www.glosmilicza.pl

:: Rząd tnie pensje samorządowym włodarzom
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-05-30 15:30:36)

Decyzją rządu od 1 lipca wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i ich zastępcy będą zarabiać o 20 procent mniej. Przedstawiciele polskich samorządów uważają, że jest to populistyczne działanie rządu PiS, które ma na celu odwrócenie uwagi Polaków od afery z wypłacanymi premiami dla rządowych ministrów i byłej już premier Beaty Szydło.

Po raz pierwszy o planowanej obniżce pensji samorządowców Polacy usłyszeli w kwietniu tego roku z ust prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, gdy wybuchła afera z wypłacanymi premiami dla rządowych ministrów, wynoszącymi po kilkadziesiąt tys. zł. Prezes PiS poinformował wówczas, że pobrane premie zostaną przez ministrów wpłacone na konto Caritasu, a przy okazji zapowiedział obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów – posłów i senatorów oraz samorządowych włodarzy. 
Prace nad zmniejszeniem diet parlamentarzystów utknęły w miejscu, natomiast w przypadku pensji samorządowców 15 maja rząd wydał rozporządzenie zmniejszające m.in. składniki wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i ich zastępców średnio o 20 proc. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca. Do tego czasu rady gmin, miast i powiatów mają czas na podjęcie stosownych uchwał dostosowujących wynagrodzenie włodarzy o rządowego rozporządzenia.

Obniżki pensji na milickim podwórku
Spośród samorządowych włodarzy naszego powiatu najwyższe zarobki ma burmistrz gminy Milicz Piotr Lech, którego miesięczne pobory wynoszą 12.135 zł brutto, czyli ok. 9.830 zł na rękę. Zgodnie z rozporządzeniem rządu od 1 lipca jego wynagrodzenie spadnie do 10.275 zł brutto, czyli do ok. 8.323 zł na rękę, co daje realną obniżkę w wys. 1,5 tys. zł na rękę miesięcznie, a w skali roku ponad 18 tys. zł. 
Spadnie również wynagrodzenie wiceburmistrza Sławomira Strzeleckiego, który obecnie zarabia 8.880 zł brutto, czyli ok. 7.193 zł na rękę. Po obniżeniu wynagrodzenia jego miesięczna pensja wynosić będzie 7.680 zł brutto, czyli 6.220 zł na rękę, co oznacza niższe pobory o 973 zł miesięcznie, a w skali roku o prawie 11,7 tys. zł. 
Wójt gminy Krośnice Andrzej Biały, którego obecne miesięczne wynagrodzenie wynosi 9.040 zł brutto, co daje ok. 7.322 zł na rękę, po obniżeniu pensji będzie zarabiał 8.560 zł brutto, czyli ok. 6.934 zł na rękę. Stanowi to realną obniżkę miesięcznego uposażenia o 388 zł na rękę, a w skali roku o ok. 4,7 tys. zł. 
Wójt gminy Cieszków Ignacy Miecznikowski obecnie zarabia 9.700 zł brutto, czyli ok. 7.857 zł na rękę. Po obniżeniu pensji jego miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie 8.860 zł brutto, czyli ok. 7.176 zł na rękę. Oznacza to zmniejszenie pensji na rękę o 680 zł miesięcznie, czyli o ok. 8,2 tys. zł w skali roku.
Natomiast miesięczne wynagrodzenie starosty powiatu milickiego Krzysztofa Osmelaka wynosi miesięcznie 10.890 zł brutto, co daje ok. 8.820 zł na rękę. Wraz z wprowadzoną obniżką jego miesięczna pensja spadnie do 9.914 zł brutto, czyli do ok. 8.030 zł na rękę. Stanowi to obniżkę miesięcznych zarobków o 790 zł na rękę, co w skali roku daje kwotę ok. 9,5 tys. zł.
Spadnie też miesięczne wynagrodzenie wicestarosty Grzegorza Dudy, które obecnie wynosi 9.247 zł brutto, co daje ok. 7.490 zł na rękę. 
Czekają na ruch samorządowych federacji
Nasze samorządy na razie jednak nie podejmują działań w celu wdrożenia obniżek pensji włodarzy, czekając na wspólne stanowisko w sprawie rządowego rozporządzenia organizacji samorządowych, w tym m.in. Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Województw RP czy strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Polscy samorządowcy uważają bowiem, że wprowadzenie obniżek pensji włodarzy odbyło się niezgodnie z prawem, m.in. z powodu braku konsultacji i opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, do zasięgnięcia której strona rządowa jest zobowiązana. Podkreślają również, że wprowadzanie obniżek pensji samorządowców w drodze rozporządzenia stoi w sprzeczności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, która dopuszcza ograniczenia samodzielności samorządów jedynie w drodze ustaw. Federacja samorządowa wskazuje również, że nie ma analogii między pensjami posłów i senatorów a pensjami osób zarządzających w samorządach, które – gdyby jakąś analogię stosować – pełnią funkcję bardziej zbliżoną do rządowych ministrów, którym przecież pensji nie obniżono. 
Natomiast Związek Miast Polskich zwrócił się do prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z Konstytucją RP. W najbliższym czasie przedstawiciele polskich samorządów mają się też spotkać w tej sprawie z ministrem MSWiA Joachimem Brudzińskim. 
– Rząd sobie sam przyznawał nagrody, co jest nie do pomyślenia, a zapłacą za to samorządowcy – komentuje posunięcie rządu w sprawie obniżki pensji włodarzy samorządowych sekretarz gminy Milicz Dariusz Moczulski. Równie negatywnie o posunięciach rządu wypowiada się sekretarz gminy Cieszków Władysław Szydełko, mówiąc: – To jest tak niepoważne, że aż brakuje mi słów. To jest populistyczne działanie, które nie przyniesie żadnego pozytywnego efektu. Z kolei sekretarz gminy Krośnice Adam Głowiński zastanawia się, jaka intencja przyświecała rządowi, gdy decydował się na taki ruch. – Jeśli to jest na zasadzie odwracania uwagi Polaków od premii przyznawanych ministrom, to taka intencja źle rokuje. Dodaje też przy tym, że obniżanie wynagrodzeń wójtom, burmistrzom i prezydentom miast przy coraz wyższych zarobkach na rynku pracy w dłuższej perspektywie zniechęci zdolnych, młodych ludzi chcących pracować w samorządach na rzecz lokalnych społeczności do ubiegania się o najwyższe urzędy w gminach i powiatach. 
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5431