www.glosmilicza.pl

:: Nowa dyrektor szkoły w Krośnicach
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-05-24 09:52:52)

Wieloletnia nauczycielka krośnickiej szkoły Joanna Jasięga wygrała w piątek 
18 maja ogłoszony przez wójta Andrzeja Białego konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Krośnicach. Dyrektorem szkoły w Bukowicach na kolejną kadencję została Danuta Cyganowska. Z powodów formalnych nie wybrano natomiast dyrektora szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej i konkurs zostanie ogłoszony jeszcze raz.


Trwająca 5 lat kadencja dyrektorów gminnych szkół: Wiesławy Wysopal z Krośnic, Danuty Cyganowskiej z Bukowic oraz Krzysztofa Gracza z Kuźnicy Czeszyckiej kończy się 31 sierpnia 2018 roku. W piątek 18 maja powołana przez wójta Andrzeja Białego komisja konkursowa rozstrzygnęła konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w Krośnicach i Bukowicach.
Komisję konkursową przy wyborze dyrektora Zespołu Szkół w Krośnicach tworzyło 12 osób: trzech przedstawicieli Urzędu Gminy (sekretarz Adam Głowiński, kierownik Iwona Nawrot i Paulina Piskorz), trzech pracowników kuratorium oświaty (Izabela Bryl, Jacek Wildbert-Tuszyński, Iwona Stankiewicz), po dwóch przedstawicieli Rady Rodziców (Małgorzata Zaryczańska, Agnieszka Kużaj) i Rady Pedagogicznej (Anna Wietrzyńska, Edyta Dwojak) oraz po jednym przedstawicielu Związku Nauczycielstwa Polskiego (Marek Skorek) i NSZZ „Solidarność” (Marzena Kuśnierz-Maryńska). 
Swoje dokumenty aplikacyjne do konkursu zgłosiły dwie kandydatki: obecna dyrektor Wiesława Wysopal oraz wieloletnia nauczycielka krośnickiej szkoły Joanna Jasięga. Jeszcze przed rozpoczęciem procedury konkursowej, a więc rozmowy z kandydatami, swoją ofertę udziału w konkursie niespodziewanie wycofała obecna dyrektor Wiesława Wysopal. Do konkursu przystąpiła zatem jedynie Joanna Jasięga, która została wybrana przez komisję na nową dyrektorkę szkoły w Krośnicach. Nowa dyrektor rozpocznie pracę na stanowisku z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
1 września.
Joanna Jasiega jest mieszkanką Wierzchowic. W krośnickiej szkole zajmuje się edukacją wczesnoszkolną oraz prowadzi lekcje edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Jej mężem jest radny Zdzisław Jasięga.
W Bukowicach do konkursu jako jedyna stanęła obecna wieloletnia dyrektor szkoły Danuta Cyganowska, która spełniła wszystkie kryteria i została wybrana na kolejną 5-letnią kadencję.
Niespodziewanie nie wybrano natomiast dyrektora w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Jedyny kandydat, wieloletni dyrektor Krzysztof Gracz, nie spełnił jednego z wymogów formalnych, jakim było złożenie oświadczenia o niekaralności prawomocną karą dyscyplinarną. W związku z tym komisja konkursowa była zmuszona unieważnić konkurs. Jeszcze w tym tygodniu wójt Andrzej Biały ogłosi drogi konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Kuźnicy.
Jak przyznał w rozmowie z nami dyrektor Krzysztof Gracz, przez pomyłkę nie umieścił w swoich dokumentach aplikacyjnych wymaganego dokumentu. Dyrektor Gracz zapowiedział jednak, że na pewno będzie startował w nowym konkursie na dyrektora kuźnickiej szkoły.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5429