www.glosmilicza.pl

:: Krośnice wśród najbardziej zadłużonych gmin
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-01-11 09:42:47)

Na koniec III kwartału 2017 roku gmina Krośnice zajmowała 19. miejsce na liście najbardziej zadłużonych gmin w Polsce w przeliczeniu na jednego swojego mieszkańca. 

Najbardziej zadłużoną gminą w Polsce spośród wszystkich 2.478 polskich gmin w odniesieniu do liczby mieszkańców jest gmina Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, która liczy 2,5 tysiąca mieszkańców i jest zadłużona na 47 mln zł przy rocznym budżecie rzędu 10 mln zł. Na jednego mieszkańca tej gminy zadłużenie wynosi aż 18,6 tys. zł. W związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, gminie Ostrowice grozi likwidacja, co nie miało dotychczas w Polsce precedensu. 
Z naszych samorządów na 19. miejscu w niechlubnym rankingu najbardziej zadłużonych gmin w Polsce jest gmina Krośnice, która ma 28,8 mln zł długu, co daje 3.531 zł długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Milicz na liście najbardziej zadłużonych samorządów notowany jest na 232. pozycji z długiem w wys. 42,2 mln zł, który każdego mieszkańca obciąża kwotą 1.737 zł. Najmniej zadłużoną z naszych gmin jest Cieszków, który zajmuje w Polsce 779. miejsce. Cieszkowska gmina jest zadłużona na 4,9 mln zł, przez co na jednego mieszkańca przypada 1.060 zł długu.
Łączne zadłużenie wszystkich gmin w Polsce wynosi 54 mld 617 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju daje kwotę 882 zł. Co ciekawe, 96 samorządów gminnych w Polsce w ogóle nie ma żadnego długu.
Najwyższe zadłużenie w skali liczb bezwzględnych ma miasto stołeczne Warszawa, które musi spłacić 5 mld 565 mln zł. Drugim najbardziej zadłużonym miastem jest Wrocław z długiem 2 mld 812 mln zł, a trzecim Łódź z długiem 2 mln 531 mln zł. Dane dotyczące zadłużenia polskich gmin opublikowało pod koniec grudnia Ministerstwo Finansów.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5374