www.glosmilicza.pl

:: Czy szpital sprzeda swoje udziały w stacji dializ
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-12-21 11:02:08)

Firma Allmed Polska chce wykupić za 100 tys. zł 10,02 proc. udziałów w spółce Medica Milicz, która prowadzi w milickim szpitalu stację dializ. W ten sposób Medica Milicz w 100 procentach stałaby się własnością firmy z Wrocławia. Radni obawiają się jednak, że wówczas powiat straci kontrolę nad stacją dializ.

Medica Milicz to spółka założona przez prywatną firmę Allmed Polska i powiatową spółkę szpitalną Milickie Centrum Medyczne. Obecnie 89,98 proc. udziałów w spółce Medica Milicz posiada firma Allmed Polska, a 10,02 proc. Milickie Centrum Medyczne.
Medica Milicz od 1 października 2012 roku prowadzi w milickim szpitalu stację dializ dla pacjentów chorych na nerki. Obecnie w Miliczu dializowanych jest 35 pacjentów, z czego 14 to mieszkańcy powiatu milickiego, a 21 to pacjenci z ościennych powiatów.
Wcześniej stację dializ prowadził w swoich strukturach milicki szpital, ale co roku do stacji trzeba było dokładać ok. 300 tys. zł. Dzięki przejęciu stacji przez spółkę Medica Milicz, MCM za dzierżawę pomieszczeń, media, usługi laboratoryjne i radiologiczne co roku uzyskuje od spółki Medica od 262 do 326 tys. zł. W latach 2014-2015 zysk publiczno-prywatnej spółki Medica wynosił 36 i 29 tys. zł. Jednak w 2016 r. spółka miała stratę w wys. 33,3 tys. zł, a w tym roku strata ma wynieść ok. 300 tys. zł. Wynika to z tego, że stawka w NFZ za jedną dializę zmniejszyła się z 414 do 398 zł.
Spółka Allmed Polska za wykupienie od MCM 10,02 proc. udziałów w spółce Medica Milicz proponuje 100 tys. zł. Allmed chce połączyć Medicę Milicz ze swoją spółką prowadzącą stacją dializ w Gliwicach. Obniżyłoby to koszty administracyjnego funkcjonowania obu stacji. Ponadto Allmed zaoszczędziłby rocznie ok. 40 tys. zł na likwidacji rady nadzorczej w Medica Milicz, gdyż w prywatnej spółce nie musi być rady nadzorczej. Poza tym firma Allmed chce prowadzić stację dializ w Miliczu na takich samych warunkach jak dotychczas, z chęcią przedłużenia o kolejne 10 lat kończącej się w 2022 roku umowy ze szpitalem. 

Radni są sceptyczni
Podczas spotkania 14 grudnia z prezesem MCM Maciejem Biardzkim, prezesem spółki Medica Milicz Wojciechem Czechowiczem i członkami rad nadzorczych radni powiatowi odnieśli się sceptycznie do tej propozycji.
Organizatorka spotkania radna Grażyna Zalewska-Nowak stwierdziła, że już w 2012 roku była przeciwko oddawaniu spółce Medica Milicz zarządzania stacją dializ. Radna Krystyna Patalas dziwiła się, że z jednej strony Medica Milicz notuje większe straty, a mimo to Allmed Polska chce wykupić w deficytowej spółce udziały. – Gdy sprzedamy udziały szpitala w Medica Milicz, nasza kontrola będzie żadna – podkreślała radna Patalas. Natomiast radny Władysław Szydełko uznał, że spotkanie z radnymi jest dowodem na to, że w Medica Milicz źle się dzieje. Na następnym zebraniu Zarząd Powiatu powinien jasno sformułować swoje stanowisko w sprawie sprzedaży udziałów szpitala w Medica Milicz.
Kolejna dyskusja i spotkanie z przedstawicielami spółki ma się odbyć już podczas obrad komisji w nowym 2018 roku.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5364