www.glosmilicza.pl

:: Wójt Biały rozlicza się z opozycją
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-10-27 15:23:52)

Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krośnice w czwartek 20 października zdominowało wystąpienie wójta Andrzeja Białego, który odniósł się do oświadczenia opozycyjnych radnych, zamieszczonego w „Głosie Milicza”. Wójt przypomniał czasy, kiedy to były sekretarz gminy Dariusz Stasiak podniesionym głosem pouczał krośnickich radnych.Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Krośnice została zwołana 6 dni po sesji, którą zbojkotowali radni opozycyjni z komitetu Mirosława Drobiny. Radni opozycji są przeciwko pomysłowi przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę. Zdecydowali się zbojkotować wówczas obrady, gdyż z powodu nieobecności dwóch radnych przegraliby na sesji 14 października głosowanie w sprawie ZUK-u.
Tym razem w nadzwyczajnej sesji wzięło udział 13 z 15 radnych. Jako jedyni nieobecni byli Eugeniusz Lis i Jerzy Chołodecki z komitetu M. Drobiny. W programie sesji umieszczona została tylko jedna uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023, która została jednogłośnie przyjęta. Nie było natomiast w programie obrad punktu dotyczącego przekształcenia ZUK w spółkę prawa handlowego.
To ja muszę się 
tłumaczyć przed ludźmi
Po przyjęciu uchwały w sprawie rewitalizacji wójt w punkcie „Oświadczenie wójta” odniósł się do oświadczenia opozycyjnych radnych. – W swoim oświadczeniu piszecie, że gmina straci jakąkolwiek kontrolę nad spółką ZUK. Pytanie tylko, czy Rada Gminy kiedykolwiek miała kontrolę nad ZUK-iem – stwierdził wójt i odniósł się do stylu zarządzania gminą przez byłego sekretarza Dariusza Stasiaka. Przypomniał, jak D. Stasiak w trakcie obrad Rady Gminy rugał radnych opozycji, jak podniesionym głosem oskarżał niepopierających go radnych i mieszkańców o rozmaite manipulacje. Wójt pokazał też radnym notatkę służbową komisji rewizyjnej z 1 kwietnia 2008 r., w której członkowie komisji oświadczyli, że były sekretarz groził im podczas kontroli, że pozwie ich do sądu, jeżeli z komisji wyjdą na zewnątrz informacje dotyczące danych osobowych. Wójt przypomniał też, że poprzednie władze gminy w 2012 r. chwaliły się, że od 2013 r. spółka PGNiG będzie płacić gminie Krośnice ok. 9,5 mln zł podatku. – Dziś brakuje nam tych milionów, a wy nie chcecie wracać do przeszłości. Tylko, że to ja, jako wójt, muszę się tłumaczyć przed mieszkańcami, nie wy – mówił A. Biały, którego szczególnie oburzył zarzut, że nieudolnie prowadzi gminne inwestycje, jak np. rozbudowę szkoły w Bukowicach czy budowę świetlicy w Czeszycach. Wójt podał, że w związku z robotami dodatkowymi koszt inwestycji w Bukowicach wartej ponad 9 mln zł wzrósł tylko o ok. 500 tys. zł. Natomiast za poprzednich władz koszt remontu Schroniska Młodzieżowego wzrósł z 832 tys. zł do 1 mln 659 tys. zł. – Nie słyszałem wtedy, żeby państwo radni pytali, dlaczego koszty inwestycji tak mocno wzrosły. Wystarczyło wtedy, że sekretarz powiedział i tak było – mówił Andrzej Biały.
Opozycyjni radni, jak radny Marian Krawczyk, dziwili się, co oświadczenie wójta ma wspólnego z zamiarem przekształcenia ZUK-u. A radny Józef Tokarz protestował przeciwko sądowi kapturowemu nad byłym sekretarzem Dariuszem Stasiakiem. – Trzeba było zaprosić pana Stasiaka i dać mu się wypowiedzieć – mówił radny Tokarz.
Poprzednie władze nie dbały o potrzeby mieszkańców
Wójt Biały kontynuował jednak swoje wystąpienie na temat źle prowadzonych inwestycji: – To poprzednie władze nieudolnie realizowały inwestycję budowy świetlicy w Czeszycach, która zakończyła się jedynie wykopaniem dołu pod fundamenty. Teraz natomiast, mimo problemów finansowych, gmina w porozumieniu z sołectwem realizuję budowę świetlicy w dwóch etapach.
Andrzej Biały odpierał też zarzut o niepozyskiwaniu przez gminę dofinansowań zewnętrznych. Jak mówił, pierwsze konkursy na pozyskiwanie dotacji z nowej perspektywy unijnej ogłaszane są dopiero pod koniec tego roku. – Z tym to ja bym się nie zgodził – stwierdził radny Tokarz, na co wójt odpowiedział, iż radny nie ma pojęcia o konkursach unijnych.
Pod koniec swojego wystąpienia wójt prezentował radnym ulotkę wyborczą komitetu Mirosława Drobiny, w którym byłe władze straszyły, że Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowej i Andrzej Biały nie chcą budować basenu, nie chcą bezpłatnych lekcji pływania dla uczniów, nie chcą szkoły w Bukowicach, bo rodzi się coraz mniej dzieci. Ponadto w trakcie kampanii straszono prywatyzacją ZUK-u, która miałaby skutkować podwyższeniem opłat za ścieki z 7 do 23 zł i za wodę z 4 do 7 zł. – To było zwykłe szczekanie. Dotąd nie podrożała ani woda, ani ścieki. Zresztą nawet do głowy mi nie przyszło, by ZUK oddać spółce PGK „Dolina Baryczy” – mówił A. Biały przypominając, że poprzednie władze gminy nie dbały o potrzeby mieszkańców, czego przykładem były będące w fatalnym stanie technicznym świetlice wiejskie, a dwie z nich, w Czeszycach i Dziewiętlinie, doprowadzono do ruiny.
Zaprosimy D. Stasiaka na komisję
Radni opozycji próbowali dyskutować z wójtem, ale byli uciszani przez przewodniczącego Piotra Morawka, który mówił, że w porządku obrad sesji nie przewidziano dyskusji. Dlatego też po zakończeniu wystąpieniu wójta przew. Morawek zakończył sesję, a przew. komisji rewizyjnej radny Krzysztof Skrzypczyk zapowiedział, że na obrady swojej komisji zaprosi byłego sekretarza Dariusza Stasiaka, by ten odniósł się do zarzutu nieudolnego prowadzenia inwestycji rozbudowy szkoły w Bukowicach.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5149