www.glosmilicza.pl

:: Milicz i Krośnice dostaną dotacje ze schetynówek
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-11-10 09:29:42)

 Wniosek gminy Milicz na budowę II etapu łącznika w Miliczu oraz wniosek gminy Krośnice na przebudowę drogi w Świebodowie znalazły się na wstępnej liście rankingowej inwestycji przeznaczonych w 2017 r. do dofinansowania w ramach schetynówek. Szansę na dotację ma również wniosek gminy Milicz na rozbudowę drogi w Pogórzynie.

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2017 r. inwestycji drogowych, złożonych przez dolnośląskie gminy i powiaty w ramach popularnych schetynówek. Na ten cel przeznaczono w przyszłym roku 58 mln zł, z czego 29 mln zł stanowić ma dotacje do dróg gminnych, a kolejne 29 mln zł do dróg powiatowych.
W kategorii dróg gminnych najwyżej został oceniony wniosek gminy Milicz (31,4 pkt) na budowę II etapu łącznika o dług. 624 m na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Dębowej w Miliczu. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi 2 mln 246 tys. zł, z czego 1 mln 119 tys. zł ma być przekazane w formie dofinansowania, a pozostałe 1 mln 127 tys. zł pochodzić ma z budżetu gminy.
Z kolei wniosek gminy Krośnice, która stara się o dotację na przebudowę drogi w Świebodowie o dług. 675 m, uzyskał 17 pkt i znalazł się na 22. pozycji listy rankingowej na 29 wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków. Wartość tej inwestycji oszacowano wstępnie na 739,7 tys. zł, przy czym połowa tej kwoty (369,8 tys. zł) stanowić miałaby dotację, a drugą połowę (369,8 tys. zł) miałaby wyłożyć gmina.
Bardzo wysoko oceniony został także drugi wniosek gminy Milicz – na rozbudowę drogi w Pogórzynie o dług. ponad 1 km, który uzyskał 25 pkt. Szacunkowa wartość inwestycji to 2 mln 516 tys. zł, z czego wnioskowana dotacja to 1 mln 199 tys. zł, a planowany wkład własny gminy to 1 mln 317 tys. zł. Na razie jednak wniosek na drogę w Pogórzynie traktowany jest jako wniosek ponadlimitowy, gdyż zgodnie z warunkami przyznawania dotacji ze schetynówek gminy mogą w ciągu jednego roku otrzymać dotację tylko na jedną inwestycję drogową; w przypadku gminy Milicz na II etap łącznika, który został wyżej oceniony. Jak nam jednak powiedział kierownik Łukasz Rokita z wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, gmina Milicz ma szansę na otrzymanie obu dotacji – i na II etap łącznika, i na drogę w Pogórzynie. – Wojewoda może odstąpić od zakazu przyznania gminie dotacji na tylko jedną inwestycję, jeśli istnieje zagrożenie, że pula pieniędzy przeznaczona na województwo nie zostanie w pełni wykorzystana. A taka sytuacja ma właśnie miejsce, gdyż wiele wniosków złożonych przez gminne samorządy zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej – powiedział nam kierownik Rokita. Jak dodaje, szacunkowa kwota dotacji wszystkich gminnych wniosków, które znalazły się na wstępnej liście rankingowej (wraz z wnioskiem na drogę w Pogórzynie), wynosi 32 mln 286 tys. zł przy 29-milionowej puli przeznaczonej na ten cel. A wzorem lat ubiegłych należy się spodziewać, że po przetargach kwota faktycznego dofinansowania będzie znacznie niższa niż 29 mln zł, więc zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wojewoda, biorąc pod uwagę zapisy programu, zniesie limit jednego wniosku na gminę i tym samym wyrazi zgodę na przyznanie gminie Milicz dotacji na drogę w Pogórzynie, 
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5154