www.glosmilicza.pl

:: Powiat musi zwrócić ponad 2 miliony
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-02-04 09:09:25)

Starostwo Powiatowe w Miliczu 15 stycznia otrzymało pismo z Ministerstwa Finansów z ostatecznym nakazem zwrotu kwoty 2,29 mln zł, jako nienależnie pobranej przez powiat subwencji oświatowej na wczesne wspomaganie rozwoju w latach 2011-2014. Jak nas poinformował starosta Jan Krzysztofik, powiat stara się o uzyskanie zgody na spłatę należności w dziesięciu rocznych ratach.Powiat w latach 2010-2014 pobrał z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencję oświatową w wys. 2,29 mln zł na wczesne wspomaganie rozwoju aż 559 dzieci z powiatu milickiego Zadanie to miała prowadzić jednostka organizacyjna starostwa - Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne. Po kontroli Kuratorium Oświaty okazało się jednak, że PCEiPP w ogóle nie prowadziło tego zadania i dlatego powiat musi teraz zwrócić nienależnie pobrane pieniądze. Powiat milicki jako jedyny samorząd w Polsce pobrał nienależną część subwencji oświatowej na wczesne wspomaganie rozwoju i nie rozpoczął nawet tego zadania. Nienależnie pobrana subwencja została wykorzystana przez poprzednie władze powiatu na finansowanie inwestycji, głównie wkładu własnego do budowy sali sportowej przy I LO w Miliczu.

– 19 stycznia byliśmy razem z panią kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Beatą Łabaczuk w Ministerstwie Finansów i dowiedzieliśmy się, że decyzja o nakazie zwrotu kwoty subwencji jest ostateczna i nie ma od niej odwrotu. Obecnie obowiązujące przepisy, niestety, nie pozwalają Ministerstwu umorzyć tej należności. Na szczęście, od kwoty ponad 2 milionów złotych Ministerstwo nie naliczy nam odsetek – poinformował nas starosta Jan Krzysztofik dodając, że wystosował już pismo do Ministerstwa z prośbą o rozłożenie na raty spłaty pobranej kwoty na okres 10 lat. – Pracownicy Ministerstwa podczas rozmowy stwierdzili, że takie rozłożenie płatności na 10 rocznych rat jest realne, dlatego też zdecydowałem się o to wystąpić – dodaje starosta Krzysztofik.

(bar)

 
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5033