na posiedzeniu we wtorek 10 grudnia dokonali zmian w przedstawionym przez wójta Mirosława Drobinę projekcie statutu Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach, jednogłośnie odrzucając zapis o możliwości wydawania przez CETS gazety samorządowej.W posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki uczestniczyło 5 z 7 członków komisji: przew. P. Morawek, Z. Adamus, D. Pawlak, R. Staniecki i Z. Kołodziej. Obecny był także nie będący członkiem komisji przew. Rady Gminy Janusz Dziekan. Władze gminy reprezentował wicewójt Witold Sitarski. W posiedzeniu uczestniczyła także dyrektor CETS Joanna Monastyrska oraz działacze sportowi z terenu gminy i dyrektorzy gminnych szkół.

Najważniejszym punktem posiedzenia była praca nad projektem nowego statutu CETS. W projekcie na CETS nakłada się 28 zadań. Są to m.in dotychczas realizowane zadania: upowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych czy też organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Całkowicie nowym zadaniem jest propozycja wójta, by CETS „prowadził działalność wydawniczą, w tym wydawanie gazety”. Innymi nowymi zadaniami jest prowadzenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, zarządzanie jej infrastrukturą, w tym organizowanie przewozów osób kolejką oraz administrowanie stawami rekreacyjnymi, a także prowadzenie Informacji Turystycznej. Do nowego statutu wprowadza się także możliwość zatrudnienia zastępcy dyrektora oraz powołania do życia Rady Programowej, jako organu doradczego.

Na początku dyskusji radna Zofia Adamus zapytała dyr. CETS o plany dotyczące wydawania gazety samorządowej. Dyr. Joanna Monastyrska wyjaśniała, że zależy jej, by w projekcie statutu CETS zawrzeć jak najszerszy zakres zadań. – Chodziło nam o umożliwienie wydawania w przyszłości gazety. Mam tutaj na myśli gazetę dotyczącą kultury. Dochodzą do nas bowiem głosy, że my jako CETS robimy tak dużo, a komunikaty o naszej pracy nie docierają do mieszkańców – wyjaśniała dyr. Monastyrska. Radna Adamus zaproponowała jednak, by z projektu statutu CETS wykreślić możliwość „prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazety”. – Lepiej pieniądze wydać na coś innego. Mamy przecież tyle innych potrzeb – tłumaczyła radna z Bukowic. W podobnym tonie wypowiadał się przew. komisji Piotr Morawek. – Jak ktoś chce wydawać gazetę, to niech zarejestruje prywatną spółkę. Ja uważam, że gazet powinno być na naszym terenie kilka, ale wydawanych przez prywatne podmioty – mówił P. Morawek. – Tym bardziej, że taka gazeta nie będzie przynosiła dochodu – dodawała radna Dorota Pawlak. Dyrektor Monastyrska przekonywała radnych, że gdy w przeszłości pracowała w Domu Kultury w Żmigrodzie, to tam gazeta o tematyce kulturalnej cieszyła się dużą popularnością. Dyrektorka prosiła radnych o zostawienie zapisu pozwalającego CETS-owi wydawać własną gazetę. – Niech pani sama założy gazetę i wydaje ją za swoje. My nie chcemy propagandy. Trybunę Ludu już przeżyliśmy – ostro mówil przysłuchujący się dyskusji działacz klubu tenisa stołowego LZS Wierzchowice Zdzisław Jasięga. Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli wniosek radnej Adamus o wykreśleniu „działalności wydawniczej”.

W dalszej części dyskusji radnego Morawka interesowało, czy zdaniem Joanny Monastyrskiej potrzebne jest w CETS zatrudnienie zastępcy dyrektora. Dyr. Monastyrska mówiła, że na CETS nakłada się coraz więcej zadań, jak np. prowadzenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. – Chcecie nam dać kolejkę, a to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Dlatego też odpowiedź na pana pytanie jest jednoznaczna. Tak. Widzę potrzebę zatrudnienia wicedyrektora – tłumaczyła J. Monastyrska. Przew. Morawek mówił, że w innych, podobnych do CETS jednostkach bardzo rzadko spotykany jest wicedyrektor i dlatego wnioskował o wykreślenie ze statutu możliwości utworzenia takiego stanowiska. – W zamian proponuję dodać zapis: „w razie nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni pracownik przez niego wyznaczony” – proponował radny Morawek, a radni jednogłośnie przyjęli jego propozycję.

Przew. Morawek sformułował także trzeci wniosek – zastąpienia organu doradczego Rada Programowa CETS na Społeczną Radę Programową. Jej skład miałaby powoływać zamiast wójta, jak proponowano, Rada Gminy na wniosek dyrektora CETS na okres 1 kadencji samorządowej. Wniosek ten również przyjęto jednogłośnie. Przegłosowane zmiany przew. Morawek przedstawi jako propozycje komisji oświaty na sesji budżetowej 17 grudnia, podczas której ma być głosowana uchwała w sprawie statutu CETS.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4718