www.glosmilicza.pl

:: Powiat negocjuje z Tamexem
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-02-16 13:48:58)

W piątek 10 lutego starosta Krzysztof Osmelak spotkał się w Warszawie z przedstawicielami firmy Tamex, której powiat jest dłużny ok. 300 tys. zł. Po rozmowach egzekucja komornicza długu została wstrzymana. Obecnie obie strony opracowują wspólną treść porozumienia.

Nad powiatem wisi egzekucja komornicza ok. 300 tys. zł zapłaty na rzecz firmy Tamex z Warszawy, która w latach 2012-2014 wybudowała przy I LO w Miliczu salę sportową wraz z podziemnym łącznikiem. Tak 15 kwietnia 2016 r. zasądził Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Sprawa dotyczy spornej zapłaty jednej z faktur. W 2014 r. podwykonawca, firma Hupro ze Słowacji, wskazując na niewypłacalność generalnego wykonawcy firmy Tamex, wystąpiła do powiatu o zapłatę ostatniej faktury w wys. ok. 222 tys. zł. Starostwo, powołując się na zapisy w kodeksie cywilnym, spłaciło podwykonawcę i przy rozliczaniu się z głównym wykonawcą zapłaciło firmie Tamex o 222 tys. zł mniej. Tamex oddał jednak sprawę do sądu i zażądał wypłacenia całej kwoty za inwestycję, a sąd w trybie uproszczonym, bez przewodu sądowego zasądził na rzecz firmy Tamex kwotę 222.008,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 19 listopada 2014 r. do dnia zapłaty oraz 18,3 tys. zł zwrotu kosztów procesowych. Ponieważ powiat nieskutecznie odwołał się od wyroku stał się on prawomocny. Na wniosek firmy Tamex Sąd Okręgowy 5 stycznia 2017 r. nadał wyrokowi klauzulę wykonalności, a Tamex skierował wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego względem Starostwa Powiatowego.
Negocjacje 
w Warszawie
Starosta Krzysztof Osmelak, który o całej sprawie dowiedział się w drugiej połowie stycznia, w piątek 10 lutego udał się na rozmowy do firmy Tamex. Wraz ze starostą do Warszawy pojechały skarbnik Halina Witkowska oraz mecenas Iga Skowrońska. Firmę Tamex w negocjacjach reprezentowali: prezes Edyta Sobecka, wiceprezes Robert Burzycki oraz dyrektor finansowy Izabela Makowska. – Rozmowa trwała 2 godziny. Udało nam się przekonać właścicieli Tamexu do wstrzymania egzekucji komorniczej. Obecnie ustalamy treść porozumienia, które powinno być podpisane pod koniec tygodnia. Dzięki temu porozumieniu unikniemy pobrania opłaty komorniczej w wys. 15 proc. długu. Jest też szansa, że uda nam się zmniejszyć kwotę odsetek, jaką będziemy musieli wypłacić firmie Tamex – informuje starosta Krzysztof Osmelak.
Nie zapłacili 
opłaty za odwołanie
Niestety, powiat wpadł w kłopoty przez zaniedbanie związane z nieskutecznym odwołaniem się od wyroku sądu Okręgowego. Powiat miał bowiem ustawowy czas na złożenie odwołania od wydanego w trybie uproszczonym wyroku Sądu. Wówczas odbyłby się proces sądowy w normalnym trybie z przedstawieniem dowodów i przesłuchiwaniem świadków.
Powiat nie odwołał się jednak skutecznie od wniosku. Jak poinformował nas starosta Krzysztof Osmelak, odwołanie w kwietniu 2016 roku zostało złożone, ale nie została wniesiona opłata za odwołanie. W związku z tym odwołanie było nieskuteczne i wyrok stał się prawomocny. W ten sposób na skutek błędów formalnych Starostwo przegrało praktycznie wygraną sprawę. – Okazuje się, że w Starostwie żaden z obecnych kierowników nie wiedział nic o roszczeniu firmy Tamex. Mój poprzednik na stanowisku starosty przekazał sprawę kancelarii prawnej mecenasa Roberta Wrzesińskiego, która obecnie nie obsługuje powiatu. Próbowaliśmy się skontaktować z panem mecenasem, napisaliśmy też wniosek o zwrot dokumentów związanych z tą sprawą. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – mówi starosta Osmelak.
Wszystko wskazuje więc na to, że powiat będzie musiał ponownie zapłacić kwotę ok. 222 tys. zł wraz z odsetkami za wykonane prace przy konstrukcji sali sportowej przy I LO na rzecz głównego wykonawcy firmy Tamex. Następnie Starostwo będzie musiało wyegzekwować kwotę ok. 222 tys. zł od firmy podwykonawczej ze Słowacji. Czy to jest w ogóle możliwe, na razie nie wiadomo.
Na wniosek radnych opozycji na czwartek 16 lutego zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której Zarząd Powiatu będzie musiał przedstawić radnym informację na temat rozliczenia inwestycji budowy sali sportowej przy I LO.

Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5221