www.glosmilicza.pl

:: Ograniczony odbiór odpadów zielonych
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-06-23 10:55:55)

Burmistrz Piotr Lech przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały ograniczającej na terenie gminy Milicz odbiór odpadów zielonych do dwóch worków przy każdorazowym odbiorze śmieci z terenu posesji. Ograniczona ma być też ilość odpadów poremontowych przywożonych do PSZOK-u.   Obecnie właściciele nieruchomości na terenie gminy Milicz w ramach płaconej comiesięcznej opłaty mogą wystawiać nieograniczoną ilość worków z odpadami zielonymi – liśćmi, skoszoną trawą itp. Trafiają one później do centralnego składowiska przetwarzania odpadów w Ostrowie Wlkp., za co gmina musi zapłacić, a cena uzależniona jest od tonażu składowanych odpadów. Burmistrz zamierza więc ograniczyć ilość wystawianych przez mieszkańców odpadów zielonych, zwłaszcza że mieszkańcy mają możliwość ich zagospodarowania na swoich posesjach, składując je np. w kompostownikach. Zgodnie z projektem uchwały odpady zielone mają być ograniczone do 2 worków o maksymalnej pojemności 120 l przy każdorazowym odbiorze śmieci. Mieszkańcy mają jeszcze możliwość bezpłatnego pozbycia się zielonych odpadów, zawożąc je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stawcu, lecz w ciągu jednego półrocza ilość odpadów nie może przekraczać 340 kg lub 25 worków o maksymalnej pojemności 120 l każdy. 
Zaproponowane przez burmistrza Lecha zmiany w odbiorze odpadów dotyczą też ograniczenia zwożonych do PSZOK-u odpadów budowlanych i poremontowych. Odpady te właściciele nieruchomości będą mogli przywozić do PSZOK w ilości do 500 kg w ciągu jednego półrocza. Ograniczenie obejmuje też styropian – do 40 kg oraz papę – do 50 kg. 
Wszystkie pozostałe odpady nadal będzie można wystawiać do odbioru w nieograniczonej ilości, jak również przywozić je do PSZOK-u.
O zaproponowanych przez burmistrza Piotra Lecha zmianach w odbiorze odpadów miliccy radni debatować będą na najbliższym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 czerwca.
(gra)adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5272