www.glosmilicza.pl

:: Zarząd Powiatowy OSP przestaje istnieć
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-11-17 15:13:57)

Zarządy Gminne OSP w Miliczu, Cieszkowie i Krośnicach odwołały ze składu Zarządu Oddziału Powiatowego swoich przedstawicieli, co oznacza, że Zarząd Powiatowy formalnie przestaje istnieć. Zarządy w Cieszkowie i Miliczu podjęły uchwały o zwołaniu w połowie grudnia nadzwyczajnych walnych zjazdów.

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Miliczu odbyło się we wtorek 15 listopada w kawiarni stacji paliw Lotos. Podczas obrad członkowie zarządu podjęli uchwałę o przyjęciu w skład związku OSP RP jednostki OSP w Piękocinie, która została formalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym po 15 kwietnia 2016 r., a więc już po odbyciu się walnego zjazdu. To właśnie uczestnictwo w walnym z 15 kwietnia delegata z OSP Piękocin budzi kontrowersje wśród członków Zarządu Powiatowego. Według opinii adwokata Związku Ochotniczych Straży Pożarnych OSP Krzysztofa Miazgi uchwały zajazdów gminnych podjęte z udziałem delegatów jednostek zarejestrowanych po terminie ich zwołania, obarczone są wadą prawną. Zgodnie bowiem z ustawą, od 1 stycznia 2016 r. „stare” niezarejestrowane dotąd OSP przestały być członkami związku, a nowe nie stają się automatycznie członkami związku i muszą być do niego przyjęte.
Dlatego też na zarządzie 15 listopada OSP Piękocin została formalnie przyjęta w skład związku OSP RP. Ponadto członkowie Zarządu Gminnego podjęli uchwałę o zwołaniu zjazdu gminnego OSP w poniedziałek 19 grudnia o godz. 17. Na posiedzeniu jednocześnie zdecydowano o odwołaniu ze składu Zarządu Oddziału Powiatowego wszystkich 9 delegatów Zarządu Gminnego poprzedniej kadencji. Identycznie dzień wcześniej na posiedzeniach zrobiły Zarządy Gminne OSP z Cieszkowa i Krośnic, w efekcie czego Zarząd Powiatowy formalnie przestał istnieć.
– Nasze postępowanie konsultowaliśmy z prezesem zarządu wojewódzkiego. Zaraz po odbyciu walnych zjazdów wystąpimy do zarządu wojewódzkiego o zwołanie zjazdu powiatowego. Wówczas wybrane zostaną nowe władze zarządu powiatowego – mówił podczas posiedzenia zarządu gminnego w Miliczu prezes Piotr Lech.
Identyczne uchwały podjął dzień wcześniej zarząd gminny OSP w Cieszków. Najpierw do związku OSP RP przyjęto jednostki OSP Ujazd, OSP Brzezina i OSP Pakosławsko. Na wniosek prezesa OSP Cieszkowa Janusza Eliasa wstrzymano się z podejmowaniem decyzji w sprawie przyjęcia do związku OSP RP jednostki OSP Dziadkowo, których liderzy są skonfliktowani z pozostałymi jednostkami OSP w gminie. Nadzwyczajny walny zjazd w Cieszkowie odbędzie się w sobotę 17 grudnia. Także w Cieszkowie członkowie zarządu zdecydowali o odwołaniu ze składu Zarządu Oddziału Powiatowego swoich 3 delegatów. – Na skutek podjętych uchwał przez Zarządy Gminne rozwiązany został Zarząd Powiatowy, na czele którego stał prezes Janisław Kaczmarek. Współpraca Zarządów Gminnych z Zarządem Powiatowym wyglądała ostatnio bardzo źle. Zarząd Powiatowy choćby w nieskończoność przeciągał w czasie termin zwołania zjazdu powiatowego – powiedział nam prezes Zarządu Gminnego w Cieszkowie Ignacy Miecznikowski.
Także druhowie z Krośnic 14 listopada podjęli uchwałę o odwołaniu swoich 3 delegatów z Zarządu Powiatowego. Jak przekazała nam reprezentująca wójta Andrzeja Białego sekretarz Zarządu Gminnego Joanna Wietrzyńska, powodem podjęcia takiej uchwały przez Zarząd Gminny OSP w Krośnicach był brak zaufania do Zarządu Powiatowego i źle układająca się z nim współpraca. – Nie mieliśmy wsparcia ze strony Zarządu Powiatowego przy staraniu się o dotacje z oddziału wojewódzkiego związku OSP RP – tłumaczy sekretarz Joanna Wietrzyńska.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5158