www.glosmilicza.pl

:: Kto wpisał spalarnię do wojewódzkiego planu?
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-10-13 11:22:41)

Spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu nie znalazła się w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na czyjś wniosek, tylko na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie województwa, jaką wykonała zewnętrzna firma wynajęta przez Urząd Marszałkowski. Taką informację przekazał nam dyrektor Wydziału Środowiska UMWD Piotr Błaszków.

Wiele wątpliwości wśród części miliczan budzą okoliczności znalezienia się w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu, której właścicielem jest prywatna spółka Eco-ABC w Bełchatowie. Część lokalnych polityków wysnuwała tezę, iż milicka spalarnia znalazła się w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na „czyjś” wniosek najprawdopodobniej ze Starostwa Powiatowego.
Tymczasem, jak nas zapewnił dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Piotr Błaszków, ujęcie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami spalarni w Miliczu jest spowodowane analizą aktualnego stanu gospodarki odpadami. Opracowująca WPGO spółka Atmoterm z Opola zawarła w dokumencie wszystkie istniejące instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa dolnośląskiego. Na Dolnym Śląsku istnieją cztery instalacje prowadzące unieszkodliwianie odpadów medycznych. Jedyną spalarnią w tym gronie jest mieszcząca się przy ul. Grzybowej w Miliczu spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych. Pozostałe trzy instalacje unieszkodliwiają odpady medyczne w obróbce fizyczno-chemicznej. Są to dwie instalacje we Wrocławiu na ul. Koszarowej i na ul. Kamieńskiego oraz jedna w Polanicy-Zdroju.
– Przy ustalaniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego aktualnego stanu między innymi w zakresie istniejących na terenie województwa dolnośląskiego instalacji do przetwarzania odpadów medycznych wzięto pod uwagę istniejącą spalarnię odpadów medycznych w Miliczu przy ul. Grzybowej 1, dla której zostały wydane wymagane prawem decyzje administracyjne dotyczące przetwarzania odpadów. Nie był w tym zakresie kierowany do tutejszego organu żaden wniosek od starosty milickiego, ponieważ przepisy prawa w zakresie opracowywania planów wojewódzkich nie przewidują takiej konieczności – informuje dyrektor Piotr Błaszków podkreślając, że spalarnia w Miliczu w żadnym miejscu Wojewódzkiego Planie Gospodarki Odpadami nie została określona jako spalarnia regionalna, ponieważ definicja instalacji regionalnej jest zarezerwowana wyłącznie dla instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Bartosz Jakubowski

adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5145