www.glosmilicza.pl

:: Obniżka diet radnych i pensji starostów o 10 proc.
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-10-20 09:29:54)

Radni Rady Powiatu na sesji w czwartek 13 października podjęli uchwały zmniejszające wysokość pensji starosty Krzysztofa Osmelaka oraz wszystkich radnych powiatowych o około 10 procent. Obniżka wynagrodzeń spowodowana jest trudną sytuacją finansową powiatu i koniecznością szukania oszczędności.

Sporo emocji wśród radnych wywołała zwłaszcza uchwała o obniżeniu pensji staroście Krzysztofowi Osmelakowi z kwoty 12.100 zł brutto do kwoty 10.890 zł, a więc równo o 10 proc. Propozycji tej nie chcieli poprzeć radni opozycji, którzy na poprzedniej sesji chcieli przeforsować o wiele większą obniżkę pensji starosty,  do kwoty 8.200 zł brutto. – Uważam, że proponowane przez koalicję wynagrodzenie starosty jest i tak zbyt wysokie. Kwota wynagrodzenia blisko 11 tys. zł nie jest adekwatna do stanu finansów powiatu milickiego, do czego państwo jako koalicja rządząca dopuściliście – mówił radny Paweł Wybierała dodając, że obniżka pensji starosty o ok. 1 tys. zł w porównaniu do wynagrodzenia Jana Krzysztofika jest symboliczna i zaproponowana różnica jest tylko pretekstem, by można było powiedzieć, że dokonano obniżenia pensji starosty. – Zgadzam się, że wynagrodzenie starosty powinno być godne. Czuję się natomiast rozżalona, że takimi argumentami nie posługiwano się, kiedy przychodziła na nasze obrady rozżalona załoga szpitala. Wtedy nie było mowy o kryteriach godności i motywacji. Uważam, że propozycja wynagrodzenia w wys. 8.200 zł brutto dla starosty była wystarczająca – mówiła radna Dorota Folmer. Radna Wanda Wiśniewska w odpowiedzi stwierdziła, że niewłaściwe jest porównywanie wysokości pensji starosty do uposażenia pracowników szpitala.
Ostatecznie 9 radnych zagłosowało nad ustaleniem pensji staroście w wys. 10.890 zł. Byli to radni: J. Krzysztofik, M. Warkocz, M. Maciejak, M. Goczling, G. Zalewska-Nowak. W. Wiśniewska, S. Szocik, Sz. Lew oraz W. Szydełko. Przeciw było 5 radnych: D. Folmer, K. Patalas, M. Drobina, P. Wybierała i P. Zajiczek.
Mniej w porównaniu z zarobkami Władysława Szydełki jako wicestarosty będzie zarabiał także wicestarosta Paweł Herl. Jak informował na posiedzeniu komisji 12 października starosta Krzysztof Osmelak, obniżył on pensję swojemu zastępcy. Władysław Szydełko jako wicestarosta zarabiał 10.899 zł brutto, a pensja wicestarosty Pawła Herla będzie wynosić 9.247,50 zł brutto.
Mniej emocji towarzyszyło dyskusji nad obniżeniem o 10 proc. wysokości diet radnych. Po zmianach diety poszczególnych radnych będą wynosić: przew. Rady Powiatu Jan Krzysztofik i członek Zarządu Powiatu Marek Warkocz – 1.678 zł, wiceprzew. Rady Powiatu Marek Maciejak, przew. komisji budżetu Krystyna Patalas, przew. komisji spraw społecznych Grażyna Zalewska-Nowak i przew. komisji rewizyjnej Stanisław Szocik – 1.324 zł, wiceprzew. komisji budżetu Szymon Lew – 1.060 zł, radni bezfunkcyjni: Wanda Wiśniewska, Dorota Folmer, Janusz Łabuda, Marcin Goczling, Mirosław Drobina, Paweł Wybierała, Piotr Zajiczek, Władysław Szydełko – 883 zł.
Uzyskana na skutek zmniejszenia diet oszczędność w skali roku wyniesie ok. 31,8 tys. zł. Za zmniejszeniem wysokości diet radnych zagłosowała większość radnych. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Mirosław Drobina, a Paweł Wybierała i Piotr Zajiczek nie wzięli udziału w głosowaniu.

Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5147