www.glosmilicza.pl

:: Data na pomniku propaguje komunizm
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-06-28 09:06:15)

Prezes IPN wydał 19 czerwca postanowienie w sprawie pomnika stojącego na pl. ks. Waresiaka w Miliczu, podtrzymujące wcześniejszą opinię IPN, że pomnik ten upamiętnia wydarzenia symbolizujące komunizm. Chodzi o umieszczoną na pomniku datę 22 stycznia 1945 roku, upamiętniającą wkroczenie Armii Czerwonej do Milicza.

O wydanie opinii w sprawie pomnika usytuowanego na pl. Waresiaka w Miliczu zwrócił się w kwietniu br. do IPN w Warszawie wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. W odpowiedzi prezes IPN Jarosław Szarek wydał postanowienie opiniujące, iż pomnik ten propaguje komunizm poprzez umieszczoną na nim datę 22 stycznia 1945 r., kiedy to wojska radzieckie wkroczyły do Milicza. Według prezesa IPN jest to sprzeczne z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego. 
Jak uzasadnia IPN, w okresie PRL pomnik na pl. ks. Waresiaka, był poświęcony „żołnierzom polskim i radzieckim poległym w walkach o wyzwolenie Milicza i powiatu milickiego” i dopiero po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r. podjęto działania „mające doprowadzić do pozbawienia pomnika wydźwięku propagandowego minionej epoki”. W tym celu na pomniku umieszczono napis „Ziemia Milicka na zawsze wróciła do macierzy”, symbol orła w koronie, a także dwa symbole herbu Milicza. Pozostała jednak data 22.1.1945 r. Jak wskazuje prezes IPN, datę tę „należy powiązać historycznie zarówno z wydarzeniem, które miało miejsce w tym czasie w Miliczu, jak i ze wcześniejszym przeznaczeniem pomnika, czyli poświęcenia go „polsko-sowieckiemu” braterstwu broni. Uwzględniając powyższe, w sposób oczywisty należy stwierdzić, że omawiana data wiąże się z zajęciem Milicza przez wojska Armii Czerwonej 1 Frontu Ukraińskiego, a jej umieszczenie na pomniku ma na celu zachowanie w pamięci odbiorców tej konkretnej daty”. Prezes IPN dalej stwierdza, że data ta „odnosi się do związku taktycznego armii komunistycznego państwa totalitarnego, jakim był Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, której pierwszoplanowym celem nie było bynajmniej wyzwolenie Polski, co wiązało się z prawem do samostanowienia Narodu Polskiego o własnej przyszłości i uznaniem legalnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, lecz realizacja imperialnej polityki Stalina, która zakładała uczynienie z Polski obszaru swoich wpływów, co nastąpiło poprzez osadzenie w Polsce podporządkowanego ZSRS ośrodka władzy utworzonego w Moskwie”. Prezes IPN Jarosław Szarek przypomina przy tym, że zgodnie z dyrektywą Stalina z 1944 r. wojska sowieckie wkraczające na teren Polski miały bezwzględny nakaz rozbrajania oddziałów Armii Krajowej i innych organizacji wojskowych na terytorium Polski, które nie były podporządkowane marionetkowemu Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Na mocy porozumienia z PKWN z 1944 r. dowództwo wojsk radzieckich sprawowało też faktyczną władzę w „strefie działań wojennych” w Polsce obejmujących obszar oddalony o 60-100 km od linii frontu, co dawało komendanturom wojennym Armii Czerwonej rzeczywistą władzę na danym terenie i ustanawiało je władzą zwierzchnią wobec tworzonej administracji przez władze Polski Ludowej. Jak czytamy dalej w uzasadnieniu prezesa IPN, (cyt.) „na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną, w szczególności na ziemiach przynależnych do Rzeszy Niemieckiej, wojska sowieckie były w pierwszych miesiącach główną władzą. Nie można również zapominać, że Armia Czerwona ma na swoich rękach krew bezbronnej ludności cywilnej, współdziałanie z organami bezpieczeństwa ZSRS w eksterminacji żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, grabież mienia, nieuzasadnione niszczenie zabudowań. Po zakończeniu II wojny światowej pozostałe na terenie Polski jednostki sił zbrojnych ZSRS, jako Północna Grupa Wojsk, stanowiły oczywisty symbol podporządkowania Polski Rosji Sowieckiej, będąc de facto siłami okupacyjnymi”. 
Postanowienie prezesa IPN pokrywa się z opinią z 9 marca wydaną na wniosek burmistrza Piotra Lecha przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Według tej opinii Pomnik Wdzięczności w Miliczu należy traktować jako wciąż poświęcony Armii Czerwonej, zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Do 1990 roku był to bowiem obiekt poświęcony jedynie Armii Czerwonej, która samodzielnie, bez udziału żołnierzy polskich, wkroczyła do Milicza 22 stycznia 1945 roku.
Teraz ruch należy do wojewody dolnośląskiego, który w oparciu o postanowienie prezesa IPN może wydać decyzję nakazującą rozbiórkę pomnika. Gmina miała bowiem czas na jego usunięcie we własnym zakresie tylko do 31 marca, lecz z tej możliwości nie skorzystała. 
Zburzenie Pomnika Wdzięczności na pl. ks. Waresiaka budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród starszych miliczan. Burmistrz Piotr Lech zamierza natomiast w miejsce wyburzonego pomnika postawić nowy – Pomnik Wolności, który ma upamiętniać 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i ma być gotowy na Święto Niepodległości 11 listopada. Rozstrzygnięto już nawet konkurs na wykonanie koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej Pomnika Wolności wraz z opracowaniem planu zagospodarowania terenu wokół pomnika. Wybrano koncepcję dwóch architektek z Oleśnicy. 
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5448