www.glosmilicza.pl

:: Debatowali o likwidacji gimnazjów
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-10-27 15:25:38)

W czwartek 20 października w Klubie Nauczyciela przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu odbyła się debata oświatowa z udziałem urzędników, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania dyskutowano nad planowaną likwidacją gimnazjów, co może skutkować tym, że w gminie Milicz pracę straci od 15 do 19 nauczycieli. Dyrektorzy opowiedzieli się za tym, aby przekształcić istniejące gimnazja w szkoły podstawowe.Debata oświatowa, w której wzięło udział ok. 40 osób, zorganizowana została z inicjatywy Stowarzyszenia Okay w Miliczu. Spotkanie prowadził Paweł Leśko – dyrektor miejscowego Ośrodka Kultury. 
Jako pierwszy głos zabrał kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiej w Miliczu Dariusz Duszyński, który przedstawił planowane przez minister Annę Zalewską zmiany w systemie edukacji. Obecnie mamy: 6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową oraz szkoły policealne. Proponowana docelowa struktura naszego szkolnictwa ma obejmować: 8-letnią podstawówkę, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną. Zmiany rozpoczną się od następnego roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona do nich rekrutacja, czyli w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie już klas pierwszych w gimnazjach. 
Sytuacja 
jest kryzysowa
– Do nowego roku szkolnego zostało już tylko 10 miesięcy, a my nie wiemy nic, poza tym że gimnazja mają nieuchronnie zniknąć. Nie mamy żadnych aktów wykonawczych, podstaw programowych i innych dokumentów. Wiemy tylko tyle, że obecne 9 poziomów nauczania finansowanego przez gminę, czyli 6 lat podstawówki i 3 lata gimnazjum, ma być zastąpione przez 8 lat samej podstawówki. Zagrożonych jest od 15 do 19 nauczycielskich etatów. Mimo że minister zapowiada w telewizji, iż zwolnień nie będzie, to obawiamy się, że szkoły ponadgimnazjalne nie wchłoną wszystkich nauczycieli gimnazjów. Nie można powiedzieć, że nauczyciele podstawówek mogą czuć się bezpieczni. Nie będzie zgody ze strony gminy na samodzielność w polityce kadrowej, gdyż sytuacja jest kryzysowa – powiedział D. Duszyński. 
Burmistrz Milicza Piotr Lech skrytykował planowaną reformę oświaty, nazywając ją „deformacją systemu oświaty”. – Zrobimy wszystko, żeby w tym chaosie jak najmniej ucierpieli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Obiecuję, że żadna z wiejskich szkół nie zostanie zlikwidowana. Nauczyciele, którzy mają już zapewnione osłony socjalne, będą musieli zwolnić miejsca młodszym pedagogom. Zobowiążemy dyrektorów szkół do ścisłej współpracy, żeby jak najmniej osób straciło pracę – powiedział burmistrz. 
Dyrektorzy proponują 
W Klubie Nauczyciela rozgorzała dyskusja. Dyrektor Gimnazjum w Miliczu Mirosław Niedbała zaproponował trzy warianty rozwiązań. Pierwszy z nich zakłada stopniowe przenoszenie do gimnazjalnego gmachu najstarszych klas szkoły podstawowej, którymi docelowo miałyby być kl. VI, VII i VIII. Druga propozycja to przeniesienie do gimnazjum kl. I-III. Natomiast trzecia opcja to utworzenie w gimnazjum drugiej szkoły podstawowej, która mogłaby pomieścić do 400 osób. To ostatnie rozwiązanie poparła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu Jolanta Wybierała: – Uważam, że w Miliczu powinny być dwie odrębne publiczne szkoły podstawowe.
Głos w dyskusji zabrała również dyrektor Gimnazjum we Wróblińcu Anna Miszkiewicz: – Najmniej bezbolesnym rozwiązaniem, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów byłoby stopniowe wygaszanie gimnazjum i utworzenie we Wróblińcu szkoły podstawowej z nowymi obwodami, która funkcjonowałaby obok podstawówki we Wziąchowie Wielkim. 
Dyrektor Gimnazjum w Sułowie Krystyna Piosik zaznaczyła, że ze względu na połączenie łącznikiem gimnazjum i szkoły podstawowej obie placówki nie powinny mieć większych problemów organizacyjnych z dostosowaniem się do reformy oświaty. – Pojawi się jednak problem ze zmniejszoną liczbą godzin u nauczycieli, które mam nadzieję zostaną sprawiedliwie rozdzielone – dodała K. Piosik. 
Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku, jak powiedział dyrektor Mirosław Zając, pod względem lokalowym może bez problemu funkcjonować w systemie 8-klasowym, a w przypadku zwiększenia liczby oddziałów placówka będzie mogła przyjąć kilku dodatkowych nauczycieli. – Sugeruję, żeby może nie przekształcać od razu gimnazjów w szkoły podstawowej, bo może wszystko wróci do normy – dodał M. Zając. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czatkowicach Ryszard Sławenta oraz przewodniczący Rady Rodziców przy milickiej dwójce Maciej Sokołowski zwrócili uwagę na to, że w przypadku zmiany obwodów szkolnych zrobi się z pewnością spore zamieszanie i pojawią się problemy logistyczne z dowozem uczniów. 
ZNP będzie protestowało w Warszawie
Burmistrz P. Lech zaznaczył, że póki co gminy nie mają zapewnionych z budżetu państwa żadnych dodatkowych pieniędzy na wydatki związane z wdrożeniem w życie planowanej reformy oświaty. – Tymczasem trzeba będzie wypłacić 9-miesięczne odprawy zwolnionym nauczycielom oraz doposażyć i przystosować chociażby toalety w gimnazjalnych gmachach na potrzeby młodszych uczniów szkoły podstawowej – powiedział burmistrz.
Na następną debatę oświatową, które odbędzie się za miesiąc również w Klubie Nauczyciela przy ul. Wojska Polskiego 3 w Miliczu, gmina będąca organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów przygotuje dwa możliwe warianty rozwiązań wraz z kosztami. Pierwsza propozycja zakładać będzie utworzenie nowych szkół podstawowych w gimnazjum w Miliczu i Wróblińcu, łącznie z siatką dowozu uczniów. Natomiast drugi wariant zakładał będzie utworzenie w dzisiejszych gimnazjach klas VI, VII i VIII. 
Na końcu spotkania przewodniczący zarządu milickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Grzegorz Frąckowiak zaprosił wszystkich na zaplanowany 19 listopada wyjazd protestacyjny w sprawie likwidacji gimnazjów do Warszawy. Dla chętnych zorganizowany zostanie transport autokarowy.
Agnieszka Kaczmarekadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5150