www.glosmilicza.pl

:: Szykują się duże zmiany w powiecie
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-04-21 15:52:29)

W poniedziałek 2 maja odbędzie się sesja Rady Powiatu, podczas której radni będą głosować wniosek o odwołanie starosty Jana Krzysztofika, a tym samym rozwiązanie obecnego Zarządu Powiatu. W przypadku odwołania Jana Krzysztofika z funkcji, radni na tej samej sesji będą wybierać nowego starostę. Na dziś głównym kandydatem na to stanowisko wydaje się być obecny wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Maciejak.O odwołanie z funkcji starosty Jana Krzysztofika i rozwiązanie obecnego Zarządu Powiatu zawnioskowała grupa 8 radnych Rady Powiatu: przew. Rady Marek Warkocz, wiceprzew. Marek Maciejak, Grażyna Zalewska-Nowak, Wanda Wiśniewska, Marcin Goczling, Stanisław Szocik, Szymon Lew oraz były wicestarosta Władysław Szydełko. Opinię o przedłożonym wniosku w najbliższym czasie wyda komisja rewizyjna.
Decydujący glos 
radnej Patalas
Do odwołania Jana Krzysztofika potrzebnych jest 9 głosów radnych. Wydaje się, że decydujący o ewentualnym odwołaniu będzie głos radnej Krystyny Patalas, która na dziś jako jedyna z radnych jasno nie określiła się jak zagłosuje. – W najbliższym czasie jako komisja rewizyjna spotkamy się i będziemy dyskutować nad wnioskiem grupy radnych o odwołanie starosty i rozwiązanie obecnego Zarządu Powiatu. Dziś jeszcze nie wiem, czy poprę ten wniosek. O przyszłości obecnego Zarządu Powiatu może zadecydować jeden głos. Mam tylko nadzieję, że w trakcie tego głosowania zadecyduje troska o dobro powiatu, bo według mnie istnieje realne zagrożenie jego dalszego istnienia – powiedziała nam radna Krystyna Patalas, która podkreśla, że w momencie odwołania w prasie przez szefa Ludowców Władysława Szydełkę koalicji Ziemia Milicka - PSL ona przestała się czuć radną koalicyjną. – Uważam, że radni powiatowi powinni zapomnieć, kto z jakiego ugrupowania dostał się do Rady Powiatu. Musimy jako grupa niezależnych radnych myśleć co zrobić, aby utrzymać powiat milicki. Jeżeli uznam, że któraś z propozycji personalnych zagwarantuje lepsze funkcjonowanie powiatu niż do tej pory, to wtedy z pewnością ją poprę – mówi radna Krystyna Patalas.
Jak się dowiedzieliśmy, w przypadku przegłosowania wniosku o odwołanie starosty Jana Krzysztofika, jego następcą z pewnością zostanie ktoś z grona Rady Powiatu. Bowiem prawie wszyscy radni z byłej koalicji Ziemia Milicka - PSL, nie chcą by starostą został ktoś spoza grona radnych. Odpadają więc pojawiające się w rozmaitych spekulacjach kandydatury byłej kierownik ARiMR Alicji Przybylskiej oraz byłego nadleśniczego Romana Palewskiego, związanych z komitetem wyborczym Ziemia Milicka.
Na dziś wiele wskazuje, że nowym starostą milickim zostanie obecny wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Maciejak, który do Rady dostał się z listy komitetu wyborczego PSL. Z naszych ustaleń wynika, że kandydatura Marka Maciejaka bez problemu zyskałaby poparcie przynajmniej 9 radnych. – Na dziś to najlepszy możliwy kandydat na stanowisko starosty milickiego. Obecny wiceprzewodniczący Rady Powiatu to człowiek niezwykle doświadczony, solidny, a także obyty z pracą na tak eksponowanych stanowiskach – przyznaje radny Stanisław Szocik. Mocną kandydatką do objęcia funkcji wicestarosty, a może nawet i starosty jest radna Krystyna Patalas, która w rozmowie z nami przyznała, że taką propozycję otrzymała, ale na razie jej nie zaakceptowała.
Opozycja broni starosty
Jeśli chodzi o radnych z opozycji, to wydaje się, że będą oni przeciw odwołaniu ze stanowiska starosty Jana Krzysztofika. – Do tej pory nie otrzymałem jeszcze wniosku o odwołanie starosty Krzysztofika, a z tego co pamiętam nie ma uzasadnienia merytorycznego za jego odwołaniem, a są tylko polityczne motywy. Koalicjanci sami się wybrali na eksponowane stanowiska, to teraz niech się rozliczają i odwołują – mówi radny Piotr Zajiczek podkreślając, że on jako radny niepopierający Zarządu Powiatu nie miał wpływu na decyzje podejmowane przez koalicję rządzącą. – Dotychczasowa filozofia zarządzania powiatem, wraz z nadejściem kłopotów finansowych spowodowanych nierozważnymi rządami w ostatnich dwóch kadencjach, według mnie rozsypała się jak domek z kart. Dochodzi dziś do sytuacji, że obecny burmistrz przejmuje od powiatu zadanie utrzymania inwestycji, które wybudował jeszcze jako starosta – wskazuje radny Zajiczek.
Zdecydowanym przeciwnikiem próby odwołania starosty Krzysztofika jest także radny Janusz Łabuda. – To, co się dzieje obecnie w powiecie, jest winą niepotrafiących się ze sobą dogadać działaczy PO i PSL. Na pewno nie zagłosuję za odwołaniem pana starosty. Uważam, że radni koalicji rządzącej PO i PSL powinni do końca wypić to piwo, które sami sobie nawarzyli – mówi radny Łabuda.
O zdanie dotyczące obecnego zamieszania w powiecie zapytaliśmy samego Jana Krzysztofika, według którego skład Zarządu Powiatu trzeba jak najszybciej uzupełnić. – Rozważam stworzenie takiej sytuacji, w której odpowiedzialność za powiat milicki wzięłaby na siebie dość liczna grupa osób, niczym dotychczas nieskompromitowana, bez podziału na jakąś tam koalicję i opozycję – mówi J. Krzysztofik, którego zapytaliśmy się czy w obecnej patowej sytuacji politycznej rozważa podanie się do dymisji. – Dlaczego ja mam odpowiadać za niepopełnione grzechy? Proszę tylko uważnie przeczytać uzasadnienie odwołania mnie. Nic tam nie ma! Wobec tego stałem się bardzo niewygodny, a przy tym najwyraźniej nie spełniłem jakichś oczekiwań, może osobistych, moich przyjaciół w cudzysłowie z tzw. koalicji. Nie trzymam się kurczowo stołka, a jednocześnie nikt mnie niczym ani nie zaszantażuje, ani nie zastraszy, z którejkolwiek strony i jak mocno zechciałby we mnie uderzyć – mówi starosta Krzysztofik.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5061