www.glosmilicza.pl

:: Krośnice tworzą Gminny OSiR
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-06-25 09:49:48)

Radni Rady Gminy Krośnice podczas wspólnego posiedzenia komisji we wtorek 21 czerwca omawiali pomysł utworzenia nowej jednostki organizacyjnej, jaką będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”. Nowa jednostka będzie administrowała krytym basenem oraz halą sportową. Dyrektorem GOSiR-u zostanie Adam Przybyło, były koordynator krytej pływalni Milicka Fala w Miliczu.Krośniccy radni przed omówieniem uchwały powołującej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji odwiedzili przygotowywany do otwarcia basen Krośnicka Przystań. Radni byli pod wrażeniem ogromu budowli oraz licznych atrakcji krośnickiego basenu, którego budowa kosztowała 24,3 mln zł. Sporym zaskoczeniem dla radnych był brak wyposażenia sauny, której wykonanie, jak się okazało, nie zostało ujęte w przetargu. Z tego też powodu na najbliższej sesji radni będą głosować nad zabezpieczeniem w gminnej kasie 337 tys. zł na wyposażenie sauny.

Podczas obrad komisji radni zostali poinformowani, że GOSiR „Krośnicka Przystań” tworzy się w celu wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki. W trakcie posiedzenia komisji radni zostali poinformowani, że GOSiR będzie zarządzał nie tylko nowym basenem, ale także halą sportową i obiektami sportowymi przy CETS-ie.

Przyszły dyrektor GOSiR-u Adam Przybyło mówił podczas komisji, że według jego szacunków roczne funkcjonowanie krośnickiego basenu kosztować będzie między 2,5 a 3 mln zł. – Naszym głównym zadaniem będzie pozyskanie jak największej liczby klientów, a więc tak naprawdę pieniędzy z zewnątrz. Chcemy, by gmina dokładała jak najmniej do basenu – mówił podczas komisji Adam Przybyło.

W GOSiR-ze zatrudnienie znajdzie około 30 osób, niezbędnych do utrzymania basenu, jak np. ratownicy, konserwatorzy, kasjerki i sprzątaczki. Statut oprócz stanowiska dyrektora przewiduje także stanowisko głównego księgowego. Głównymi zadaniami GOSiR będzie: utrzymanie, zarządzenie i udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez o charakterze sportowym oraz festynowym, współpraca ze szkołami i klubami sportowymi oraz tworzenie warunków do rozwoju sportu kwalifikowanego.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4948