www.glosmilicza.pl

:: Na nadzwyczajnej sesji o inwestycjach i referendum
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-08-02 10:35:38)

Na nadzwyczajnej sesji w czwartek 26 lipca radni Rady Miejskiej w Miliczu jednogłośnie przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie pozwalające rozpocząć 3 inwestycje, które wymagają większych środków niż zaplanowano. Dzięki dotacji poszerzono też zakres robót przy ul. Mostowej w mieście. Radni powołali także komisję doraźną do spraw referendum w sprawie dalszych losów Pomnika Wdzięczności w Miliczu.

W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miliczu uczestniczyło 16 z 21 radnych. Obecny był również burmistrz Piotr Lech i pracownicy Urzędu. Głównym tematem sesji było wprowadzenie pilnych zmian do budżetu gminy, mających umożliwić rozpoczęcie w tym roku trzech inwestycji – budowy klubowego budynku Baryczy Sułów, przebudowy drogi gminnej w Świętoszynie oraz remont Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu. W tym celu radni musieli wyrazić zgodę na zmiany w tegorocznym budżecie.
By mogła się rozpocząć budowa klubowego budynku Baryczy Sułów, trzeba było zrezygnować z wyremontowania w tym roku ul. Spacerowej w Sułowie i przenieść tę inwestycję na 2020 rok. Po zmianach na budowę klubowego budynku przeznaczono 1 mln zł, z czego 585 tys. zł w 2018 r. i 395 tys. zł w 2019 roku. 20 tys. zł wydano w 2017 roku na dokumentację. Wykonawcą jest firma Ak-Bud Andrzeja Korzeniowskiego z Dunkowej. Inwestycja ma być zrealizowana do końca marca 2019 r. Natomiast do końca października ma się zakończyć przebudowa drogi gminnej w Świętoszynie. Przetarg na inwestycję wygrała firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, co ma kosztować 995 tys. zł. Trzecią inwestycją, na realizację której zabezpieczono dodatkowe środki, jest remont Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu (dawny Klub Nauczyciela). Zadanie za 337 tys. zł wykona do końca marca 2019 roku zakład Krynicki ze Zdun.
Do budżetu wpisano także pozyskane w ostatnim czasie dotacje zewnętrzne w wys. 438,2 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej na ul. Mostowej w Miliczu oraz 150 tys. zł na remont Klubu Seniora. Zajmujący się inwestycjami kierownik Łukasz Rokita mówił na sesji, że dzięki uzyskaniu dodatkowego dofinansowania na ul. Mostową gmina oprócz ścieżki rowerowej wykona tam nową drogę asfaltową na odcinku od mostu do ul. Kościelnej. Razem koszt inwestycji wyniesie 1 mln 559 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi 832,2 tys. zł. Do budżetu na ten rok wpisano również niewykorzystane środki z 2017 roku w wys. 702,1 tys. zł, które przeznaczone są na finansowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 2 w Miliczu. Największa tegoroczna inwestycja gminy Milicz kosztować będzie w sumie 8 mln 609 tys. zł.
Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do proponowanego projektu i poparli uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

Powołali komisję do referendum
Drugą ważną uchwałą, jaką musieli przegłosować radni, było powołanie komisji doraźnej do spraw referendum w sprawie dalszych losów Pomnika Wdzięczności w Miliczu. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym Rada Miejska ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego 12 lipca wniosku pod względem formalnym i podjęcie uchwały o zwołaniu referendum lokalnego. Najpierw do obowiązków Rady należało powołanie komisji, która sprawdzi, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum spełnia przepisy ustawy. Radni jednogłośnie zdecydowali, że w skład komisji wejdą radni: Janusz Juchnowicz, Arkadiusz Tutak i Leszek Żuber. Do prac komisji jako obserwator zaproszony zostanie pełnomocnik inicjatora referendum. W komisji pracować będzie również sekretarz gminy Dariusz Moczulski.
Decyzja o zwołaniu lub nie referendum lokalnego zapadnie na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Miejskiej, która odbędzie się na początku sierpnia.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5477