www.glosmilicza.pl

:: Negatywnie ocenili pracę poprzedniego burmistrza
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-07-02 09:23:42)

Na sesji Rady Miejskiej w Miliczu, która odbyła się 30 czerwca, radni zdecydowaną większością głosów nie udzielili absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. I choć w świetle obowiązującego prawa radni tym samym nie udzielili skwitowania obecnemu burmistrzowi Piotrowi Lechowi, to de facto wydali negatywną ocenę poprzedniemu burmistrzowi Pawłowi Wybierale, który był odpowiedzialny za wykonanie budżetu gminy Milicz w 2014 roku.Za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 14 z 18 radnych obecnych na sesji: Halina Smolińska, Stanisław Kuśnierz, Zbigniew Jasiński, Wojciech Wencek, Agnieszka Ochowicz, Dominika Ugorek, Andrzej Nestoruk, Teresa Wencek, Wiesław Cerazy, Andrzej Leszczyszyn, Jan Karpiński, Arkadiusz Tutak, Jadwiga Janczura i Alicja Szatkowska. Natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu: Piotr Boliński, Mariusz Owczarek, Leszek Żuber i Piotr Sadowski.

Nim jednak doszło do głosowania, Andrzej Nestoruk w imieniu komisji rewizyjnej – która negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wnioskowała o nieudzielenie przez Radę Miejską absolutorium – przedstawił obszerne uzasadnienie negatywnej opinii, przedstawiając pod adresem poprzedniego burmistrza szereg zarzutów, w tym m.in. naruszanie dyscypliny finansów publicznych, brak gospodarności i celowości wielu wydatków, a także doprowadzenie do powstania zobowiązań na koniec roku na kwotę prawie 10 mln zł, z czego płatności przeterminowane wyniosły prawie 3 mln zł, a odsetki karne, jakie gmina musiała zapłacić przekroczyły 18 tys. zł.

Podczas swoich rządów poprzedni burmistrz Paweł Wybierała tylko raz otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej – za wykonanie budżetu za 2010 r.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4951