www.glosmilicza.pl

:: Ile zarabiają miliccy urzędnicy
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-01-11 09:45:24)

W Urzędzie Miejskim w Miliczu w tym roku zatrudnionych jest 101 osób na blisko 97 etatach. Zarezerwowana w budżecie gminy na 2018 rok kwota na płace dla pracowników etatowych wynosi 5 mln 384 tys. zł brutto wraz z planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi. Do tego dochodzi trzynastka w łącznej kwocie ok. 424 tys. zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim spadła – ze 117 pracowników zatrudnionych na 111 etatach w 2017 r. do 101 pracowników zatrudnionych w sumie na 96,88 etatach w tym roku. Wśród nich, oprócz burmistrza, wiceburmistrza, sekretarza gminy i skarbnika gminy, jest 10 kierowników, 3 zastępców kierownika, 62 urzędników i 22 pracowników pomocniczych. 
Na ten rok w budżecie gminy na wynagrodzenia wszystkich pracowników etatowych Urzędu Miejskiego zarezerwowano kwotę 5 mln 383,7 tys. zł brutto, przy miesięcznym wynagrodzeniu wszystkich pracowników Urzędu w łącznej wys. 431,4 tys. zł brutto. W zarezerwowanej na wynagrodzenia kwocie mieści się także 3-procentowa waloryzacja płac (150,8 tys. zł) zaplanowana na ten rok. W kwocie tej jest także zaplanowana w wys. 119,1 tys. zł odprawa dla 3 pracowników Urzędu odchodzących na emeryturę, w tym dla skarbnika gminy Tadeusza Ciesielskiego, a kolejne 87,5 tys. zł zarezerwowano na nagrody jubileuszowe należne pracownikom, którzy przepracowali odpowiednią ilość lat. Ponadto w budżecie gminy zarezerwowano też kwotę 423,6 tys. zł na wypłatę tzw. 13-tki pracownikom Urzędu. Do tego dochodzi 1 mln 5 tys. zł składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, co w sumie daje kwotę 6 mln 812,5 tys. zł stanowiącą łączną kwotę wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z wszystkimi narzutami, zarezerwowaną w tegorocznym budżecie gminy Milicz.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5375