www.glosmilicza.pl

:: RIO uchwaliło budżet powiatu
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-03-10 11:08:30)

W poniedziałek 29 lutego Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uchwaliła budżet powiatu milickiego na 2016 rok. W stosunku do pierwotnej propozycji Zarządu Powiatu RIO ścięło dochody i wydatki w budżecie o ok. 1,2 mln zł.Dochody w uchwalonym przez RIO budżecie powiatu milickiego wyniosą 45 mln 665 tys. zł, a wydatki 44 mln 570 tys. zł. W porównaniu do projektu budżetu przygotowanego przez Zarząd Powiatu, RIO ścięło z dochodów i wydatków ok. 1,2 mln zł.

W planowanych do pozyskania dochodach RIO ścięło o ok. 1,2 mln zł środki ze sprzedaży mienia. Zarząd Powiatu w projekcie planował pozyskać ze sprzedaży majątku 2 mln 35 tys. zł. RIO uznało ten dochód za mało realny i ostatecznie zaplanowało w budżecie 847 tys. zł ze sprzedaży mienia.

Na skutek ścięcia dochodów o ok. 1,2 mln zł RIO zmniejszyło na taką samą kwotę wydatki powiatu. W pierwszej kolejności z budżetu wyrzucone zostało 450 tys. zł, które powiat chciał przeznaczyć na remonty dróg. Z wydatków inwestycyjnych na ten rok RIO zostawiło 427,8 tys. zł na zapłatę za wykonaną w 2013 roku inwestycję remontu drogi z Pracz do Gruszeczki, 109,6 tys. zł na inwestycje w DPS (modernizacja instalacji urządzeń sygnalizacyjnych i zakup magla elektrycznego), a także 4 tys. zł na zakup komputerów do PINB. Ponadto o ok. 700 tys. zł RIO ścięło wydatki bieżące na utrzymanie Starostwa Powiatowego (w tym Wydziału Dróg Powiatowych) oraz jednostek organizacyjnych, w tym szkół.

Po zmianach wprowadzonych przez RIO powiat na spłatę zadłużenia (spłata kredytu, obligacji, odsetek i poręczenia kredytu dla Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej na spłatę starego zadłużenia poszpitalnego) ma przeznaczyć 6,81 proc. swoich planowanych dochodów. Rada Powiatu może w trakcie roku dokonywać zmian w budżecie powiatu pod warunkiem, że po zmianach wskaźnik planowanych spłat zobowiązań powiatu nie przekroczy 6,81 proc. planowanych dochodów.

Starosta Jan Krzysztofik uważa, że uchwalenie przez RIO budżetu jest kolejnym przykładem uniemożliwiania ze strony państwa podejmowania suwerennych decyzji przez samorządy, czego źródłem jest zmieniona kilka lat temu ustawa o finansach publicznych. – Realizując wydatki, będziemy zmuszeni do wielu ograniczeń, w tym na inwestycje wspólne z innymi samorządami tam, gdzie chociaż w niewielkim stopniu wymagany jest nasz wkład finansowy. Nie możemy posiłkować się kredytami, co nie oznacza, iż zatrzymana będzie jakakolwiek działalność inwestycyjna. Mamy bowiem pełną możliwość pozyskiwania dochodów ze sprzedaży naszych nieruchomości i przeznaczania ich na te cele. Nie ma mowy o zagrożeniach, nie straszmy nikogo jakimiś restrykcjami czy szczególnymi uciążliwościami. Powiat milicki ze wszystkimi jego jednostkami będzie nadal normalnie funkcjonował i wypełniał swoje zadania własne – komentuje cała sprawę starosta Krzysztofik.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5044