www.glosmilicza.pl

:: Pieniądze na sport rozdzielone
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-12-24 12:03:37)

Burmistrz Piotr Lech rozdysponował pulę pieniędzy przeznaczonych w 2016 roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez kluby sportowe. W sumie rozdzielono prawie 530 tys. zł.W przyszłorocznym budżecie gminy Milicz na dotacje związane z realizacją zadań w zakresie sportu przeznaczono w sumie 560 tys. zł – 330 tys. zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 230 tys. zł na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez kluby sportowe.

O dofinansowanie z gminy ubiegało się 27 klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Milicz, które w sumie złożyły 54 wnioski o dotację. W drodze otwartych konkursów ofert burmistrz Piotr Lech wybrał do dofinansowania 49 wniosków na łączną kwotę 529.881,40 zł.

Dotację otrzymały: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Ziemia Milicka – 77.000 zł, w tym na organizację turniejów i udział w rozgrywkach w piłce siatkowej – III Liga Mężczyzn (33.000 zł), na organizację turniejów i udział w rozgrywkach w piłce siatkowej – III Liga Kobiet (24.000 zł) oraz na treningi i organizację turniejów w piłce siatkowej kadetów (20.000 zł), WKS Śląsk – 59.100 zł, w tym na szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny (35.500 zł), na zapasy seniorów w stylu wolnym (19.100 zł) oraz na XXI ogólnopolski turniej młodzików i młodziczek im. Zdzisława Rokity (4.500 zł), LKS Barycz Sułów – 45.000 zł, w tym na treningi piłkarskie grup dziecięco-młodzieżowych i udział w rozgrywkach sportowych (25.000 zł) oraz na treningi piłkarskie seniorów i udział w meczach ligowych klasy A (20.000 zł), KS Barycz Milicz – 44.000 zł, w tym na treningi piłkarskie i udział w rozgrywkach sportowych juniorów (25.000 zł) oraz na treningi i udział w rozgrywkach sportowych seniorów w klasie B (19.000 zł), UKS Akademia Sportu w Miliczu – 44.000 zł, w tym na treningi piłkarskie, zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach (37.000 zł) oraz na organizację familiady sportowej (7.000 zł), UKS Plon Gądkowice – 41.000 zł, w tym na udział w treningach i organizację zawodów w piłce nożnej klasy A (21.000 zł) oraz na treningi piłkarskie i udział w rozgrywkach sportowych juniorów (20.000 zł), Stowarzyszenie sto2 – 38.171,40 zł na prowadzenie lodowiska na milickim Rynku, ULKS Bizon – 36.000 zł, w tym na treningi dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w rozgrywkach sportowych (26.000 zł) oraz na treningi i udział w rozgrywkach sportowych (10.000 zł), UKS Dwójka – 28.000 zł, w tym na działania popularyzujące piłkę siatkową i piłkę plażową wśród młodzieży (18.000 zł), na zajęcia sportowe uczniów oraz udział w rozgrywkach sportowych (5.000 zł) oraz na zajęcia sportowe uczniów i udział w rozgrywkach w piłce siatkowej Volleymania Dolny Śląsk (5.000 zł), UKS Szkółka Piłkarska Milicz – 22.500 zł, w tym na treningi i udział w rozgrywkach sportowych (19.500 zł), na letni mini cup o puchar burmistrza gminy Milicz (1.000 zł), na zimowy mini cup o puchar burmistrza gminy Milicz (1.000 zł) oraz na zajęcia sportowe przedszkolaków (1.000 zł), UKS Lider – 16.500 zł, w tym na cykliczne rozgrywki Milickiej Ligi Piłki Siatkowej (6.000 zł), na cykliczne rozgrywki Milickiej Halowej Piłki Nożnej (4.000 zł), na dokończenie ligi wcześniej rozpoczętej w Milickiej Halowej Piłce Nożnej (4.000 zł) oraz na dokończenie trwającej Milickiej Ligi Piłki Siatkowej (2.500 zł), Milickie Gminne Zrzeszenie LZS – 13.500 zł, w tym na organizację i udział w imprezach i zajęciach sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych (9.000 zł) oraz na treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyny LZS Struga Czatkowice (4.500 zł), Stowarzyszenie Kick-Boxingu Pit Bull – 10.000 zł, w tym na treningi seniorów i udział w zawodach sportowych (5.000 zł) oraz na organizację treningów dzieci i młodzieży i udział w rozgrywkach sportowych (5.000 zł), UKS Postolin – 10.000 zł na rozgrywki ligowe klasy C, LZS Sokół Kaszowo – 10.000 zł na treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich w klasie C, Brydżowy Klub Sportowy Miles – 8.300 zł, w tym na udział i przygotowanie młodzieży szkolnej do zawodów brydżowych o charakterze ogólnopolskim (5.000 zł), na rozgrywki ligowe drużyn brydżowych (2.000 zł), na przygotowanie młodzieży do cyklu turniejów Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska 2016 (800 zł) oraz na organizację VI Jesiennego Turnieju Młodzieży Szkolnej (500 zł), Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 7.000 zł na organizację imprez sportowych w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego, UKS Smecz Milicz – 7.000 zł na popularyzację badmintona, treningi i udział w zawodach, UKS Skoczek – 5.500 zł, w tym na organizację imprez sportowych i udział w zawodach szachowych dzieci, młodzieży i seniorów (5.000 zł) oraz na organizację ogólnopolskiego turnieju szachowego o puchar burmistrza gminy Milicz (500 zł), Polski Związek Wędkarski – 2.500 zł, w tym na zawody wędkarskie seniorów (1.500 zł) oraz na zawody wędkarskie juniorów (1.000 zł), Stowarzyszenie Brapoja – 2.010 zł na organizację zawodów konnych w Potaszni Kaczor 2016, Stowarzyszenie Abstynenckie Abstynent – 1.500 zł na organizację zawodów piłkarskich, Towarzystwo Przyjaciół Sułowa – 1.300 zł na organizację zawodów w podnoszeniu ciężarów.

Jednocześnie odrzucono 7 wniosków o dofinansowanie. Pieniędzy nie otrzyma: Integracyjne Sułowskie Stowarzyszenie Łucznicze Wigwam, które starało się o dotację na organizację pikniku łuczniczego w Miłosławicach, Klub Siatkarski Milicz na zadanie pn. rozwój sportu w gminie Milicz, WKS Śląsk na organizację ogólnopolskiego turnieju zapaśniczego młodzików i dzieci o puchar burmistrza gminy Milicz, Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. Ze sportem za pan brat, Stowarzyszenie sto2 na rajd z dwójką, Stowarzyszenie Miłośników Gądkowic Gądek na zadanie pn. O puchar Gądka oraz KS Barycz na organizację młodzieżowego turnieju Doliny Baryczy.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5019