www.glosmilicza.pl

:: Akademia Przedszkolaka odeszła z systemu złotówkowego
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-09-07 14:51:45)

Akademia Przedszkolaka we Wszewilkach jako jedyne przedszkole niepubliczne na terenie gminy Milicz nie podpisało umowy z gminą na prowadzenie placówki w systemie złotówkowym. Rodzice, którzy zdecydują się na pobyt dziecka w tym przedszkolu, oprócz poniesienia miesięcznych kosztów wyżywienia będą płacić stałą miesięczną opłatę w kwocie 290 zł.

Zgodnie z prawem oświatowym gminy mają obowiązek zapewnić bezpłatne miejsce w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oraz obowiązkowo wszystkim 6-latkom. Władze gminy Milicz, które dysponują tylko jednym swoim przedszkolem – Przedszkolem Samorządowym przy ul. Grunwaldzkiej w Miliczu – poradziły sobie z tym problemem w ten sposób, że zaproponowały w ubiegłym roku wszystkim 5 niepublicznym przedszkolom działającym na terenie gminy przejście na tzw. system złotówkowy. To oznacza, że rodzice nie płacą już w przedszkolu czesnego, a płacą jedynie, w przypadku dzieci w wieku 3-5 lat, złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie; płacą też jak dotąd za wyżywienie. Przedszkole otrzymuje natomiast pieniądze na utrzymanie dzieci w przedszkolu od gminy – w przypadku gminy Milicz jest to kwota równa kosztowi utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym. Obecnie wynosi ona 497 zł na dziecko miesięcznie.
Pod koniec sierpnia gmina Milicz przystąpiła do podpisywania umów z prywatnymi przedszkolami na kolejny rok, począwszy od 1 września. Umowy podpisały 4 przedszkola niepubliczne: Przedszkole Parafialne, MSPDiON, Świat Malucha i Mali Odkrywcy. Natomiast Akademia Przedszkolaka we Wszewilkach, która po niedawnej rozbudowie dysponuje 84 miejscami w przedszkolu, zrezygnowała z podpisania z gminą umowy na prowadzenie placówki w systemie złotówkowym. 

Rodzice i gmina zaskoczeni
Decyzja właścicielki placówki Katarzyny Musielak, będącej jednocześnie dyrektorką przedszkola, zaskoczyła zarówno rodziców, jak i władze gminy. Rodzice dowiedzieli się bowiem o tym fakcie w czwartek 31 sierpnia, gdy przyprowadzili swoje pociechy do przedszkola – w placówce czekała na nich wywieszona informacja, że od 1 września Akademia Przedszkolaka pobierać będzie od rodziców miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu. Czesne wynosi 290 zł miesięcznie. Do tego rodzice będą musieli jeszcze zapłacić za wyżywienie, czyli 5 posiłków dziennie, co w sumie daje kwotę ok. 450 zł miesięcznie. Z pewnością nie wszystkich rodziców, w tym tych, którzy w Akademii Przedszkolaka mają więcej niż jedno dziecko, będzie stać na opłacenie przedszkola. Część z nich od razu chwyciła za telefony, dzwoniąc do Urzędu Miejskiego, a także do Przedszkola Samorządowego z pytaniem, czy jest możliwość przeniesienia dziecka do przedszkola złotówkowego. 
– Zadzwoniła do nas matka 6-latka, pytając, czy nasze przedszkole będzie w stanie przyjąć całą 21-osobową grupę 6-latków. Niestety, takiej możliwości nie ma – poinformowała nas dyrektor Elżbieta Gągała z Przedszkola Samorządowego w Miliczu, w którym obecnie jest ok. 380 dzieci w 16 oddziałach, w tym 5 oddziałów mieści się w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu. Dyrektor Gągała wyjaśnia też, że w budynku przedszkola nie ma już miejsca na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego, podobnie jak w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu.
Wytworzoną sytuacją zdenerwowany jest kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Miliczu. – Właścicielka Akademii Przedszkolaka miała pełne prawo nie podpisać z nami umowy. Decyzję tę podjęła jednak tuż przed 1 września, nie dając nam czasu na przygotowanie się do tej sytuacji – mówi kierownik Duszyński. Gmina ma bowiem obowiązek zapewnić wszystkim chętnym dzieciom pobyt w bezpłatnym przedszkolu. Jeśli więc rodzic któregoś z dzieci w wieku od 3 do 6 lat zrezygnuje z płatnego miejsca w Akademii Przedszkola i zgłosi się do gminy, ta musi  zapewnić jego dziecku miejsce w bezpłatnym przedszkolu. Trwają więc nerwowe poszukania wolnych miejsc w pozostałych przedszkolach.

Gmina za mało płaci
Dyrektor Katarzyna Musielak z Akademii Przedszkola w rozmowie z naszą gazetą zaznacza, że za jej decyzją stoją kwestie finansowe. – Chcę zachować jakość nauczania na obecnym wysokim poziomie, a proponowana przez gminę kwota tego nie zapewnia. Żeby utrzymać się z dotacji w wysokości 497 zł na dziecko, musiałabym zredukować zatrudnienie o 1/3 oraz zrezygnować z części zajęć dodatkowych – wyjaśnia. Wylicza przy tym, że oprócz fachowej kadry pedagogicznej jej placówka zapewnia dzieciom lekcje języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z rytmiki, lekcje religii, gimnastykę, także opiekę logopedy. – W ciągu 3 lat funkcjonowania mojego przedszkola rodzice przekonali się, że jest u nas wysoka jakość oferowanych usług – podkreśla dyrektor Musielak, dodając, że potwierdzeniem tego jest najlepsza opinia Kuratorium Oświaty po zakończonej niedawno kontroli.
Jako przedszkole prywatne Akademia Przedszkola, oprócz czesnego w wys. 290 zł, pobieranego od rodziców za całość opieki, w tym zajęcia dodatkowe, otrzymywać też będzie zgodnie z prawem od gminy Milicz na każde dziecko 75 proc. kwoty, jaką gmina wydaje na utrzymanie jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym; obecnie będzie to kwota 372 zł. Kwota, jaką w przeliczeniu na dziecko będzie dysponować Akademia Przedszkolaka, wyniesie więc 652 zł. 
Katarzyna Musielak nie zgadza się przy tym, że to z jej winy rodzice i gmina dowiedzieli się w ostatniej chwili, że Akademia Przedszkolaka nie wejdzie od 1 września do systemu złotówkowego. – Umowę do podpisania gmina przekazała mi dopiero 29 sierpnia. Dodatkowo decyzją gminy Akademia Przedszkolaka musi za ubiegły rok zwrócić gminie ok. 50 tys. zł za wypłaconą w ciągu roku dotację z gminy. To ogromne pieniądze – stwierdza. Dodaje przy tym: – Zdaję sobie sprawę, że opłata 290 zł nie jest niska, ale jest naprawdę niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, gdzie dobro dziecka jest najważniejsze. Zaznaczam, że przed wprowadzeniem systemu złotówkowego opłata wynosiła 350 zł miesięcznie na dziecko.
Na wtorek 5 września właścicielka Akademii Przedszkolaka we Wszewilkach zwołała zebranie rodziców, aby wyjaśnić powody swojej decyzji o odejściu od systemu złotówkowego. 

Jest jeszcze 31 wolnych miejsc
Jak nam powiedział kierownik Duszyński, w Przedszkolu Samorządowym oraz w tych niepublicznych przedszkolach, które przeszły na system złotówkowy, jest jeszcze 31 wolnych miejsc. Są to jednak miejsca pojedyncze w poszczególnych oddziałach i grupach wiekowych. Największą liczbą wolnych miejsc dysponuje Przedszkole Samorządowe, które do obecnych oddziałów może jeszcze przyjąć 19 dzieci: 8 dzieci 6-letnich, 7 dzieci 5-letnich, 3 dzieci w wieku 4 lat oraz 1 dziecko w wieku 3 lat. W Świecie Malucha na przedszkolaki czeka jeszcze 7 wolnych miejsc – jedno miejsce dla 6-latka i 6 miejsc dla dzieci 3-4-letnich. W przedszkolu działającym przy MSPDiON wolne są jeszcze 4 miejsca dla 3-4-latków, a Mali Odkrywcy mogą jeszcze przyjąć 1 dziecko w wieku 3-4 lat. Do tych przedszkoli mogą więc zgłaszać się rodzice dzieci w przypadku rezygnacji z Akademii Przedszkolaka. Natomiast w Przedszkolu Parafialnym brak jest już wolnych miejsc. 
Największym problemem dla gminy Milicz jest brak wystarczającej ilości miejsc dla 6-latków, które mają obowiązek realizować program przedszkolny, nim pójdą do I klasy. – Jeśli zajdzie taka konieczność, utworzymy jeden oddział 6-latków w Chatce Puchatka w Miliczu – zapowiada kierownik Dariusz Duszyński.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5299