www.glosmilicza.pl

:: Radni odwołali Zarząd Powiatu
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-08-18 09:55:04)

W środę 10 sierpnia radni Rady Powiatu jednogłośnie zdecydowali o odwołaniu Zarządu Powiatu. Za odwołaniem głosował nawet sam starosta Jan Krzysztofik, który pozostanie na stanowisku do czasu wyboru swojego następcy. Nowy Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą musi być wybrany przez Radę Powiatu w ciągu 3 miesięcy.Głównym punktem sesji Rady Powiatu było głosowanie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu, w skład którego obecnie wchodzą: starosta Jan Krzysztofik oraz członek zarządu Marcin Goczling. W sesji uczestniczył komplet 15 radnych. Obecni byli również dyrektorzy powiatowych jednostek, kierownicy wydziałów milickiego Starostwa, a także radni Rady Miejskiej: Alicja Szatkowska, Andrzej Nestoruk i Leszek Żuber oraz były starosta Aleksander Magusiak.
Głosowanie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu było konsekwencją podjętej 29 czerwca uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu powiatu w 2015 roku. Główny zarzut zarówno radnych, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczył tego, że w wyniku realizacji dochodów i wydatków powiatu na koniec roku powstał deficyt w wys. 579,8 tys. zł mimo planowanej nadwyżki w wys. 508,5 tys. zł. Powiat nie płacił terminowo faktur (odsetki w wys. 11,2 tys. zł) oraz słabo wykonał sprzedaż mienia (1 mln 98 tys. zł przy planowanych 3 mln zł - 36,58 proc.).
Radni na sesji 18 maja już raz próbowali odwołać ze stanowiska starostę Jana Krzysztofika. Jednak nie udało im się tego dokonać, gdyż za odwołaniem zagłosowało tylko 8 radnych, a do odwołania starosty wymagana jest bezwzględna większość głosów, a więc 9 osób. Wówczas w głosowaniu nie wzięło udziału 8 radnych opozycji.
Przed głosowaniem przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz zapoznał radnych z uchwałą RIO we Wrocławiu, która stwierdziła zgodność z prawem uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Starosta Jan Krzysztofik przed samym głosowaniem nie chciał zabierać głosu, podobnie jak radni. Szybko więc przystąpiono do głosowania, które przeprowadzono zgodnie z przepisami w sposób tajny. Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Janusz Łabuda (przewodniczący), Stanisław Szocik oraz Szymon Lew. W tajnym głosowaniu okazało się, że wszyscy radni opowiedzieli się za odwołaniem Zarządu Powiatu. „Za” był również sam starosta Jan Krzysztofik. Oprócz starosty w skład Rady Powiatu wchodzą: Marek Warkocz, Stanisław Szocik (Ziemia Milicka), Władysław Szydełko, Szymon Lew (PSL), Wanda Wiśniewska, Marcin Goczling, Marek Maciejak, Grażyna Zalewska-Nowak (Klub Radnych Niezależnych), Paweł Wybierała, Piotr Zajiczek, Mirosław Drobina (Dolny Śląsk XXI), Dorota Folmer (MWS), Janusz Łabuda (PiS) oraz radna niezrzeszona Krystyna Patalas.
Rada Powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym ma teraz 3 miesiące na powołanie nowego Zarządu Powiatu. Do czasu wyboru nowego Zarządu obowiązki starosty sprawować będzie nadal Jan Krzysztofik.
Jeśli radni w ciągu 3 miesięcy nie wybiorą nowego Zarządu Powiatu, to będzie to równoznaczne z rozwiązaniem przez wojewodę całej Rady Powiatu i przeprowadzeniem wyborów przedterminowych. W okresie przedwyborczym powiatem kierowałby komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5130