www.glosmilicza.pl

:: Krośnice mają budżet na 2018 rok
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-01-04 10:28:40)

W czwartek 28 grudnia radni Rady Gminy Krośnice jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem budżetu gminy na 2018 rok. Planowane dochody wyniosą 43,2 mln zł, a wydatki 44 mln zł.

W sesji budżetowej Rady Gminy Krośnice uczestniczyło 14 z 15 radnych. Nieobecny był jedynie radny Józef Tokarz ze Świebodowa. Głosowanie na sesji poprzedziła dyskusja na komisjach 13 grudnia. 

7 mln zł na inwestycje
W nowym roku gmina spłaci zadłużenie w wys. prawie 4 mln zł, z czego 3,5 mln zł to spłata starych, wyemitowanych jeszcze przez poprzednie władze obligacji, a 483 tys. zł to spłata ostatniej raty kredytu za wykonany w 2014 roku remont drogi powiatowej ze Starej Huty do Kuźnicy Czeszyckiej oraz z Wierzchowic do Dziewiętlina. Na spłatę 3 mln zł starych obligacji gmina zaciągnie nowy dług, a na przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę wodociągu w Kuźnicy Czeszyckiej zaciągnie kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1,3 mln zł.
W 2018 r. gmina planuje przeznaczyć na inwestycje blisko 7 mln zł, z czego aż 3,1 mln zł na inwestycje drogowe. Z tej kwoty 2,4 mln ma być przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych (m.in. ul. Kolejowa i Sanatoryjna w Krośnicach, drogi w Pierstnicy Dużej, Wąbnicach, Grabownicy, kolejny odcinek chodnika w Bukowicach), 760 tys. zł na drogi gminne (głównie droga gminna w Kuźnicy Czeszyckiej), ale także na inne krótsze odcinki dróg.
Największą inwestycją gminy w 2018 r. będzie dokończenie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w Kuźnicy Czeszyckiej, co ma kosztować 1 mln 448 tys. zł. Inne ważniejsze inwestycje to: termomodernizacja świetlic w Bukowicach i Wierzchowicach – 886 tys. zł, termomodernizacja budynku ZUK Krośnice – 508 tys. zł, budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – 302 tys. zł, rozbudowa remizy OSP Wierzchowice – 150 tys. zł oraz budowa chaty wiejskiej w Dziewiętlinie – 150 tys. zł.
Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową gminy oraz wprowadzili ostatnie zmiany do budżetu na 2017 rok. Po zmianach dochody gminy w 2017 r. wyniosą 43 mln 374 tys. zł, a wydatki 42 mln zł 135 tys. zł. Wypracowana nadwyżka 1 mln 238 tys. zł wraz z nowo zaciągniętymi w 2017 r. obligacjami w wys. 2 mln zł została przeznaczona na spłatę zadłużenia w wys. 3 mln 238 tys. zł. Na inwestycje gmina w 2017 r. przeznaczyła 4,7 mln zł.

Błotnista droga do Wolanki
W sprawach różnych na sesji sołtys Świebodowa Władysław Bęben przedstawił radnym wniosek mieszkańców przysiółka Wolanka o wylanie drogi asfaltowej do ich domostw. W 2017 roku gmina wybudowała w Świebodowie za 1,3 mln zł nowe drogi asfaltowe. Teraz mieszkańcy przysiółka Wolanka chcieliby mieć wyasfaltowaną drogę do swoich domów. Sołtys Bęben upomniał się też o wykonanie zjazdu na posesję jednego z mieszkańców Świebodowa, który został pominięty przy inwestycji. Kierownik Jarosław Krzywiński odpowiedział, że formalnie mieszkaniec tej posesji nigdy nie wnioskował do gminy o ustalenie miejsca zjazdu na posesję, przez co zjazd nie jest wytyczony na żadnej mapie i projektant nowej drogi nie ujął go przy planowaniu inwestycji. – Wiemy o tym problemie i obecnie zastanawiamy się, co zrobić z tym nieszczęsnym zjazdem – mówił na sesji kierownik Jarosław Krzywiński.
Jeżeli chodzi o drogę na Wolankę, to przewodniczący komisji budżetowej Piotr Kubiak przypomniał, że w budżecie na 2018 rok na remonty kapitalne dróg gminnych zabezpieczono 460 tys. zł i część tych środków może zostać przeznaczona na drogę w Wolance, o czym jednak decydować będzie ostatecznie wójt. Radni z Bukowic Zofia Adamus i Andrzej Korzeniowski przypomnieli, że gmina Krośnice w 2017 roku wyasfaltowała najważniejsze gruntowe drogi gminne w Świebodowie. Radni podkreślali, że nie da się wieloletnich zaniedbań na drogach usunąć w jeden rok i jeszcze wiele będących w złym stanie dróg gminnych czeka na wylanie asfaltu. Sołtys Świebodowa odpowiedział, że gmina zamiast finansować remonty dróg powiatowych, powinna się skoncentrować na inwestycjach na drogach gminnych.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5370