www.glosmilicza.pl

:: Będą kary za brak przyłączy
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-05-12 09:10:58)

Na terenie gminy Milicz ponad 330 domów nadal nie jest podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Prezes spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy” zapowiada nakładanie kar finansowych na właścicieli niepodłączonych do kanalizacji posesji. Jak poinformowała na posiedzeniu komisji budżetowej 4 maja prezes Sabina Misiak ze spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”, do nowo wybudowanej kanalizacji na terenie gminy Milicz nadal nie jest podłączonych 335 domostw, mimo iż na właścicielach ciąży taki obowiązek. Do tej pory spółka PGK jedynie przypominała o konieczności podłączenia się, zwalniała też z opłat za podłączenie się do kanalizacji i wyszukiwała najtańszych wykonawców przyłączy dla wszystkich chętnych. Nie wszyscy jednak z tego skorzystali. – Teraz będziemy już nakładać kary za brak przyłączy – zapowiedziała prezes Misiak.
We wszystkich miejscowościach, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Miliczu (tzw. aglomeracja Milicz), do kanalizacji nadal nie podłączyły się 184 domostwa. W poszczególnych wsiach przedstawia się to następująco: Czatkowice – 12 posesji, Duchowo – 9, Gogołowice – 12, Grabownica – 8, Kaszowo – 14, Koruszka – 4, Miłochowice – 23, Pogórzyno – 5, Niesułowice – 11, Ruda Milicka – 20, Sławoszowice – 16, Stawiec – 16, Świętoszyn – 12, Wałkowa – 7, a w samym Miliczu niepodłączonych jest 15 posesji. 
Z kolei na wsiach, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Sułowie (tzw. aglomeracja Sułów), do kanalizacji nie podłączyło się jeszcze 151 domostw. Wśród nich są: Brzezina Sulowska – 2 posesje, Dunkowa – 10, Gruszeczka – 28, Karmin – 6, Karminek – 3, Łąki – 11, Miłosławice – 20, Piękocin – 2, Piotrkosice – 12, Postolin – 11, Pracze – 17, Słączno – 8, Sulimierz – 7, Sułów – 9, Węgrzynów – 5. 
Jak poinformowała prezes Sabina Misiak, obecnie na terenie gminy Milicz korzysta z kanalizacji 19.068 osób. W gminie funkcjonuje kanalizacja sanitarna o dług. 199,4 km oraz kanalizacja deszczowa o dług. 33,8 km. Koszt budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Milicz wyniósł w sumie 95 mln 230 tys. zł, z czego modernizacja sieci ogólnospławnej w Miliczu kosztowała 29 mln 749 tys. zł, budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Milicz – 25 mln 751 tys. zł, budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sułów – 24 mln 574 tys. zł, przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu – 14 mln 581 tys. zł, przebudowa oczyszczalni ścieków w Sułowie – 575 tys. zł.
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5255