www.glosmilicza.pl

:: Pierwsza młodzieżówka partyjna w Miliczu
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-06-03 14:43:25)

W sobotę 30 maja w Miliczu utworzono młodzieżówkę Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącym Forum Młodych PiS w Miliczu został tegoroczny maturzysta I LO Paweł Domagała.Forum Młodych PiS jest pierwszą i jak dotąd jedyną w powiecie milickim młodzieżówką partyjną. Utworzenie milickich struktur Forum Młodych PiS koordynowali: przewodniczący Forum Młodych PiS we Wrocławiu Krzysztof Szczerba, który jest też radnym Rady Miejskiej Wrocławia, oraz student z Milicza Dominik Delczyk – członek Zarządu Okręgowego FM PiS w Okręgu Wrocławskim.

W spotkaniu założycielskim wzięli udział członkowie FM PiS w Miliczu oraz przewodniczący PiS w Miliczu i zarazem radny Rady Powiatu Janusz Łabuda. Spotkanie zakończyło się wyborem przewodniczącego Forum Młodych PiS w Miliczu, którym został 19-letni Paweł Domagała z Milicza - tegoroczny maturzysta I LO.

Podczas spotkania omówiono koncepcję funkcjonowania młodzieżówki i uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym. Sporo uwagi poświęcono także zwycięskiej kampanii Andrzeja Dudy i zbliżającym się wyborom parlamentarnym.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4938