www.glosmilicza.pl

:: 1,6 mln zł dotacji dla szpitala
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-08-02 10:32:12)

Prezes Maciej Biardzki w poniedziałek 30 lipca podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Podstawowa Opieka Zdrowotna – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Dolinie Baryczy”. Szpital dzięki projektowi uzyska dofinansowanie unijne w wys. ok. 1,6 mln zł, które zostanie przeznaczone głównie na zakup sprzętu.

Spółka Milickie Centrum Medyczne jest liderem wspólnego projektu placówek medycznych z naszego terenu pod nazwą „Podstawowa Opieka Zdrowotna – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Dolinie Baryczy”. Partnerami MCM w projekcie są przychodnie zdrowia lekarzy Andrzeja Krężlewicza z Krośnic, Piotra Siedleckiego z Sułowa oraz Roberta Zimocha z Ujeźdźca Wielkiego. MCM złożył skuteczny wniosek na dofinansowanie realizacji projektu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Łączna wartość projektu wynosi 4 mln 234 tys. zł, z tego część prac przypisanych dla MCM to 1 mln 893 tys. zł. Składa się na to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla MCM w wysokości 1 mln 581 tys. oraz wkład własny szpitala w wysokości 312 tys. zł. Dzięki realizacji projektu spółka MCM do końca lipca 2019 roku wzbogaci się o sprzęt medyczny do poradni. Będą to: USG, endoskopy, diatermie, defibrylatory oraz kabina ciszy. Łączna wartość samego sprzętu to ok. 1,3 mln zł. Ponadto w ramach projektu przebudowana zostanie rejestracja szpitalna, wejście do poradni dziecięcej, zainstalowana zostanie klimatyzacja w poradniach specjalistycznych oraz wprowadzone zostaną biletomaty do rejestracji.
– Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest już zatwierdzona. 30 lipca została na razie jednostronnie podpisana przez mnie umowa o udzieleniu dotacji. W najbliższym czasie można spodziewać się podpisania umowy przez Zarząd Województwa – informuje prezes spółki MCM Maciej Biardzki.

(bar)




adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5476