www.glosmilicza.pl

:: Zebrali 1200 podpisów do referendum
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-07-05 08:44:59)

Działająca na zlecenie grupy inicjatywnej do spraw referendum firma ankieterska z Wrocławia w minionym tygodniu zaczęła zbierać podpisy mieszkańców gminy Milicz potrzebne do zwołania referendum w sprawie dalszych losów Pomnika Wdzięczności w Miliczu. Jak informuje pełnomocnik grupy inicjatywnej Stefan Sobczak, ankieterzy zebrali już ok. 1200 podpisów mieszkańców sprzeciwiających się wyburzeniu Pomnika Wdzięczności.

Aby zwołać referendum mieszkańców w sprawie dalszych losów Pomnika Wdzięczności w Miliczu, potrzebne jest zebranie ok. 1900 podpisów pełnoletnich mieszkańców gminy Milicz. Składająca się z 17 osób grupa inicjatywna do spraw referendum zleciła zebranie wymaganej ilości podpisów firmie ankieterskiej z Wrocławia. – Zbieranie podpisów idzie, jak na razie, bardzo dobrze. Mamy zebranych 1200 podpisów mieszkańców, a więc brakuje nam jeszcze około 700. Mam zapewnienie, że brakujące podpisy zostaną zebrane najpóźniej do 17 lipca – informuje pełnomocnik grupy inicjatywnej w sprawie referendum Stefan Sobczak dodając, że lista z ponad 1900 podpisami mieszkańców gminy Milicz zostanie dostarczona do Państwowej Komisji Wyborczej do 20 lipca.
Grupa inicjatywna mieszkańców, na czele której stoi członek nowo utworzonego koła PO w Miliczu Stefan Sobczak z Postolina, sprzeciwia się planom wyburzenia Pomnika Wdzięczności w Miliczu. Zgodnie ze zmienioną przez PiS ustawą dekomunizacyjną wszystkie pomniki na terenie kraju upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm należy usunąć. Jeżeli samorząd sam się tym nie zajął, a tak było w przypadku Milicza, decyzję nakazującą rozbiórkę lub nie pomnika wyda, zgodnie z opinią IPN, wojewoda. IPN 19 czerwca wydał opinię, iż Pomnik Wdzięczności w Miliczu propaguje komunizm, zatem wszystko wskazuje na to, że także wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak w niedługim czasie wyda decyzję o jego rozbiórce.
– Zwróciliśmy się imiennie do wszystkich radnych Rady Miejskiej z apelem o wysłuchanie głosu społeczeństwa i podjęcie uchwały zobowiązującej burmistrza do zaskarżenia przyszłej decyzji wojewody w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz wstrzymania jakichkolwiek prac przy tym pomniku do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Nie wiem, jaka będzie reakcja radnych, ale my na pewno zbierzemy 50 podpisów pod wnioskiem z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie – informuje Stefan Sobczak, który uważa, że opinia IPN o propagowaniu przez Pomnik Wdzięczności w Miliczu komunizmu jest wadliwa i błędna z historycznego oraz formalnego punktu widzenia.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5451