www.glosmilicza.pl

:: Szpital w 2017 roku na minusie
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-01-25 09:49:40)

W 2017 roku strata szpitalnej spółki Milickie Centrum Medyczne oscyluje w granicach 100-350 tys. zł. W 2018 roku spółka będzie musiała zmierzyć się także z problemem niskich wynagrodzeń pracowników, którzy domagają się podwyżek pensji.

Sytuacja finansowa szpitala była omawiana podczas posiedzenia powiatowej komisji budżetu w czwartek 18 stycznia. W obradach uczestniczyło 9 radnych z przewodniczącą komisji Krystyną Patalas, władze powiatu na czele ze starostą Krzysztofem Osmelakiem, prezes MCM Maciej Biardzki, przewodniczący Rady Nadzorczej MCM Kazimierz Grzemski oraz przedstawiciele działających przy MCM związków zawodowych pielęgniarek i pracowników szpitala.
Głównym tematem komisji było funkcjonowanie powiatowej spółki MCM po połączeniu z gminną przychodnią PZZLA oraz aktualna sytuacja finansowa spółki MCM.

Będzie strata
– Niestety, nasz wynik za 2017 rok pierwszy raz w historii działalności spółki będzie ujemny. Na całe szczęście bardzo nisko ujemny i spółka cały czas będzie miała pieniądze na swoją działalność – podkreślał prezes Maciej Biardzki, dodając, że w ubiegłym roku spółka wydała 1 mln zł na zakup środków trwałych. Prezes MCM informował radnych, że zgodnie z podpisanym porozumieniem z burmistrzem gmina Milicz w 2017 roku nie umorzyła szpitalowi podatku od nieruchomości. W zamian burmistrz Piotr Lech zobowiązał się do przekazania MCM kwoty równej wysokości należnego podatku jako zwiększenie kapitału gminy Milicz w spółce MCM.
Jak przewiduje prezes, rok 2018 powinien być dla spółki MCM korzystniejszy finansowo niż rok 2017. W nowym roku szpital dostanie z NFZ większy kontrakt za wykonane endoprotezy stawu biodrowego. Zwiększyły się także stawki kontraktowe na ZOL-u, a od lipca o 10-15 proc. mają wzrosnąć stawki na psychiatrii. Dla szpitala korzystne finansowo jest także wprowadzone od października ub. roku ryczałtowe rozliczanie się z NFZ.

Przychodnia na plusie
Po połączeniu z PZZLA przychodnia POZ działa w strukturach spółki MCM dopiero trzeci miesiąc. W listopadzie za działalność POZ spółka MCM otrzymała z NFZ 136,3 tys. zł, a miesięczny koszt działalności przychodni w strukturze MCM wyniósł 111,7 tys. zł. Jak mówił prezes Biardzki, POZ przyniósł spółce tylko w jednym miesiącu dochód w wys. 24,6 tys. zł, a więc więcej niż PZZLA we wcześniejszych 10 miesiącach 2017 roku. Zysk spółki PZZLA od stycznia do października wyniósł bowiem tylko 21,5 tys. zł. – Za wcześnie jednak na wyciąganie daleko idących wniosków, gdyż POZ jest zbyt krótko w strukturach MCM – zastrzegał się Maciej Biardzki, dodając że bardziej szczegółową informację o funkcjonowaniu POZ przedstawi radnym w czerwcu.

Milion na sprzęt
Radną Dorotę Folmer interesowało, dlaczego POZ w strukturach MCM notuje lepsze wyniki niż jako spółka PZZLA oraz czy do POZ zapisują się nowi pacjenci. Prezes Biardzki podał, że lepszy wynik finansowy wynika z tego, że POZ w strukturach MCM nie płaci szpitalowi kosztów dzierżawy, odszedł także koszt zatrudnienia prezesa i prokurenta. Natomiast liczba pacjentów POZ utrzymuje się na takim samym poziomie jak przed przekształceniem PZZLA (liczba ta wynosiła wtedy ponad 5 tys.).
Radną MWS interesowało także, jakie środki trwałe szpital zakupił za ok. 1 mln zł. Jak mówił prezes, największym wydatkiem był zakup aparatu USG na urologię za ok. 140 tys. zł. Było także dużo mniej kosztownych zakupów sprzętu medycznego na łączną kwotę ok. 860 tys. zł. Radna D. Folmer pytała też o zagospodarowanie pomieszczeń opuszczonych przez Pogotowie Ratunkowe. Prezes odpowiedział, że pomieszczenia te zostaną zagospodarowane przez Izbę Przyjęć i OIOM, który zostanie rozbudowany o szóste łóżko.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzysztofik pytał, czy są jakieś zagrożenia kadrowe w szpitalu. Prezes odpowiedział, że nie ma obecnie ze strony lekarzy woli odejścia z milickiego szpitala. Jednak jak podkreślał, życie jest nieprzewidywalne, i zawsze może znaleźć się szpital, który zaoferuje danemu lekarzowi wyższy kontrakt.
Przewodniczącą komisji budżetu Krystynę Patalas ucieszyła informacja z ostatnich tygodni, że Sejm dofinansuje kwotą 1 mln zł zakup tomografu do milickiego szpitala i pytała o inne największe potrzeby inwestycyjne spółki MCM. Prezes odpowiedział, że środki na zakup tomografu dla MCM mają być w dyspozycji wojewody dolnośląskiego. Z kolei z innych ważnych inwestycji priorytetowym zakupem na przyszłość jest pozyskanie cyfrowego aparatu RTG, którego koszt wynosi ok. 1,3 mln zł.

Pielęgniarki oczekują podwyżek
Podczas obrad przed radnymi wystąpiła przewodnicząca związku pielęgniarek i położnych w milickim szpitalu Marzena Kozica, która skarżyła się na niskie płace pielęgniarek pracujących w Milickim Centrum Medycznym. – Od 5 lat ze strony pana prezesa nie było żadnej podwyżki, a, jak wiadomo, odgrywamy w szpitalu ważną rolę. Nasza załoga jest zdesperowana. Pojawiają się wśród pielęgniarek głosy, że zablokujemy szpital i zastrajkujemy, bo nikt nas nie słucha – mówiła szefowa związku pielęgniarek.
Prezes odpowiedział, że spotka się z przedstawicielkami związku, aby porozmawiać o problemach pielęgniarek, jednocześnie przypomniał, że pielęgniarki otrzymały ministerialną podwyżkę finansowaną z NFZ. Ponadto w 2017 roku była podwyżka wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szpitala, wynikająca z wejścia w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w zawodach medycznych. – Wszystkie możliwe wzrosty poprawy rentowności spółki, poza środkami na niezbędne inwestycje, będą szły do pracowników szpitala – zapowiedział prezes dodając, że wprowadził pilotażowy program premii motywacyjnych dla wyróżniających się pielęgniarek z trzech najbardziej obłożonych oddziałów, a więc bloku operacyjnego, OIOM-u i oddziału chorób wewnętrznych. W kwietniu dodatek motywacyjny prezes zamierza wprowadzić także na pozostałych oddziałach.
Informacja o wprowadzeniu pilotażowych premii dla pielęgniarek tylko z trzech oddziałów zdenerwowała szefową związku pielęgniarek, która stwierdziła, że prezes chce premiami wprowadzić zamęt i skłócić wszystkich pracowników szpitala. – Na każdym stanowisku pielęgniarka wykonuje ciężką pracę, a pan wyróżnił tylko trzy oddziały. To jest włożenie kija w mrowisko – mówiła Marzena Kozica. – Popieram związki zawodowe i jestem całym sercem za nimi – dodała radna D. Folmer, która zarzuciła prezesowi, że nie szanuje pracy pielęgniarek i krytykowała decyzję o wprowadzeniu premii motywacyjnych tylko na trzech oddziałach. Prezes odpowiedział, że miał prawo wprowadzić pilotażowo premię motywacyjną dla pielęgniarek trzech oddziałów, a wystąpienie radnej Folmer odbiera jako niepotrzebną próbę zbicia poparcia wśród pracowników szpitala.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5380