www.glosmilicza.pl

:: Obligacje za 7 milionów złotych
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-05-24 09:54:13)

Rada Miejska w Miliczu na nadzwyczajnej sesji 18 maja wyraziła zgodę na wyemitowanie przez gminę obligacji komunalnych o wartości 7 mln zł. Z tej kwoty 3 mln 815 tys. zł zostanie przeznaczone na inwestycje, a pozostałe 3 mln 185 tys. zł na wykup przez gminę wcześniejszych obligacji. Obligacje mają być wykupione przez gminę w latach 2030-2032.

Było to już drugie, tym razem skuteczne, podejście burmistrza Piotra Lecha do uzyskania zgody radnych na wyemitowanie obligacji na kwotę 7 mln zł. Tydzień wcześniej, również na sesji nadzwyczajnej, burmistrz wycofał z porządku projekt uchwały dotyczący 7-milionowych obligacji, gdyż radni przed podjęciem decyzji chcieli uzyskać informację, na jakie konkretnie inwestycje przeznaczone będą obligacje. Mieli również wątpliwości, czy nowo wyemitowanymi obligacjami można spłacać wykup wcześniej wyemitowanych obligacji, w przypadku gdy w uchwale o ich emisji była mowa, że ich wykup zostanie sfinansowany z dochodów własnych gminy, a nie z kolejnych obligacji.
W sesji uczestniczył zarówno burmistrz Piotr Lech, jak i jego zastępca Sławomir Strzelecki. 

Obligacje na 13 gminnych inwestycji
Nim przystąpiono do głosowania, kierownik Łukasz Rokita przedstawił radnym, które konkretnie inwestycje będą finansowane z obligacji. Jest to 13 inwestycji, które mają być realizowane bądź są już w trakcie realizacji w oparciu o dotacje, głównie unijne, a pieniądze pozyskane z obligacji stanowić mają wkład własny gminy. Jak poinformował kierownik Rokita, wkład własny przy realizacji tych inwestycji wyniesie w sumie 7 mln zł, z czego z obligacji zostanie pokryte 5 mln 815 tys. zł, przy czym już w ubiegłym roku gmina wyemitowała obligacje na 2 mln zł z przeznaczeniem na ten cel. Inwestycje współfinansowane z obligacji to: budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Miliczu (realizacja z obligacji na kwotę 1 mln 916 tys. zł), budowa drogi we Wszewilkach (obligacje – 721 tys. zł), termomodernizacja gminnych szkół (obligacje – 645 tys. zł), przebudowa drogi w Łąkach (567 tys. zł), budowa małej obwodnicy rowerowej Milicza (441 tys. zł), budowa budynku socjalnego w Miliczu (421 tys. zł), budowa chodnika w Sułowie (307 tys. zł), budowa ul. Mostowej w Miliczu wraz ze ścieżką rowerową i parkingiem przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu (300 tys. zł), budowa obiektu rekreacyjnego w Sułowie (153 tys. zł), budowa sieci wodociągowej (150 tys. zł), adaptacja pomieszczeń przedszkola na żłobek w Miliczu (89 tys. zł), budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy (60 tys. zł), wyposażenie pracowni szkolnych (44 tys. zł). 
Z kolei sekretarz gminy Dariusz Moczulski omówił kwestię spłacania przez gminę wcześniejszych obligacji pieniędzmi z nowo emitowanych obligacji. Jak mówił, taki zabieg jest jak najbardziej zgodny z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, na co przedstawił też opinię prawną. Sekretarz poinformował przy tym, że już pierwsze obligacje wyemitowane przez gminę Milicz w 2005 r. były spłacane kolejnymi obligacjami, co miało miejsce w 2008 r. – Od początku więc tak wyglądał wykup obligacji – wskazywał sekretarz. Natomiast skarbnik Małgorzata Kokot przypomniała radnym, że już w momencie uchwalania na ten rok budżetu gminy, w którym zawarto zamiar emisji obligacji na 7 mln zł, Rada Miejska wyraziła zgodę na spłacanie wcześniejszych obligacji obligacjami wyemitowanymi w tym roku.

Niech będą dwie uchwały
Nie wszystkich radnych usatysfakcjonowały jednak wyjaśnienia sekretarza i skarbniczki. Radny Janusz Juchnowicz, który – podobnie jak pozostali opozycyjni radni – jest przeciwny spłacie obligacji obligacjami, uważając, iż jest to nakręcanie spirali zadłużenia gminy, zgłosił formalny wniosek, aby sporządzić 2 projekty uchwał i tym samym oddzielnie je głosować. Jedna uchwała miałaby dotyczyć emisji obligacji na same inwestycje, a druga na spłatę wcześniejszych obligacji. – Jestem przeciwny wykupowi obligacji kolejnymi obligacjami – stwierdził. Jednak przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska nie poddała jego wniosku pod głosowanie, stwierdzając, iż burmistrz Piotr Lech, będący wnioskodawcą uchwały, nie wyraża zgody na dokonanie takich zmian. Z kolei radna Alicja Szatkowska pytała burmistrza, czy gmina rzeczywiście musi wziąć z obligacji ponad 3 mln zł na spłatę wcześniejszego zadłużenia. – Nie widzi pan żadnej możliwości, żeby choć część spłacić z oszczędności? – dociekała. Burmistrz Lech nie odpowiedział radnej wprost, lecz wskazał, że od początku emitowania przez gminę obligacji, tj. od 2005 r., obligacje spłacane były obligacjami. – Nie robimy więc niczego nowego – podsumował. 
Dyskusję w tej sprawie przerwała radna Dominika Ugorek, składając wniosek formalny, aby Rada Miejska przystąpiła już do głosowania, zamiast dyskutować. Na 17 radnych uczestniczących w sesji 8 radnych przychyliło się do tego wniosku, przy 7 głosach przeciwnych i 2 glosach wstrzymujących się. 
Gdy natomiast przyszło do głosowania nad uchwałą w sprawie emisji obligacji, opowiedziało się za tym 9 radnych: Halina Smolińska, Stanisław Kuśnierz, Wojciech Wencek, Jacek Świrkowicz, Dominika Ugorek, Agnieszka Ochowicz, Wiesław Cerazy, Andrzej Leszczyszyn i Piotr Sadowski. Przeciwni byli Janusz Juchnowicz i Leszek Żuber, a od głosu wstrzymało się 5 radnych: Zbigniew Jasiński, Alicja Szatkowska, Jadwiga Janczura, Arkadiusz Tutak i Piotr Boliński. Natomiast obecni na sesji radni Mariusz Owczarek i Jan Karpiński w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5430