www.glosmilicza.pl

:: Działania oszczędnościowe w SP Pakosławsko
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-04-09 08:34:58)

Wdrożenie programu oszczędnościowego w Szkole Podstawowej w Pakosławsku było głównym tematem posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy w Cieszkowie, które odbyło się w środę 28 marca. Podczas obrad dyrektor SP Pakosławsko Zbigniew Grzywacz proponował, by wrócić do pomysłu przyłączenia do obwodu szkolnego jego placówki dzieci z Guzowic.

Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołał jej przewodniczący radny Mieczysław Buta. W obradach jako zaproszeni goście uczestniczyli: dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie Halina Niedbała oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakosławsku Zbigniew Grzywacz. Obecni byli również wójt Ignacy Miecznikowski, skarbnik Hubert Czerwiński oraz radni Rafał Janas, Andrzej Darowski, Bogdan Mujta i Robert Pluciński.
Na początku o problemie niedofinansowania z budżetu państwa gminnej oświaty mówił wójt Ignacy Miecznikowski, podkreślając że najbardziej cierpią na tym małe szkoły, takie jak szkoła w Pakosławsku.

Guzowice pod Pakosławsko?
Dyrektor szkoły w Pakosławsku Zbigniew Grzywacz podał, że budżet jego szkoły, w której w 9 odziałach uczy się 95 uczniów, wynosi obecnie 1,2 mln zł i został przez gminę obcięty o ok. 120 tys. zł. Mimo oszczędzania na wszystkim na czym się da, szkole do końca roku nie starczy pieniędzy na wynagrodzenia. – W paragrafach innych niż płace się zmieścimy, gdyż uczestniczymy w wielu projektach zewnętrznych i za środki z tych projektów kupujemy pomoce naukowe, których mamy w szkole bardzo dużo – mówił dyrektor Grzywacz dodając, że szkoła dzięki firmie Planson z Biadaszki oszczędza także na ogrzewaniu. – W piecu pali się nie tylko węglem i drzewem, ale także trocinami pozyskanymi od firmy Planson. Ponadto szkoła nie zleca firmom zewnętrznym remontów i napraw, gdyż większość rzeczy naprawia nasz woźny, który jest złotą rączką – mówił dyrektor z Pakosławska.
Dyrektor poinformował radnych, że w nowym roku szkolnym szkoła nie utworzy oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków, gdyż gmina uznała, że nie opłaca się utworzyć grupy przedszkolnej dla 10-12 dzieci. – W arkuszu organizacyjnym na nowy rok mamy zalecenie, by zerówkę połączyć z klasą I, a kl. II z III, a także by połączyć muzykę, WF i plastykę w klasach IV-VII. Jako dyrektor uważam, że klasa I połączona z zerówką jest nie do przyjęcia. Drugą z trzecią klasą można połączyć, ale pierwszą z zerówką to byłoby uwstecznienie dla pierwszaków – mówił dyr. Zbigniew Grzywacz dodając, że od nowego roku wójt zalecił, by pierwszym językiem obcym dzieci od zerówki i kl. I był język angielski, a nie niemiecki, jak dotychczas. Tymczasem, jak mówił dyrektor, nauczycielowi języka niemieckiego grozi utrata pracy, a powinno się mu zapewnić etat w gminnych szkołach. – Ciężko pracować mi w takiej niepewności, gdy co jakiś czas mówi się o likwidacji mojej szkoły – stwierdził dyrektor. – Cały czas optuję za tym, aby do naszego obwodu szkolnego dodać Guzowice. Byłoby to z dużą korzyścią dla całej gminy. W Cieszkowie byłyby mniejsze oddziały, a nam byłoby po prostu łatwiej – podkreślał Z. Grzywacz.

Działalność GCK 
W drugiej części obrad rozmawiano o bieżącej sytuacji Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie. Dyrektor Halina Niedbała przypomniała, że GCK oprócz działalności kulturalnej i organizacji imprez, utrzymuje świetlice wiejskie na terenie gminy, nadzoruje działalność Klubu Seniora, zespołu wokalnego Viatori z Pakosławska oraz prowadzi biblioteki. Jak mówiła, w tym roku dużym wydarzeniem będą organizowane po raz 15. Dni Ziemi Cieszkowskiej. Ponadto w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie gminy Cieszków zorganizowany zostanie cykl uroczystości, zakończony 11 listopada uroczystością, podczas której uhonorowani zostaną żyjący mieszkańcy, którzy brali udział w II wojnie światowej.
Halina Niedbała poinformowała też, że nastąpił wzrost czytelnictwa w filii bibliotecznej w Trzebicku, gdzie uczęszcza więcej dzieci. Rok temu zdarzało się, że filię biblioteczną odwiedzała 1 osoba w miesiącu. Jak zapewniała dyrektor, obecnie jest to nawet i 20 osób. Dyrektor dodała, że filię w Trzebicku należy dalej prowadzić, gdyż po tym jak odżyła, pełni ona funkcję kulturalną we wsi, a ponadto koszty jej funkcjonowania są niewielkie.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5400