www.glosmilicza.pl

:: Nie ma dopłat dla rodzin wielodzietnych
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-09-03 09:34:26)

Rodziny wielodzietne z gminy Milicz nie otrzymają 50-procentowych dopłat do rachunków za wodę i śmieci, gdyż wojewoda unieważnił przyjęte w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej w Miliczu. Obecnie obowiązuje tylko Milicki Becik za urodzenie trzeciego i kolejnego dziecka, i tylko na to można składać wnioski. Natomiast wnioski o dopłaty za wodę i śmieci, po zakwestionowaniu uchwał przez wojewodę, nie są już przyjmowane.Obie uchwały unieważnił 10 sierpnia nadzór prawny wojewody, wskazując, że zostały one przyjęte z istotnym naruszeniem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (w przypadku dopłat do wody) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w przypadku dopłat do śmieci). Żadna z tych ustaw nie przewiduje bowiem stosowania dopłat w oparciu o kryterium wielodzietności. W przypadku dopłat do śmieci takim kryterium może być tylko kryterium dochodowe ustalone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Natomiast w przypadku wody możliwe jest objęcie dopłatą jednej wybranej grupy taryfowej lub wszystkich grup taryfowych odbiorców. Problem w tym, że według nadzoru prawnego wojewody niemożliwe jest wyodrębnienie rodzin wielodzietnych jako osobnej taryfowej grupy odbiorców.

Według nadzoru prawnego wojewody podstawą prawną do przyjęcia uchwał Rady Miejskiej o dopłatach do wody oraz o dopłatach do śmieci dla rodzin wielodzietnych mogą być tylko te dwie powyższe ustawy. Rada Miejska oparła się natomiast na przyjętym wcześniej przez siebie Gminnym Programie „Milickiej Dużej Rodziny”, który z kolei odwołuje się do ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Gmina się odwołuje

Jak wyjaśnia wiceburmistrz gminy Milicz Sławomir Strzelecki, gmina nie zgadza się z uzasadnieniem wojewody i zaskarża decyzję wojewody do Sądu Administracyjnego. – Podstawą przyjęcia dla nas obu tych uchwał była Karta Dużej Rodziny. Rozmawiając z nadzorem prawnym wojewody argumentowaliśmy, że sama Karta powinna dać wystarczającą podstawę do wprowadzenia tych przywilejów. Niestety, nie zgodzili się z tym prawnicy wojewody, dlatego odwołujemy się do sądu – informuje wiceburmistrz dodając, że wprowadzeniu obu tych uchwał towarzyszyły pewne wątpliwości. – Uchwały były konsultowane z naszymi prawnikami. Niestety, różnimy się z nadzorem prawnym wojewody co do podstawy prawnej dla wprowadzanych uchwał – dodaje sekretarz Dariusz Moczulski.

Rodzinom wielodzietnym, jak mówią nasi rozmówcy, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. – Nie wycofujemy się z ustanowienia dopłat do wody i śmieci, wręcz przeciwnie, podejmiemy wszelkie kroki, by przywileje te wprowadzić jak najszybciej – dodaje wiceburmistrz Strzelecki.

Nadzieją na wprowadzenie dopłat do śmieci ma być nowelizowana właśnie w Sejmie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ma wprowadzić pewne ulgi, które będą podstawą dla wprowadzenia dopłat dla rodzin wielodzietnych. Zanim jednak Sejm znowelizuje ustawę i wejdzie ona w życie, upłynie trochę czasu. Wiceburmistrz Strzelecki ma nadzieję, że stanie się to już na początku 2016 r. Wtedy gmina spróbuje po raz drugi wprowadzić dopłaty dla rodzin wielodzietnych.

Jeszcze dłużej potrwa wprowadzenie dopłat za wodę. – Aby wprowadzić przywileje dla rodzin wielodzietnych, musimy najpierw wydzielić dla tych rodzin całkowicie osobną grupę taryfową. Tymczasem grupy taryfowe ustalane są tylko raz do roku, w czerwcu. W tym przypadku rodziny wielodzietne muszą czekać więc do drugiej połowy 2016 r. – wyjaśnia Sławomir Strzelecki.

Wszystkie wnioski o dopłaty do wody i śmieci, złożone do 10 sierpnia przez rodziny wielodzietne z gminy Milicz, z racji unieważnienia przez wojewodę uchwał o dopłatach, stają się nieaktualne i nieważne. Nie są też przyjmowane nowe wnioski. – Chyba że Sąd Administracyjny podzieli naszą argumentację i utrzyma w mocy obie nasze uchwały, na co bardzo liczymy – dodają wiceburmistrz Strzelecki i sekretarz Moczulski.

Jako jedyna nie została przez wojewodę zakwestionowana trzecia uchwała Rady Miejskiej w Miliczu wprowadzająca Milicki Becik w wys. 1 tys. zł za urodzenie trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie. Becikowe wypłacane jest wyłącznie rodzicom zamieszkującym gminę Milicz. Milicki Becik obowiązuje od 1 czerwca i do tej pory wnioski o jego przyznanie złożyły 4 rodziny. Wszystkie zostały zakwalifikowane do otrzymania Milickiego Becika. Cały czas przyjmowane są też nowe wnioski.

Dopłat nikt

nie otrzymał

Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z gminy Milicz zostało wprowadzone w połowie roku po uchwaleniu przez Radę Miejską Gminnego Programu „Milicka Duża Rodzina”. Jego uroczysta inauguracja odbyła się nad milickim zalewem i uczestniczyło w nim kilka rodzin wielodzietnych, urzędnicy, kierownicy Urzędu Miejskiego, sekretarz Dariusz Moczulski i wiceburmistrz Sławomir Strzelecki.

Program kierowany był do rodzin posiadających troje i więcej dzieci, bez względu na osiągany dochód, a warunkiem skorzystania z programu było posiadanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz złożenie w Urzędzie Miejskim w Miliczu wniosku o przyznanie dopłaty za wodę i wniosku o przyznanie dopłaty za śmieci. O dopłatach szeroko pisaliśmy na naszych łamach, instruując nawet krok po kroku jak złożyć wnioski.

Do połowy sierpnia, gdy jeszcze przyjmowano wnioski, wpłynęło 47 wniosków o dopłaty do wody. Z kolei wnioski o dopłatę za śmieci, które miały być wypłacane pod koniec września, złożyły 84 rodziny. W obu przypadkach rodziny musiały w terminie zapłacić za wodę i śmieci.

Podstawą przyznania dopłaty były nie tylko terminowo opłacone rachunki, ale przede wszystkim posiadanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która dotąd cieszyła się słabym zainteresowaniem miliczan, gdyż nie dawała im żadnych ulg ani przywilejów. Do tej pory Kartę otrzymało 220 rodzin, w sumie ponad tysiąc osób. Wcześniej, przed ogłoszeniem Gminnego Programu, Kartę posiadało jedynie 130 rodzin. Jak się teraz okazuje, Karta Dużej Rodziny nadal pozostaje bezużyteczna dla naszych mieszkańców. Żadna z wielodzietnych rodzin z gminy Milicz nie otrzymała dopłat do wody i śmieci.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4974