www.glosmilicza.pl

:: Śmieci już trafiają do Kosza
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-07-09 10:01:51)

Od ponad tygodnia odbiorem śmieci w gminie Milicz zajmuje się firma Kosz Barbary Nowickiej z Wszewilek, z którą władze gminy Milicz podpisały umowę z wolnej ręki na okres 2 miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia ogłoszonego przez gminę przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszt usługi wynosi 272 tys. zł miesięcznie.Jak nas poinformowała właścicielka firmy Barbara Nowicka, Kosz dysponuje odpowiednim sprzętem do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Milicz. Na wyposażeniu ma 2 ciężarówki hakowce, z czego jedna przystosowana jest do odbioru kontenerów o poj. 7 m sześc., a druga do odbioru mniejszych kontenerów. W najbliższym też czasie właścicielka Kosza planuje zakup hakowca do odbioru kontenerów o poj. 34 m sześc. Firma posiada też 3 śmieciarki, 3 auta dostawcze o ładowności 3,5 t, które są przystosowane do odbioru odpadów segregowanych, a także samochód ciężarowy z HDS-em.

Odbiorem śmieci na terenie gminy Milicz firma Kosz zajmuje się od 1 lipca i każdy z mieszkańców otrzymał już od firmy szczegółowy harmonogram odbioru odpadów ze wskazaniem konkretnych dni, w których należy wystawić śmieci przed posesję. Generalnie w każdej wsi odpady niesegregowane firma Kosz odbierać będzie 2 razy w miesiącu, podobnie jak odpady biodegradowalne, natomiast odpady segregowane odbierane będą raz w miesiącu. Podobnie jest na terenie miasta Milicz, za wyjątkiem 2 rejonów miasta o zwartej zabudowie, w tym osiedla mieszkaniowego SM „Barycz”, gdzie w lipcu odpady niesegregowane wywożone będą 3-krotnie.

Odpady zbierane przez firmę Kosz zwożone są do punktu przeładunkowego w Stawcu, gdzie mieści się również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), prowadzony od 1 lipca przez milicki ZUK. Ze Stawca śmieci przewożone są przez firmę Kosz do Rudnej Wielkiej, gdzie znajduje się Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzona przez wrocławską firmę Chemeko-System, z którą Kosz ma podpisaną umowę.

Firma Kosz z Wszewilek zajmuje się odbiorem odpadów wyłącznie z terenu gminy Milicz.

Na razie

bez problemów

– Dzięki sprawnej organizacji i dobremu przygotowaniu odbiór odpadów w pierwszych dniach przebiegał bezproblemowo – informuje Barbara Nowicka, dodając, że w przypadku telefonicznych powiadomień, iż w którymś miejscu śmieci nie zostały odebrane, pracownicy Kosza natychmiast jechali we wskazane miejsce. Do naszej redakcji napływają jednak sygnały, że nie wszystko przebiega bezproblemowo – we wtorek 7 lipca śmieci w osiedla na Karłowie zbierane były przez pracowników firmy Kosz dopiero po godz. 22, od rana zalegając w upalny dzień przed posesjami.

Natomiast problemu nie stanowiło dostarczanie przez Kosz potrzebnych pojemników na śmieci. Chodzi tu głównie o osiedle mieszkaniowe spółdzielni „Barycz” w Miliczu, która wcześniej dzierżawiła pojemniki od wrocławskiej Alby, odbierającej śmieci do 30 czerwca, a która wraz z wygaśnięciem umowy z gminą zabrała swoje pojemniki. Firma Kosz wynajęła SM „Barycz” – 51 pojemników o poj. 1.100 l oraz 1 pojemnik o poj. 240 l na śmieci niesegregowane, 15 pojemników o poj. 1.100 l na tworzywa sztuczne, 15 pojemników o poj. 1.100 l na papier oraz 15 pojemników-dzwonów na szkło. Za tę usługę SM „Barycz” płacić będzie Koszowi comiesięczny czynsz. Pojemniki od Kosza wynajął także milicki OSiR oraz kilka prywatnych przedsiębiorstw, i – jak zapewnia właścicielka Kosza – w razie potrzeby jej firma jest gotowa na podstawienie kolejnych pojemników dla firm czy osób prywatnych.

Firma Kosz dostarczać będzie też mieszkańcom segregującym śmieci worki na odpady segregowane, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne. Worki są bezpłatne, a mieszkańcy będą je otrzymywać przy każdym odbiorze odpadów segregowanych, w takiej ilości, w jakiej wystawili pełne. Jeśli natomiast zajdzie potrzeba wystawienia większej liczby worków, będzie można się po nie zgłosić do siedziby firmy Kosz pod adresem Wszewilki 41 w godz. 8-16; worki można też pobrać z Urzędzie Miejskim w Miliczu. Przy czym, jak zapewnia Barbara Nowicka, jeśli ktoś nadal dysponuje workami otrzymanymi od Alby, śmieci w nie zapakowane również będą odbierane przez firmę Kosz.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4954