www.glosmilicza.pl

:: Wniosek o dotację na III etap łącznika odrzucony
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-11-09 10:15:24)

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu odrzucił na etapie oceny formalnej wniosek gminy Milicz o dofinansowanie kwotą 2,5 mln zł budowy ostatniego odcinka nowej ulicy, która ma połączyć ul. Trzebnicką będącą drogą krajową z ul. Sułowską będącą drogą wojewódzką. Gmina odwołała się od tej decyzji, wykazując, że zastrzeżenia Urzędu są niezasadne.
Fot: Początek trzeciego i ostatniego etapu łącznika znajduje się w pobliżu milickiego szpitala, 
gdzie obecnie nadal trwają roboty przy budowie drugiego etapu drogi


Jak nas poinformował kierownik Łukasz Rokita z wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Miliczu, jako powód odrzucenia wniosku gminy Milicz Urząd Wojewódzki wskazał błędy popełnione na etapie projektowania III etapu łącznika – zaprojektowanie zbyt wąskiego chodnika, który powinien mieć 1,5 m szerokości, oraz zbyt szerokiego pasa jezdni na skanalizowanym skrzyżowaniu, który powinien mieć 3,5 m szerokości, a tymczasem w projekcie przewidziano 4,5 m szerokości. 
Od decyzji Urzędu Wojewódzkiego gmina Milicz odwołała się w wyznaczonym na 3 listopada terminie. – W złożonym odwołaniu wykazaliśmy, że projekt został wykonany w zgodzie z wszystkimi obowiązującymi normami – powiedział nam kierownik Rokita. Jak wyjaśnia, zakwestionowany przez Urząd chodnik ma wraz ze zlicowanym krawężnikiem dokładnie 1,5 m, czyli tyle, ile nakazują stosowne przepisy. Również poszerzenie pasa jezdni do 4,5 m na skanalizowanym skrzyżowaniu jest konieczne w świetle obowiązujących przepisów. – Projekt ten uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co oznacza, że został wykonany zgodnie z wszystkimi normami. Ponadto kwestionowane obecnie przez Urząd Wojewódzki rozwiązania projektowe były również zastosowane w projekcie budowy II etapu łącznika, który, jak przypomnę, otrzymał w 2016 r. dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, uzyskując w rankingu najwyższą liczbę punktów w całym województwie – argumentuje Łukasz Rokita, dodając: – Zupełnie niezrozumiałe jest dla nas interpretowanie przez działającą przy wojewodzie komisję oceny projektów przepisów prawa w sposób odmienny w porównaniu z ubiegłorocznym naborem, kiedy to nasz wniosek okazał się pod względem szeregu kryteriów, takich jak skomunikowanie ważnych instytucji publicznych czy bezpieczeństwo, najlepszy w województwie.
Rozpatrzenie odwołania gminy Milicz nastąpi w najbliższym czasie, gdyż już 13 listopada Urząd Wojewódzki zamierza podać wstępną listę projektów przeznaczonych w 2018 r. do dofinansowania po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych przez samorządy wniosków. 
Odnośnie skuteczności odwołania gminy Milicz burmistrz Piotr Lech jest dobrej myśli. – Jeśli ocena naszego odwołania będzie miała charakter merytoryczny, rzeczowy, to niczego się nie obawiam, bo aplikujemy o kontynuację projektu w oparciu o te same parametry, które uzyskały najwyższą ocenę podczas ubiegłorocznego naboru, przy tym samym wojewodzie i przy tej samej komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie – powiedział naszej gazecie. Dodał jednak: – Jeśli jednak decydować będą inne względy, np. personalno-polityczne, i z tego powodu nasze odwołanie nie zostanie uwzględnione, to będziemy się odwoływać. Wierzę jednak, że nikt takiej niesprawiedliwej decyzji nie podejmie. 
Wniosek gminy Milicz o dofinansowanie budowy III etapu łącznika – który docelowo połączyć ma ul. Trzebnicką z ul. Sułowską w Miliczu – opiewa na kwotę 2,5 mln zł przy szacunkowym koszcie całej inwestycji wynoszącym ponad 5,5 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, wnioski o dotacje rozpatruje Urząd Wojewódzki, a zatwierdza je ostatecznie minister infrastruktury. 
Trzeci etap budowy łącznika jest zarazem ostatnim etapem budowy nowej ulicy, która ma połączyć ul. Trzebnicką z ul. Sułowską w Miliczu. Trasa III etapu łącznika biegnie od skrzyżowania nowo budowanej drogi z ul. Dębową, gdzie kończy się II etap budowy, do ul. Kombatantów, która także objęta jest przebudową, a następnie łączy się z ul. Sułowską. Jest to zarazem najdroższy i najdłuższy odcinek nowej drogi, bowiem jego długość wynosi blisko 1,3 km, czyli więcej, niż dwa pierwsze etapy łącznie. 
III etap łącznika będzie miał nawierzchnię jezdni o szerokości 7 m, na odcinku od milickiego szpitala do ul. Kombatantów zaprojektowano po jednej stronie chodnik o szerokości 1,5 m oraz ścieżkę rowerową o szer. 2 m, natomiast wzdłuż modernizowanej ul. Kombatantów przewidziano 1,5-metrowy chodnik po obu stronach ulicy oraz 2-metrową ścieżkę rowerową po jednej stronie. Na całym odcinku wykonana zostanie też nowa podbudowa, zaplanowano także budowę kanalizacji deszczowej oraz montaż ulicznego oświetlenia.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5342