www.glosmilicza.pl

:: Wojewoda unieważnia konkurs na dyrektora
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-01-05 14:27:48)

W ostatnim tygodniu grudnia wojewoda dolnośląski unieważnił zarządzenie burmistrza Milicza w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury stwierdzając uchybienia formalne w procedurze konkursowej. Paweł Leśko nadal pełni jednak swoją funkcję, gdyż burmistrz Milicza nie otrzymał jeszcze decyzji wojewody w tej sprawie.Taką decyzję, wydaną 29 grudnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem, otrzymał natomiast już opozycyjny radny Mariusz Owczarek, który w imieniu swojego klubu radnych „Nasza Gmina Milicz” 18 października zwrócił się do wojewody o unieważnienie wyników konkursu na dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu. Otrzymaną decyzję podpisaną przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka radny Owczarek opublikował na facebooku w Internecie.

W uzasadnieniu decyzji o nieważności konkursu czytamy, że konkurs przeprowadzono z istotnym naruszeniem rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu ukazało się na stronie BIP gminy Milicz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 3 września 2015 r., a także w tygodnikach „Kurier Gmin”, „Rzecz Krotoszyńska i „Nowa Gazeta Trzebnicka”. Termin złożenia dokumentów określono na 25 września. Tymczasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, gmina miała obowiązek zamieszczenia ogłoszeń o konkursie w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, a termin złożenia wniosku i wymaganych dokumentów nie mógł być krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Wytykając niezachowanie 30-dniowego terminu składania przez kandydatów swoich ofert od momentu opublikowania ogłoszenia o konkursie, wojewoda stwierdził, że burmistrz „naruszył w sposób istotny rozporządzenie Ministra”.

Wojewoda przyznaje jednak, że gmina Milicz nie miała obowiązku ogłaszania konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury, ale skoro już burmistrz zdecydował się na taką formę wyboru dyrektora, to obowiązują go w tym zakresie wymogi wynikające z przepisów rozporządzenia.

Dodatkowo wojewoda wskazuje, że należy mieć też na uwadze postanowienie statutu Ośrodka Kultury w Miliczu, zgodnie z którym powołanie dyrektora Ośrodka następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez burmistrza gminy Milicz. „Stwierdzone uchybienie formalne w procedurze konkursowej musi zostać uznane za istotne naruszenie prawa, które mogło mieć wpływ na treść aktu wydanego w wyniku jej przeprowadzenia, w tym wypadku na wynik konkursu. Znaczne skrócenie terminu zgłaszania ofert mogło wywołać ten skutek, że złożono mniej ofert, niż mogłoby to mieć miejsce przy zachowaniu wszystkich wymogów wynikających z aktu wyższego rzędu. Istotą przeprowadzenia konkursu jest przecież zwiększenie konkurencyjności naboru. Niewątpliwie zatem przy spełnieniu wszystkich wymagań wynikających ze wskazanego rozporządzenia, konkurs mógł wyłonić innego kandydata na oferowane stanowisko, a zatem treść kwestionowanego aktu mogłaby być zupełnie inna” – czytamy w uzasadnieniu.

Decyzja wojewody w poniedziałek 4 stycznia nie dotarła jeszcze do Urzędu Miejskiego. - Nie mam rozstrzygnięcia wojewody, więc trudno mi autorytatywnie się wypowiadać. Jednak z tego co słyszę zastrzeżenia dotyczą publikacji oraz terminu. Po pierwsze, są to na tyle nieistotne uchybienia, że nie zmieniają kompletnie rozstrzygnięcia konkursu. Po drugie, chcę przypomnieć, że nie mam obowiązku ogłaszania konkursu. Zrobiłem to, bo chciałem uzyskać maksymalną liczbę zgłoszeń, żeby wybrać najlepszego kandydata. I takiego wybraliśmy. Nie zamierzam tego zmieniać – powiedział nam burmistrz Milicza Piotr Lech. - Decyzja wojewody dotąd do nas nie dotarła, a więc na razie nie obowiązuje. Jak ją otrzymam, zastanowię się nad odwołaniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na 90 proc. tak zrobię. Paweł Leśko po zasięgnięciu opinii zostanie powołany ponownie na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury, tym razem bez konkursu, bo powtarzam - nie ma takiego obowiązku. A o właściwości wybranej procedury, niech zadecyduje sąd – komentuje burmistrz.

Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu wygrał 30-letni Paweł Leśko z Wrocławia, były dyrektor Ośrodka Kultury w Wińsku.

Jak powiedział nam burmistrz, Paweł Leśko cały czas pełni funkcję dyrektora.

Alicja Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5023