www.glosmilicza.pl

:: Mniej wyróżnionych sportowców
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-06-01 08:49:34)

Podczas tegorocznej Gali Sportu organizowanej przez gminę Milicz 9 czerwca nagrody pieniężne otrzymają tylko zdobywcy I miejsc w poszczególnych dyscyplinach sportowych, a nie, jak dotychczas, wszyscy zdobywcy miejsc medalowych. 

Zwyczajowo już podczas dorocznej Gali Sportu władze gminy Milicz wyróżniały najlepszych sportowców z poprzedniego roku, wręczając im dyplomy uznania, a także nagrody pieniężne. W ubiegłym roku wyróżniono w ten sposób kilkudziesięciu sportowców, którzy zajęli od I do III miejsca w zawodach międzynarodowych, krajowych bądź na szczeblu regionu lub województwa o charakterze mistrzowskim. Wysokość pieniężnych nagród szczegółowo określa regulamin przyjęty przez Radę Miejską w Miliczu. W przypadku sportowców młodszych, którzy nie ukończyli 21 lat, nagroda nie może przekroczyć 500 zł niezależnie od zajętego miejsca. Natomiast w przypadku sportowców starszych nagrody wahają się od 400 zł (za zdobycie III miejsca w mistrzostwach regionu lub województwa) do 4 tys. zł (za ustanowienie rekordu świata). O przyznanie nagród swoim zawodnikom wnioskują kluby i federacje, w których sportowcy są zrzeszeni.
W tym roku burmistrz Piotr Lech podjął decyzję, że nagrodami pieniężnymi zostaną uhonorowani jedynie ci sportowcy, którzy zajęli I miejsca. Decyzja ta wywołała poruszenie w gronie milickich działaczy sportowych, gdyż nikt z gminy nie uprzedził ich o zmianie zasad przyznawania nagród, a pisma z Urzędu Miejskiego o odmowie przyznania nagród dla wyróżniających się sportowców były bardzo lakoniczne – informowano w nich jedynie o odmowie przyznania wyróżnień, bez podania przyczyn. Treść pisma brzmiała: „W odpowiedzi na złożone wnioski o przyznanie wyróżnień sportowych (…) z przykrością informuję o odmowie przyznania wyróżnienia”. I nic poza tym.
Jak wyjaśnia kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego, w tym roku wpłynęło wyjątkowo dużo wniosków o przyznanie wyróżnień w postaci pieniężnych nagród, na co gmina nie była przygotowana. – Gdybyśmy chcieli przyznać pieniężne nagrody wszystkim sportowcom, którzy zajęli I-III miejsca, musielibyśmy wyłożyć z budżetu gminy ok. 125 tys. zł – powiedział nam kierownik Duszyński. Dodał przy tym, że ograniczenie nagród jedynie do zawodników, którzy zajęli I miejsca, i tak kosztować będzie gminę ok. 32 tys. zł, czyli porównywalnie do poprzedniego roku. 
Burmistrz Lech natomiast całą sytuację skwitował sentencjonalnie: – Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Zapewnił przy tym, że wszyscy wyróżnieni sportowcy zostaną zaproszeni na Galę Sportu, na której będą im wręczone dyplomy uznania wraz z podziękowaniami za osiągnięte wyniki sportowe. Dodał także, że będzie wnioskował do Rady Miejskiej o zmianę regulaminu przyznawania nagród pieniężnych sportowcom, np. ograniczając ich przyznanie tylko do zawodników uprawiających dyscypliny olimpijskie.
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5266