www.glosmilicza.pl

:: Uruchamiają procedury przeciw spalarni
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-01-28 10:00:43)

Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej 11 stycznia ponownie wszczęła śledztwo w sprawie dokonanej przez spółkę Eco-ABC rozbudowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Z kolei Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu nakazał Eco-ABC przywrócić spalarni sposób użytkowania sprzed rozbudowy. Decyzja PINB jest nieprawomocna.Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej najpierw 29 maja 2015 roku umorzyła dochodzenie w sprawie popełnienia przestępstwa przez spółkę Eco-ABC w Bełchatowie w związku z nielegalną rozbudową spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Zażalenie do Sądu Rejonowego w Miliczu na wydane przez prokuratora ze Środy Śląskiej postanowienie o umorzeniu dochodzenia złożyli: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Roman Wnuk oraz pełnomocnik posła Piotra Babiarza. Sąd Rejonowy w Miliczu na posiedzeniu 11 grudnia 2015 r. postanowił uwzględnić zażalenie PINB oraz posła Babiarza i uchylił postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Sąd nakazał Prokuraturze ustalenie, czy spółka Eco-ABC dopuściła się samowoli budowlanej, dokonując przebudowy i modernizacji spalarni w Miliczu, czy działka gruntu, na której posadowiona jest spalarnia, objęta została szczególną ochroną przyrodniczą oraz czy spalarnia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi bądź wpływa negatywnie na środowisko. Na skutek decyzji Sądu Rejonowego w Miliczu 11 stycznia Prokuratura w Środzie Śląskiej ponownie wszczęła śledztwo w sprawie rozbudowy spalarni.

Drugą ważną, lecz nieprawomocną jeszcze, decyzję w sprawie spalarni wydał 21 grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Roman Wnuk, który działalnością przyszpitalnej spalarni zajmuje się ponad 1,5 roku. Przypomnijmy. 16 września 2015 roku PINB wydał postanowienie nakazujące spółce Eco-ABC wstrzymanie użytkowania spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Spółka Eco-ABC miała możliwość złożenia w PINB dokumentów umożliwiających zalegalizowanie samowolnie przebudowanej instalacji. Eco-ABC nie była jednak w stanie przedstawić PINB dokumentów wymaganych do zalegalizowania samowoli i w dalszym ciągu eksploatuje instalację spalarni. Dlatego też PINB 21 grudnia 2015 roku wydał decyzję nakazującą Eco-ABC przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania spalarni.

PINB 4 grudnia ub. roku przeprowadził kontrolę na terenie spalarni stwierdzając, że spółka z Bełchatowa nie zastosowała się do obowiązku wstrzymania eksploatacji spalarni. Jak pisze w postanowieniu PINB, uczestniczący w kontroli kierownik spalarni oświadczył, że „nie ma możliwości wstrzymania dostaw ciepła do MCM, dlatego instalacja do termicznego spalania odpadów pracuje”. W trakcie kontroli PINB zażądał udostępnienia książki eksploatacji instalacji spalarni, lecz przedstawiciel Eco-ABC odmówił przedłożenia tego dokumentu. W tej sytuacji za dowód w sprawie uznano kopie dokumentów potwierdzających odbiór przez spółkę Eco-ABC i przekazanie do spalarni w Miliczu zakaźnych odpadów medycznych ze szpitali we Wrocławiu i Trzebnicy. Dokumenty te PINB przekazał przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców „Stop Spalarni” w Miliczu Leszek Żuber. Ponadto PINB otrzymał informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, że podczas przeprowadzonej kontroli spalarni 12 listopada 2015 r. instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych była eksploatowana. Dlatego też PINB nie mając żadnych wątpliwości, że doszło do zmiany sposobu użytkowania spalarni w warunkach samowoli budowlanej nakazał Eco-ABC przywrócić sposób użytkowania spalarni sprzed rozbudowy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk już raz, 27 sierpnia 2014 r., nakazał bełchatowskiej spółce rozbiórkę instalacji zamontowanych poza obrysem budynku spalarni. Instalacjami, które inspektor nakazał rozebrać Eco-ABC były: węzeł do załadunku odpadów, komora dopalania gazów wraz z metalową estakadą, schładzacz spalin, filtr z dozownikiem węgla aktywnego, wentylator, wieża mycia mokrego spalin, wykraplacz spalin, emitor spalin (komin) o wysokości 24 m oraz kontener monitoringu spalin.

Decyzja PINB z 21 grudnia 2015 r. jest nieprawomocna, gdyż spółka Eco-ABC odwołała się od niej do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

 
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5030