www.glosmilicza.pl

:: Krośniccy radni obniżą swoje diety
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-10-29 09:12:54)

Krośniccy radni zamierzają na najbliższej sesji Rady Gminy obniżyć swoje diety. Dodatkowo radni będą mogli w całości lub w części zrezygnować z pobierania diety bądź przeznaczyć ją na wskazany przez siebie cel.Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych diet dla radnych był przedmiotem obrad podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Krośnice, które odbyło się 27 października.

W sprawie obniżenia diet wójt Andrzej Biały przedłożył radnym projekt uchwały opracowany przez radcę prawnego gminy, natomiast radni z komisji budżetowej – którzy byli inicjatorami obniżenia diet – przyszli na obrady z własnym projektem uchwały. Ostatecznie radni zadecydowali, że na sesji pod głosowanie poddany zostanie projekt radnych, wzbogacony jednak o kilka zapisów z projektu przedłożonego przez wójta. Sesja Rady Gminy, na której odbędzie się głosowanie nad obniżką diet, odbędzie się 30 października.

Ponad 16 tys. zł mniej w roku

Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy o wysokości diet radnych pochodzi z 2003 r. Wysokość diet ustalona jest tam jako procentowy wskaźnik aktualnie obowiązującej najniższej płacy krajowej. Projekt nowej uchwały również zakłada taki sposób naliczania diet, jednak procentowy wskaźnik przyjęty do obliczeń jest niższy. Dzięki temu na diety 15 swoich radnych gmina wyda miesięcznie o ponad 1,3 tys. zł mniej, co w skali roku da oszczędności rzędu ponad 16 tys. zł.

Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, miesięczna dieta szeregowego radnego, który pracuje tylko w jednej komisji, wynosić będzie 525 zł (obecnie 595 zł), dieta radnego pracującego w 2 komisjach wyniesie 700 zł (obecnie 735 zł), a dieta przewodniczących komisji stałych będzie wynosiła 840 zł (obecnie 857,50 zł). Znaczącą obniżkę diety zaproponowano w przypadku diety wiceprzewodniczącego Rady – z 1.277,50 zł do 1.050 zł miesięcznie, a także przewodniczącego Rady – z 2.047,50 zł do 1.312,50 zł.

Nowy projekt uchwały daje też radnym możliwość zrzeczenia się diety w części lub w całości bądź przeznaczenia jej na inny, wskazany przez siebie cel.

Zawyżona dieta

Sprawa diet krośnickich radnych ma jeszcze jeden aspekt. Otóż, okazało się, że wieloletni przewodniczący Rady Gminy Janusz Dziekan od lat pobierał zawyżoną dietę. To efekt błędnej uchwały Rady Gminy z 2003 r. w sprawie wysokości diet radnych, która jest niezgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym. Według tego rozporządzenia w gminach do 15 tys. mieszkańców, czyli także w Krośnicach, maksymalna dieta radnego wynosi na dzień dzisiejszy 1.324,85 zł miesięcznie. Tymczasem przewodniczący Dziekan pobierał 2.047,50 zł. Przez lata nienależnie pobrana część diety (powyżej maksymalnej górnej granicy) urosła do kwoty ok. 30 tys. zł.

Jak mówił wójt Andrzej Biały, stosowanie przez lata błędnej uchwały Rady Gminy, w wyniku której gmina naliczała Januszowi Dziekanowi, jako przewodniczącemu, wyższą dietę, było możliwe tylko dlatego, że nadzór prawny wojewody, który bada pod względem prawnym wszystkie uchwały gmin, przeoczył ten błąd i uchwały nie zakwestionował. – Niestety, mam obowiązek zwrócić się do przewodniczącego Dziekana o zwrot nadpłaconej kwoty – poinformował wójt. Dodał, że w oparciu o błędną uchwałę zawyżoną dietę naliczano również poprzedniemu przewodniczącemu Rady Władysławowi Klucznikowi.

– Ja sobie tej diety sam nie naliczałem – przypomniał Janusz Dziekan, dodając: – Mogę zwrócić nadpłaconą kwotę. Nie uchylam się, ale nie wiem, jak się ma to do przepisów prawa – czy prawo może działać wstecz.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4997