www.glosmilicza.pl

:: Kupią równiarkę i lokomotywę spalinową
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-05-05 08:53:22)

Krośniccy radni na sesji Rady Gminy w środę 27 kwietnia rozdysponowali 238 tys. zł dodatkowych dochodów, przeznaczając m.in. 60 tys. zł na zakup równiarki i walca dla Zakładu Usług Komunalnych oraz 60 tys. zł na zakup lokomotywy spalinowej dla Krośnickiej Kolejki.

  

Najważniejszą przyjętą uchwałą były zmiany w budżecie gminy Krośnice na 2016 rok. Dochody budżetu po zmianach wyniosły 40,5 mln zł, a wydatki 44,8 mln zł. Wprowadzone do planu finansowego dodatkowe dochody wynoszą 118,5 tys. zł, z czego 110 tys. zł stanowi kwota zaległego podatku z PGNiG. Z kolei część wydatków ścięto o 119,5 tys. zł. W budżecie pojawiło się zatem wolne 238 tys. zł, które zostały rozdysponowane na nowe zadania. Z tej kwoty 68 tys. zł przeznaczono na remont budynku Schroniska Młodzieżowego, 60 tys. zł na zakup równiarki i walca dla ZUK-u, 60 tys. zł na zakup lokomotywy spalinowej dla KKW, 30 tys. zł na zakup energii dla ZSiP Krośnice, 10 tys. zł na zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Pierstnicy Małej oraz po 5 tys. zł na zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Bukowicach oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZUK w Wierzchowicach.

Radnego Krzysztofa Skrzypczyka zainteresowała kwota 60 tys. zł przeznaczona na zakup równiarki i walca dla ZUK-u. Pracujący kiedyś w ZUK-u radny stwierdził, że zakup specjalistycznego sprzętu jest bardzo dobrym posunięciem, choć jego zdaniem kwota 60 tys. zł będzie niewystarczająca. Radny Piotr Kubiak, który pełni obowiązki księgowego w ZUK, dodał, że sam zakład z poczynionych w ubiegłym roku oszczędności zakupił już wóz ascenizacyjny, a wkrótce wzbogaci się o traktor i samochód ciężarowy.

Z kolei radny Marian Krawczyk pytał o zasadność przeznaczenia 60 tys. zł na zakup lokomotywy spalinowej. Wójt Biały przypominał, że gmina dysponuje obecnie lokomotywą parową oraz zepsutą od ponad 1 roku lokomotywą spalinową. Parowóz jeździ na krośnickiej kolejce w weekendy. Natomiast w zwykłe dni tygodnia docelowo ma jeździć tańsza spalinówka. – Nasza stara lokomotywa spalinowa była za słaba jak na ciężar taboru i po 2 sezonach użytkowania przez poprzedniego operatora została po prostu zajechana. Teraz chcielibyśmy zakupić używaną lokomotywę spalinową, która posiada niezbędną do użytkowania dokumentację – mówił wójt podkreślając, że najlepszym rozwiązaniem dla gminy jest posiadanie własnej lokomotywy spalinowej, a nie korzystanie ze spalinówki operatora, tak jak miało to miejsce w minionym roku.

Potrzebne są defibrylatory

Radni w głosowaniu przyjęli także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krośnice w 2016 roku. Na realizację tego programu w budżecie gminy zabezpieczono 50 tys. zł.

Ponadto radni ustalili stawki dotacji dla ZUK-u na usługę letniego utrzymania dróg, które są niższe niż w poprzednich latach. Radni na wniosek dyrektor GOSP Urszuli Korol uszczegółowili zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, które w pierwszej kolejności przysługują osobom samotnym z powodu wieku lub choroby wymagającym pomocy innych. Radni ustalili także zasady nowego zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie. Kwota 3 tys. zł będzie w formie zasiłku przekazywana wnioskującym o to podopiecznym GOPS-u na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie bądź doposażenie własnego zakładu pracy.

Radni formalnie wyrazili także zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Policach, co ma kosztować 14,8 tys. zł.

Po głosowaniu uchwał przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek zapoznał radnych z prośbą lekarza rodzinnego Andrzeja Krężlewicza o dofinansowanie zakupu przez przychodnię ratujących życie podczas zawału dwóch defibrylatorów przeznaczonych dla mieszkańców Krośnic i Kuźnicy Czeszyckiej. Wójt Andrzej Biały stwierdził, że gmina będzie chciała wesprzeć ten pomysł, a także zakupić trzeci defibrylator dla Bukowic, którego kupno chce także dofinansować firma Burchex. Przy okazji dyrektor GOSiR-u Adam Przybyło przypomniał, że jedyny w Krośnicach defibrylator znajduje się na terenie basenu Krośnicka Przystań i w razie potrzeby można go użyczać.

Dodatkowe lampy jesienią

Podczas dyskusji w sprawach różnych wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Biesiadecki dopytywał się, dlaczego PSZOK w Wierzchowicach nie chce przyjmować opon ciągnikowych. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jarosław Krzywiński odparł, że opona ciągnikowa nie jest odpadem komunalnym. Ponadto firmy recyklingowe mają problem z zagospodarowaniem opon ciągnikowych i dlatego nie są one przyjmowane w PSZOK-u. Radny ze Starej Huty pytał też o możliwości instalacji dodatkowych lamp oświetleniowych na terenach wsi. Wójt Andrzej Biały odpowiedział, że gmina prowadzi z firmą Tauron rozmowy na temat dołożenia około 100 lamp na wsiach. Realizacja tych prac rozpocznie się prawdopodobnie jesienią.

Radnego Zdzisława Jasięgę interesował z kolei termin dokończenia budowy chodnika pomiędzy Wierzchowicami a Czarnogoździcami oraz możliwość przemianowania tego chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową. Kierownik Krzywiński odpowiedział, że województwo wydało zgodę na opracowanie dokumentacji zamiennej chodnika i wkrótce na budowie wznowione zostaną prace. Wójt Biały odpowiedział, że sprawdzi czy jest prawna możliwość przekwalifikowania chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową, tak aby mieszkańcy mogli tam bezpiecznie i zgodnie z prawem jeździć rowerem.

Radna Bogumiła Bialic chciała natomiast dowiedzieć się, kiedy radni będą mogli obejrzeć wnętrze nowej szkoły w Bukowicach oraz czy gmina wykonuje okresowe przeglądy urządzeń zabawowych na placach zabaw. Wójt Biały odpowiedział, że prezentacja nowej szkoły w Bukowicach dla radnych odbędzie się po uzyskaniu niezbędnych odbiorów technicznych. Z kolei kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Dorota Perlińska informowała, że gmina wykona przeglądy techniczne wszystkich placów zabaw. Jak podkreślała kierownik, wszystkie place zabaw zostały przez gminę ubezpieczone.

Sołtys Wąbnic Mieczysław Jerzak dziwił się, dlaczego w świetlicach wiejskich przeprowadzono po dwa przeglądy instalacji kominiarskich, które wykonywały dwie różne firmy wynajęte przez gminę. Kierownik Perlińska odpowiedziała, że stało się tak wskutek niezamierzonego błędu, gdyż urzędnicy nie zorientowali się, że po przejęciu przez gminę świetlic wiejskich od CETS-u wciąż obowiązywała umowa, jaką z firmą kominiarską zawarł dyrektor CETS-u. W tej sytuacji gmina zawarła nową umowę z inną firmą kominiarską.

Na zakończenie sesji radny powiatowy Mirosław Drobina rozdał wszystkim obecnym ksero protokołów z posiedzeń Rady Powiatu, które miały pokazać, że radny podczas obrad pyta o możliwość remontu dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice. M. Drobina odpowiedział w ten sposób na zarzut dotyczący jego słabej aktywności na forum Rady Powiatu, jaki postawiono mu na poprzedniej sesji Rady Gminy.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5064