www.glosmilicza.pl

:: Powiat odcina się od długów spółki
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-04-13 10:22:38)

– Z punktu przepisów prawa my, jako powiat, nie mamy nic wspólnego z długiem spółki Ziemia Milicka – uważa starosta milicki Krzysztof Osmelak. O rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zdecydował 29 marca Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Spółka jest zadłużona na kwotą prawie 1 mln zł, z czego ponad 60 proc. to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu 29 marca oddalił wniosek ostatniego prezesa spółki Ziemia Milicka Adama Chołodeckiego o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki stwierdzając, że spółka nie dysponuje środkami pozwalającymi na pokrycie kosztów procedury upadłościowej. Sąd jednocześnie orzekł o rozwiązaniu i wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Likwidowana spółka ma obecnie zadłużenie w wysokości ok. 1 mln zł, z czego ponad 60 proc. to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, a reszta długu to zobowiązania publiczno-prawne. – Spółka Ziemia Milicka nie jest i nigdy nie była jednostką powiatową. Jest to spółka założona w 2013 roku przez prywatną osobę mecenasa Roberta Wrzesińskiego, która później została odsprzedana Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Z punktu przepisów prawa my, jako powiat, nie mamy nic wspólnego z długiem spółki Ziemia Milicka – mówi starosta Krzysztof Osmelak wskazując, że 145,7 tys. zł z milionowego długu spółki Ziemia Milicka to dług względem Starostwa Powiatowego. Są to niezapłacone przez spółkę stare rachunki za energię, które opłacił powiat.
Obecnie dłużnicy spółki Ziemia Milicka na drodze pozwów cywilnych mogą wnosić roszczenie o zapłatę zobowiązań spółki od członków zarządu spółki, z którymi podpisywali umowę, aby ci z własnego majątku pokryli długi spółki.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5245