www.glosmilicza.pl

:: IPN za rozbiórką Pomnika Wdzięczności
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-03-29 13:31:17)

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wydało 9 marca opinię o niezgodności Pomnika Wdzięczności w Miliczu z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Milicki pomnik zdaniem IPN propaguje komunizm i powinien zostać usunięty.

W opinii dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie Adama Siwka Pomnik Wdzięczności w Miliczu należy traktować jako wciąż poświęcony Armii Czerwonej, zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Do 1990 roku był to bowiem obiekt poświęcony jedynie Armii Czerwonej, która samodzielnie wkroczyła do Milicza 22 stycznia 1945 roku bez udziału żołnierzy polskich. Dlatego obecnie istniejąca inskrypcja „żołnierzom polskim i radzieckim poległym w walkach za wyzwolenie Milicza” jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem walk o Milicz i okolice. Zdaniem dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Pomnik Wdzięczności w Miliczu „upamiętnia armię państwa komunistycznego, jakim był Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, którego pierwszoplanowym celem nie było bynajmniej wyzwolenie Polski, co wiązało się z prawem do samostanowienia Narodu Polskiego o własnej przyszłości i uznaniem legalnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, lecz realizacja imperialnej polityki Stalina, która zakładała uczynienie z Polski obszaru swoich wpływów”.
– Szczególnie brak poszanowania dla nowo tworzonej administracji polskiej i polskiego prawa ze strony Armii Czerwonej występował na terenach należących przed wojną do Rzeszy Niemieckiej. Ma ona na swoich rękach krew bezbronnej ludności cywilnej, współdziałanie z organami bezpieczeństwa ZSRR w eksterminacji żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, grabież mienia, nieuzasadnione niszczenie zabudowań – pisze w swojej opinii dyrektor Adam Siwek uznając, że Pomnik Wdzięczności powinien zgodnie z ustawą dekomunizacyjną zostać usunięty. Zgodnie ze zmienioną ustawą wszystkie pomniki na terenie kraju upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm należy usunąć najpóźniej do 31 marca.
– Ustawa „dekomunizacyjna” nakłada na właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości obowiązek usunięcia w terminie do 31 marca 2018 r. pomnika upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób. Dopiero w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez ustawodawcę terminu do usunięcia pomnika, wojewoda będzie zmuszony nakazać, w drodze decyzji, usunięcie takiego pomnika – informuje rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego Sylwia Jurgiel.
Jeśli do 31 marca pomnik zostanie usunięty przez gminę, koszt rozbiórki pokryje państwo. Po 31 marca za monument wezmą się służby wojewody, ale już na koszt gminy. Burmistrz Piotr Lech poinformował nas, że cała procedura wydania opinii przez IPN trwała długo i gmina nie jest w stanie do końca marca rozebrać Pomnika Wdzięczności. – Ja znam zapisy ustawy dekomunizacyjnej, a od niedawna znam też opinię IPN w tej sprawie. Przyszła do nas w drugiej połowie marca, więc czasu na reakcję było bardzo mało. Dlatego spokojnie poczekamy na decyzję pana wojewody Pawła Hreniaka i w pełni się jej podporządkujemy – mówi burmistrz Piotr Lech.
Dalsze losy Pomnika Wdzięczności są zatem już przesądzone. Wojewoda podejmie bowiem decyzję nakazującą usunięcie pomnika, zgodnie z tym, co zalecił IPN. Tym samym wzniesiony w 1966 roku monument na placu ks. Waresiaka w Miliczu zostanie w tym roku zburzony. Na miejsce Pomnika Wdzięczności w drugiej połowie roku postawiony zostanie Pomnik Wolności, który będzie przypominał o rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nowy pomnik ma być gotowy najpóźniej na Święto Niepodległości 11 listopada, kiedy to w naszym mieście odbędą się przygotowane z dużym rozmachem obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Gmina Milicz 5 marca ogłosiła konkurs na wykonanie koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej Pomnika Wolności wraz z opracowaniem planu zagospodarowania terenu wokół pomnika. Formalny wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie złożyła jako jedyna architekt z Oławy, która 16 kwietnia ma przedstawić komisji konkursowej swoją koncepcję Pomnika Wolności w Miliczu. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 20 kwietnia.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5399