www.glosmilicza.pl

:: Bojkot sesji przez opozycję?
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-07-12 09:24:19)

Z powodu braku kworum na sesji Rady Miejskiej w Miliczu, która odbyła się w poniedziałek 9 lipca, nie doszło do podjęcia uchwały w sprawie nadania skwerowi przy I LO w Miliczu imienia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Tymczasem na środę 11 lipca władze gminy zaplanowały na skwerze uroczyste obchody 75. rocznicy Rzezi Wołyńskiej.


Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska zwołała sesję 4 lipca w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza Piotra Lecha, który 3 lipca przedłożył projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi przy I LO w Miliczu imienia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Z takim wnioskiem wystąpił do burmistrza Honorowy Komitet 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wniosek ten uzyskał też akceptację Zarządu Powiatu Milickiego, który jest właścicielem skweru przy I LO. 
Jak nas poinformowała przewodnicząca Smolińska, sesja Rady Miejskiej została zwołana w trybie nadzwyczajnym, gdyż Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dopiero 28 czerwca. 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia skwerowi było jedynym planowanym punktem obrad podczas zwołanej przez przewodniczącą Rady sesji nadzwyczajnej. Niestety, do podjęcia uchwały nie doszło, gdyż na 21 radnych zasiadających w Radzie Miejskiej na sesję przyszło jedynie 10 radnych, nie było więc wymaganego kworum, czyli co najmniej 11 radnych, aby Rada mogła podjąć jakąkolwiek wiążącą decyzję. Obecni byli: Halina Smolińska, Stanisław Kuśnierz, Zbigniew Jasiński, Wojciech Wencek, Włodzimierz Świrkowicz, Dominika Ugorek, Andrzej Leszczyszyn, Wiesław Cerazy, Piotr Sadowski i Edmund Bienkiewicz. Z koalicyjnych radnych zabrakło jedynie Agnieszki Ochowicz, która wyjechała już na wakacje. Na sesję nie przyszedł natomiast żaden z opozycyjnych radnych. Nie było więc Alicji Szatkowskiej, Jadwigi Janczury, Arkadiusza Tutaka, Jana Karpińskiego, Piotra Bolińskiego, Mariusza Owczarka, Leszka Żubera, Janusza Juchnowicza, Cezarego Sierpińskiego oraz Andrzeja Nestoruka. 

Wstyd i zażenowanie
Z powodu braku kworum przewodnicząca Smolińska zarządziła 15-minutową przerwę z nadzieją, że na salę obrad dojdzie spóźniony przynajmniej jeden z nieobecnych radnych, co pozwoliłoby na przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały. Nikt jednak nie przyszedł. Przewodnicząca zarządziła więc przerwę w sesyjnych obradach do środy 11 lipca do godz. 13.30, czyli na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem obchodów 75. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej. 
Wcześniej głos zabrał burmistrz Piotr Lech, który wraz z wiceburmistrzem Sławomirem Strzeleckim i sekretarzem Dariuszem Moczulskim uczestniczyli w sesji. Burmistrz odniósł się do nieobecności opozycyjnych radnych, stwierdzając: – Są momenty wstydu i zażenowania. Dziś mamy taki moment – powiedział. Jak podkreślił, dokładnie 11 lipca mija 75 lat od krwawej niedzieli, będącej kulminacyjnym punktem Rzezi Wołyńskiej, podczas której z rąk ukraińskich nacjonalistów życie straciło ponad 100 tys. Polaków. Na upamiętnienie tych krwawych wydarzeń sprzed lat czeka – jak mówił burmistrz – wielu starszych mieszkańców gminy Milicz, których rodzinne korzenie sięgają tamtych terenów. 
Dlaczego nie przyszli
Tuż po sesji wśród radnych opuszczających salę obrad padały stwierdzenia, że opozycyjni radni świadomie zbojkotowali sesyjne obrady, by zademonstrować swoje niezadowolenie. 
Zapytaliśmy więc kilkoro opozycyjnych radnych, czy rzeczywiście zmówili się, że nie przyjdą na sesję. Wszyscy zgodnie zaprzeczyli. – Każdy z nas indywidualnie podjął decyzję o nieprzyjściu na sesję, wynikającą z pewnością z rozmaitych prywatnych powodów – powiedział nam przewodniczący komisji rewizyjnej Arkadiusz Tutak, dodając, że o sesji radni zostali powiadomieni sms-owo 5 lipca. Stwierdził jednak, że opozycyjni radni oburzeni są nadużywaniem zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym, czyli prawie z dnia na dzień, i bez możliwości poruszania wówczas na sesji innych tematów, niż projekty uchwał, bo nie zezwala na to procedura. – Być może był to taki sygnał z naszej strony do włodarzy gminy, żeby zaczęli nas poważnie traktować, bo nikt z nas nie ma nic przeciwko nadaniu skwerowi przy I LO proponowanej nazwy – dopowiedział radny. Z kolei radny Mariusz Owczarek przypomniał, że jest sezon urlopowy, co stwierdziła również sama przewodnicząca Halina Smolińska, informując na sesji absolutoryjnej 28 czerwca, że w lipcu zarządza dla radnych przerwę wakacyjną, bo nie przewiduje żadnych sesji, chyba, że wyskoczy coś niespodziewanego. – Pan burmistrz przecież wiedział, że zbliża się 11 lipca i planowane jest podjęcie uchwały w sprawie nazwania skweru przy I LO, ale nikt nas o tym wcześniej nie uprzedził. W podobnym duchu wypowiedziała się też Alicja Szatkowska, mówiąc, iż zwoływanie sesji w trybie nadzwyczajnym zaczyna być nagminne. Radna uważa też, że władze gminy już na sesji absolutoryjnej 28 czerwca wiedziały, że konieczne będzie w lipcu zwołanie sesji, lecz nikt o tym radnym nie wspomniał. – Traktuje się nas jak chłopców na posyłki, albo jak semafory podnoszące ręce przy głosowaniu – obrazowo stwierdziła. Radna dodała przy tym, że na sesję nie przyszła, bo miała natłok służbowych spraw do załatwienia. – Pomyślałam więc, że nic się nie stanie, jak nie przyjdę – zakończyła.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5456