www.glosmilicza.pl

:: Gminni nauczyciele po reformie oświatowej
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-06-29 10:19:04)

Wskutek reformy oświatowej, która obowiązywać będzie od 1 września, w szkołach podstawowych gminy Milicz pracę straci w sumie 3 nauczycieli, a część kadry nauczycielskiej pracować będzie na niepełnych etatach, co wiąże się z niższym wynagrodzeniem. Niektóre szkoły będą musiały jednak zatrudnić dodatkowych nauczycieli. 

Wprowadzona przez rząd PiS reforma oświatowa zakłada likwidację 3-letnich gimnazjów oraz przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie. Oznacza to zmniejszenie z 9 do 8 lat nauki dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym są gminy. Tym samym zmniejszy się liczba etatów gminnych nauczycieli. Jak nam powiedział kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Miliczu, zwolnienia nauczycieli w szkołach podległych gminie Milicz będą miały miejsce dopiero za 2 lata, gdy dojdzie do ostatecznej likwidacji gimnazjów. Natomiast w najbliższym roku szkolnym 2017/2018 efektem reformy edukacji będzie zmniejszona liczba godzin dla części nauczycieli oraz nieprzedłużenie 3 nauczycielom umowy o pracę podpisanej na czas określony. 
Od 1 września w gminie Milicz funkcjonować będzie 8 gminnych szkół podstawowych – oprócz dotychczasowych szkół w Miliczu, Sułowie, Dunkowej, Wziąchowie Wlk., Czatkowicach i w Nowym Zamku utworzona została Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu, która mieścić się będzie w dotychczasowym gimnazjum, oraz Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, która funkcjonować będzie w dotychczasowym gimnazjum. W obu nowo utworzonych podstawówkach od 
1 września 2017 r. funkcjonować będą klasy I, IV i VII. Kolejne klasy – II, III, V i VII pojawią się sukcesywnie w następnych latach. Niezależnie od tego w szkołach tych, a także w gimnazjum w Sułowie naukę będą kontynuować ostatnie 2 roczniki gimnazjalistów. 
Niepełne etaty i nowi nauczyciele
W Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu od nowego roku szkolnego nie zostaną przedłużone umowy z 3 nauczycielkami najmłodszych klas, zatrudnionymi na czas określony. Pozostałe 2 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej przejdą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu. W milickiej dwójce – jak nas poinformował kierownik Duszyński – wszyscy zatrudnieni nauczyciele pracować będą na pełnych etatach, będą mieć także nadgodziny. Szkoła musi ponadto zatrudnić kilku dodatkowych nauczycieli: polonistę na cały etat, matematyka na cały etat, nauczyciela techniki na cały etat, dwóch nauczycieli wych. fiz. na cały etat, a ponadto geografa na 8 godz., nauczyciela przyrody na 12 godz. oraz nauczyciela j. niemieckiego na 11 godz.
W milickiej dwójce najprawdopodobniej zostaną utworzone 4 klasy I, 8 klas IV i 6 klas VII, przy czym ostateczna liczba uczniów klas VII i tym samym oddziałów znana będzie dopiero po naborze do szkoły Ad Astra, która również prowadzić będzie klasy VII. 
W Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu utratą pracy zagrożonych jest 3 nauczycieli języków obcych – 2 j. angielskiego i 1 niemieckiego, którzy zatrudnieni są na zastępstwo za nauczycielki przebywające na urlopie macierzyńskim. Jeśli nauczycielki wrócą z urlopu, nauczycielom na zastępstwie nie zostaną przedłużone umowy o pracę. Kolejnych 10 nauczycieli będzie miało w nadchodzącym roku szkolnym niepełni etat. Dotyczy to nauczyciela geografii – 16 godz., 2 nauczycieli j. angielskiego – po 9 godz., nauczyciela matematyki – 17 godz., biologii – 12 godz., muzyki – 7 godz., informatyki i techniki – 10 godz., j. polskiego – 12 godz., wych. do życia w rodzinie – 5 godz. oraz nauczyciela wych. fiz. – 9 godz. 
W milickiej jedynce do I klasy zapisało się 40 dzieci, więc powstaną 2 klasy I. Do klasy IV zapisało się 56 dzieci, powstaną więc 2 lub 3 klasy IV. Do klasy VII zapisanych jest 40 uczniów, prawdopodobnie powstaną więc 2 klasy VII. 
W Szkole Podstawowej w Sułowie w nadchodzącym roku szkolnym nie będzie żadnych zwolnień nauczycieli. Na część etatu zatrudnionych jest natomiast 6 nauczycieli. Konieczne będzie z kolei zatrudnienie na 1/2 etatu psychologa. 
Również w Szkole Podstawowej w Dunkowej nie będzie zwolnień nauczycieli, jednak na niepełnym etacie będzie zatrudnionych 11 nauczycieli. Szkoła ponadto będzie musiała zatrudnić nowego nauczyciela wspomagającego na cały etat oraz nowych nauczycieli na część etatów z następujących przedmiotów: j. niemiecki – 2 godz., chemia – 2 godz., biologia – 2 godz., fizyka – 2 godz., technika i zajęcia techniczne – 3 godz., muzyka – 3 godz., plastyka – 3 godz., j. polski – 5 godz. Potrzebny będzie też logopeda – 10 godz. oraz pedagog szkolny – 10 godz. 
W Szkole Podstawowej w Czatkowicach również nie będzie zwolnień nauczycieli, lecz 3 nauczycieli pracować będzie na niepełnym etacie. Z drugiej natomiast strony szkoła musi zatrudnić na pełny etat matematyka i germanistę oraz na niepełny etat biologa i geografa – po 2 godz. tygodniowo. 
Także w Szkole Podstawowej w Nowym Zamku żaden nauczyciel nie straci pracy, lecz na niepełnych etatach pracować będzie 3 nauczycieli. Szkoła musi zatrudnić kilku nauczycieli na niepełny etat: nauczyciela j. niemieckiego – 2 godz. , geografii – 2 godz., biologii – 2 godz. i historii – 6 godz.
W Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wlk. także nie będzie zwolnień, lecz jeden z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zostanie przeniesiony do szkoły we Wróblińcu, a 4 nauczycieli zatrudnionych będzie tylko na część etatu. Z drugiej strony szkoła potrzebuje dodatkowych nauczycieli niektórych przedmiotów: chemii – 2 godz., fizyki – 2 godz., j. niemieckiego – 5 godz. i matematyki – 10 godz. W szkole będzie funkcjonować 1 klasa I, 2 klasy IV i 1 klasa VII.
Także w Szkole Podstawowej we Wróblińcu nie przewiduje się zwolnień nauczycieli, lecz na niepełny etat będą zatrudnione 4 osoby. Potrzebny będzie jednak dodatkowy nauczyciel matematyki – 5 godz. a także pedagog szkolny – 16 godz. W szkole od 1 września funkcjonować będzie 1 klasa I z 5 uczniami, 1 klasa IV z 15 uczniami oraz 1 klasa VII z 11 uczniami.                      adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5274