www.glosmilicza.pl

:: MCM bierze kredyt na inwestycje
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-07-23 12:41:56)

Zarząd spółki Milickie Centrum Medyczne otrzymał zgodę władz powiatu milickiego na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wys. 1 mln zł. Za pieniądze z kredytu szpital m.in. wyposaży nowy oddział - ZOL dla będących w ciężkim stanie pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, który ma zostać uruchomiony na początku listopada.



Spółka Milickie Centrum Medyczne w tym miesiącu zapłaci ostatnią ratę w wys. 80 tys. zł za zakup od Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej przyszpitalnych działek. W sumie MCM spłacił dotąd ok. 3 mln zł zadłużenia starego szpitala. Jak nas poinformował starosta Jan Krzysztofik, do spłaty pozostało jeszcze ok. 7 mln zł długu starego szpitala, które od sierpnia w miesięcznych ratach po 125 tys. zł spłacał będzie powiat.

Dzięki spłacie ostatniej raty za zakupione działki MCM stać będzie na zaciągnięcie i spłatę kredytu inwestycyjnego. – Obecnie rozstrzygane jest zapytanie ofertowe na obsługę kredytu. Chęć udzielenia nam kredytu wyraziły dwa banki. Obie oferty są korzystne dla spółki i na pewno z którejś z nich skorzystamy. Kredyt inwestycyjny będziemy spłacać przez okres 3 lat. Przez pierwsze 6 miesięcy spłacane będą odsetki w wys. ok. 3 tys. zł, a przez kolejne 2,5 roku raty kapitałowe i odsetki w łącznej wysokości ok. 35 tys. zł miesięcznie – informuje prezes Milickiego Centrum Medycznego Maciej Biardzki.

Największa część kredytu, ok. 550 tys. zł, ma być przeznaczona na uruchomienie nowego oddziału – Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Nowy oddział będzie się mieścić na 3. piętrze w pomieszczeniach, w których kilka lat temu znajdował się komercyjny ZOL. – Będzie to tak naprawdę pododdział Oddziału Intensywnej Terapii. Obecne duże sale zostaną podzielone na mniejsze jedno- lub dwuosobowe salki. Z kredytu zakupimy także nowoczesny sprzęt na oddział. W sumie przygotujemy na oddziale 12 stanowisk, które od 1 listopada będą kontraktowane z NFZ – mówi prezes Maciej Biardzki dodając, że w związku z uruchomieniem nowego ZOL-u w szpitalu zatrudniony zostanie dodatkowy lekarz anestezjolog, który oprócz pieczy nad pacjentami ZOL-u będzie także sprawował nadzór nad wykonywaniem zewnątrzoponowych znieczuleń porodowych na oddziale ginekologiczno-położniczym. Spółka do pracy w nowym oddziale zamierza zatrudnić także nowe pielęgniarki.

W sumie roczny kontrakt z NFZ na nowym oddziale powinien wynieść ok. 1,1 mln zł. W okolicznych powiatach ZOL dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej mieści się jedynie w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie koło Trzebnicy.

Prezes MCM 400 tys. zł z kredytu inwestycyjnego zamierza przeznaczyć na zakup nowego sprzętu na oddziały. Najważniejsze planowane zakupy sprzętu to: nowoczesna wieża laparoskopowa na blok operacyjny, nowe USG z opcją kardiologiczną i naczyniową na oddział chorób wewnętrznych oraz nowy respirator na OIOM.

Pozostałe środki z kredytu zostaną przeznaczone na wykonanie nowego wejścia do szpitala. Nowe wejście mieścić się będzie po przeciwnej stronie od wejścia przy ul. Grzybowej, a po lewej stronie od obecnego wejścia do szpitala. – Nowe wejście będzie prowadzić bezpośrednio do wind i klatki schodowej. Przeniesiemy tam też portiernię i uruchomimy szatnię dla odwiedzających – zapowiada prezes Maciej Biardzki.

Bartosz Jakubowski




adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4958