www.glosmilicza.pl

:: Wicestarosta tłumaczy się z remontu we Wszewilkach
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-02-04 09:06:51)

Oburzeni fatalnym wykonaniem remontu drogi we Wszewilkach i wizją kolejnych uciążliwych objazdów radni gminni i powiatowi oraz sołtysi Godnowej i Nowego Zamku na poniedziałek 1 lutego zwołali w Szkole Podstawowej w Nowym Zamku zebranie mieszkańców, na którym wicestarosta Władysław Szydełko przepraszał za źle wykonaną drogę i winą za to obarczył inspektora nadzoru oraz wykonawcę. Zapewnił też, że trasę objazdu podczas naprawy drogi będzie konsultował z mieszkańcami.Z inicjatywą zorganizowania zebrania wystąpili: radny powiatowy Piotr Zajiczek z Godnowej, radni gminni Arkadiusz Tutak z Wszewilek i Jan Karpiński z Godnowej oraz sołtysi Nowego Zamku i Godnowej – Zygmunt Łoziński i Andrzej Kątnik. W zebraniu wzięło udział ok. 35 mieszkańców: głównie sołectw Nowy Zamek i Godnowa, ale także kilka osób ze Stawczyka i Wszewilek. Obecni byli także wicestarosta milicki Władysław Szydełko, radny gminny Mariusz Owczarek z Milicza, dyrektor SP Nowy Zamek Mirosław Zając oraz pracownik wydziału dróg powiatowych w milickim Starostwie Artur Janoś.

Krnąbrny wykonawca

Jak mówił radny Zajiczek, zebranie zostało zwołane po to, aby przedstawiciel Starostwa Powiatowego poinformował mieszkańców, w jaki sposób i kiedy powiat planuje wykonać naprawę ok. 300 metrów zniszczonej drogi powiatowej we Wszewilkach oraz jak zamierza zorganizować objazd dla mieszkańców na czas kolejnego remontu. – To, że ta droga będzie musiała być zamknięta na całej szerokości, to pewne. Ważne, żeby Starostwo przygotowało alternatywny porządny objazd dla mieszkańców, którzy przez ostatnie pół roku zmagali się z uciążliwościami dojazdu do Milicza – mówił radny Piotr Zajiczek.

Wicestarosta Władysław Szydełko przeprosił mieszkańców za zniszczoną nawierzchnię wyremontowanej drogi we Wszewilkach. – To, co się wydarzyło, nigdy nie powinno mieć miejsca. Proces budowlany był przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami. Moim zdaniem w pewnym momencie nie zafunkcjonował system nadzoru nad robotami drogowymi, o co osobiście winię inspektora nadzoru oraz wykonawcę – mówił W. Szydełko dodając, że w ostatnich dniach w siedzibie Starostwa doszło do dwóch spotkań z wykonawcą drogi we Wszewilkach – firmą Brukarstwo Kasprzak z Koźmina Wielkopolskiego. – Wykonawca został przeze mnie zobowiązany, że ma do końca tygodnia doprowadzić nawierzchnię we Wszewilkach do przejezdności poprzez ułożenie na zniszczonym odcinku do przejazdu kolejowego warstwy tłuczniowej i jej zwałowanie – mówił wicestarosta dodając, że z wykonaniem nowego podłoża i ponownym ułożeniem kostki trzeba będzie poczekać do wiosny. – Wykonawca zgodnie z zawartą umową ma w ramach prac gwarancyjnych naprawić zniszczoną nawierzchnię drogi i od tego się nie uchyli – uspokajał mieszkańców wicestarosta przyznając jednak, że właściciel firmy z Koźmina krnąbrnie podchodzi do kwestii naprawy drogi.

Wkroczy prokurator i NIK

Prowadzący zebranie sołtys Godnowej Andrzej Kątnik mówił podczas zebrania, że mieszkańców najbardziej interesuje, jak w trakcie naprawy drogi we Wszewilkach Starostwo Powiatowe zorganizuje objazd. – Byśmy nie musieli przeżywać tego samego, co w zeszłym roku. Chodzi nam o godziwy, realny objazd, a nie przez Jankową i Cieszków – dodał sołtys Kątnik. Wicestarosta zapewnił, że zadba, by objazd drogi we Wszewilkach na czas naprawy był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i zadeklarował, że projekt ruchu zastępczego będzie konsultowany z mieszkańcami.

Radny Arkadiusz Tutak proponował, by naprawę drogi we Wszewilkach zacząć od strony torów, a nie od początku wsi. – W ten sposób będzie on trochę mniej uciążliwy – mówił A. Tutak, dodając, że poprowadzić objazd leśnymi drogami w kierunku na Pomorską, które powinny być jednak wcześniej utwardzone tłuczniem. Jak mówił radny, wstępną zgodę na takie rozwiązanie wydał już nowy nadleśniczy Janusz Łabuda. Radny z Wszewilek krytykował podczas spotkania wykonawców drogowej inwestycji z firmy Brukarstwo Kasprzak. – Oni na każdym kroku mnie okłamywali, że będą utwardzać gruntowe drogi objazdowe. Tymczasem prawda jest taka, że gdyby nie gmina i ZUK, to dawno byśmy utonęli w błocie – mówił radny Tutak.

Z kolei Piotr Zajiczek podczas dyskusji stwierdził, że remont drogi we Wszewilkach został źle przygotowany przez Starostwo Powiatowe i sprawą tą powinien się zająć się prokurator.– Najgorszy był ten objazd, który pierwotnie został wytyczony przez Cieszków – mówił P. Zajiczek, przypominając, że dziki objazd obok grodziska Chmielnik został częściowo utwardzony na polecenie burmistrza, który na czas remontu otworzył dla mieszkańców także drogę Stawno–Nowe Grodzisko. Z kolei radny radny Tutak z PiS poinformował, że poprzez posła Piotra Babiarza sprawa inwestycji we Wszewilkach zostanie zgłoszona do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Wicestarosta Szydełko odpowiedział, że fachowość wykonania remontu we Wszewilkach oceni także na zlecenie Starostwa niezależny podmiot.

Mieszkańcy będą pilnować

Głos podczas zebrania zabierali też mieszkańcy, którzy skarżyli się na uciążliwości związane z objazdem drogi we Wszewilkach podczas remontu oraz apelowali, aby zamiast naprawy kostki powiat wylał na drodze we Wszewilkach asfalt. Wicestarosta odpowiedział, że na wylanie asfaltu nie chce wydać zgody Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. – Może teraz warto wrócić do tych rozmów z konserwatorem. Dziś to nie jest zabytek, a katastrofa! – stwierdził radny Zajiczek dodając, że władze powiatu niepotrzebnie ruszały drogę we Wszewilkach, która nie była wcale w najgorszym stanie. Podczas zebrania wśród mieszkańców pojawiały się głosy, że firma drogowa z Koźmina Wlkp. ogłosi upadłość i powiat będzie musiał sam zmagać się z naprawą drogi we Wszewilkach. Wicestarosta stwierdził, że nic nie wie nic o problemach firmy z Koźmina Wlkp.

Na koniec W. Szydełko poinformował, że naprawa drogi we Wszewilkach rozpocznie się po ociepleniu i powinna się zakończyć do maja. Wicestarosta jeszcze raz zapewnił, że przedstawiciele mieszkańców będą mieli wpływ na trasę objazdu podczas naprawy drogi. Na tej ostatniej deklaracji szczególnie zależało mieszkańcom. – Będziemy was teraz pilnować i trzymać za słowo. Teraz się nie damy, bo jeżdżąc objazdami podczas ostatniego remontu, dostaliśmy mocno po tyłkach – powiedział na koniec sołtys Andrzej Kątnik.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5032