www.glosmilicza.pl

:: „Nie było żadnego wyzwolenia Milicza”
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-06-07 08:53:30)

W Urzędzie Miejskim w Miliczu w środę 30 maja po raz piąty zebrał się powołany przez burmistrza Piotra Lecha Honorowy Komitet 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada. Rozmawiano o propozycjach nazw dla ulic i placów, obchodach rocznicy Rzezi Wołyńskiej, Pomniku Wdzięczności oraz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.W piątym spotkaniu Komitetu uczestniczyła część jego członków: Ryszard Bartnicki, Władysław Biernat, Krzysztof Dawidiuk, Michał Folmer, Dariusz Kaliszczak, Edward Kański, Krystyna Piosik, Małgorzata Posacka, Piotr Psiuk i ks. Jan Przytocki. Spotkanie poprowadzili burmistrz Piotr Lech i kierownik wydziału oświaty i spraw społecznych Dariusz Duszyński. 

Będą nowe nazwy ulic
Kierownik D. Duszyński poinformował, że we Wszewilkach powstaje właśnie rondo, które nie posiada nazwy. Ponadto nienazwane są dwa skwery – z pomnikiem Jana Pawła II przy kościele św. Andrzeja Boboli w Miliczu oraz przed Urzędem Miejskim w Miliczu. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości mogłyby one zyskać nazwy nawiązujące do dziejów naszej ojczyzny. Członkowie Komitetu mogą zgłaszać w tej kwestii swoje sugestie. Burmistrz przypomniał, że już wcześniej, prezes PSL Jan Kwiecień zaproponował, by jedną z ulic w Miliczu nazwać ul. Wincentego Witosa, prezesa PSL i trzykrotnego premiera. Ks. Jan Przytocki zasugerował, że remontowana obecnie ulica Mostowa mogłaby zyskać nową nazwę i upamiętnić wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Z kolei Małgorzata Posacka powiedziała, że jedno z miejsc mogłoby nosić nazwę „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. 

Obchody rocznicy Rzezi Wołyńskiej
11 lipca odbędą się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Z tej okazji w Miliczu z wykładem w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu wystąpi historyk, znawczyni tej tematyki dr Lucyna Kulińska z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto skwer przed I LO w Miliczu, na którym znajduje się krzyż oraz tablica upamiętniająca mord na Polakach, zyska tego dnia nazwę 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Zaplanowano też występ dwóch muzyków z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 

Co z Pomnikiem?
Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Michał Folmer pytał burmistrza, jak ostatecznie zakończy się sprawa z Pomnikiem Wdzięczności, gdyż na comiesięcznych spotkaniach pytają go o to członkowie Towarzystwa. Burmistrz swoją wypowiedź rozpoczął od łacińskiej maksymy „Dura lex, sed lex” (Twarde prawo, ale prawo) i tłumaczył, że prawa trzeba przestrzegać, a opinia IPN-u dotycząca Pomnika mówi jasno, że jest on niezgodny z ustawą dekomunizacyjną. 
– Data 22 stycznia dla Milicza nie była żadną datą wyzwolenia. To było miasto niemieckie, a armia radziecka, która tutaj weszła, najpierw zniszczyła ratusz, najprawdopodobniej na terenie dzisiejszego zalewu rozstrzelała młodzież, która broniła ratusza, a potem w różnych akcjach zabawy spalono część tego miasta, zniszczono w pijackich orgiach i zabawach, gwałcąc wszystkie kobiety niemieckie, ale też Polki. Czy tak się zachowuje wyzwoliciel? – mówił burmistrz P. Lech. Decyzję w sprawie Pomnika podjąć ma wojewoda dolnośląski, który wszczął już postępowanie w tej sprawie i ponownie zwrócił się o opinię do IPN-u.
Na koniec spotkania Komitetu głos zabrała dyrektor SP 1 w Miliczu Krystyna Piosik, która poinformowała, że uczniowie SP 1 oraz SP 2 w Miliczu w terminie od 3 do 13 lipca będą przebywać na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dwa dni 18-osobowa grupa uczniów, nauczycieli oraz strażaków z młodzieżówki OSP spędzi w Barze, nad którym wcześniej opiekę sprawowali uczniowie z Sułowa pod wodzą ówczesnej dyrektor gimnazjum. Ponadto, porządkować będą mogiły nad drugim cmentarzu, nieopodal Kamieńca Podolskiego. Wyjazd wspiera finansowo gmina Milicz. Dzięki uprzejmości proboszczów z Sułowa i Milicza odbędą się tam zbiórki pieniędzy. Jak mówiła dyr. K. Piosik, udział w tej akcji jest ze strony młodzieży darem na stulecie i dowodem, że pamiętają oni o Polsce w jej obecnych granicach, ale także o należących kiedyś do Rzeczpospolitej Kresach. 

(jaga)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5442